Nowe SIO dopiero za 3 lata

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 5 sierpnia 2013 r.
Poleć znajomemu

Zbyt duża liczba błędów i negatywnie zweryfikowanych danych uniemożliwia przejście na nowy System Informacji Oświatowej. W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”.  „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku.

Zbyt duża liczba błędów i negatywnie zweryfikowanych danych uniemożliwia przejście na nowy System Informacji Oświatowej. W latach 2014 - 2016 podział części oświatowej subwencji ogólnej będzie dokonywany nadal na podstawie danych ze „starego SIO”.  „Nowe SIO” ruszy samodzielnie dopiero w 2017 roku.

Pozytywna weryfikacja danych identyfikacyjnych warunkiem wprowadzenia danych dziedzinowych

Nowy System Informacji Oświatowej ma zapewnić zgromadzenie kompletnych i rzetelnych danych o szkołach i placówkach oświatowych. Wprowadzone dane uczniów i nauczycieli (imię, nazwisko i numer PESEL) do SIO  są weryfikowane z odpowiednimi danymi osobowymi zgromadzonymi w zbiorze (rejestrze) PESEL. Procedura zakłada, że dane dziedzinowe (dane oświatowe) są przekazywane do bazy danych SIO w następstwie pozytywnej weryfikacji z rejestrem PESEL danych identyfikacyjnych ucznia lub nauczyciela. Skala negatywnie zweryfikowanych danych przerosła jednak założenia.

Błędy użytkowników i niezgodność w systemie PESEL

Analiza danych prowadzi do wniosku, że w większości przypadków negatywna weryfikacja danych wynika z błędów użytkowników (np. błędy pisarskie), choć także na skalę zjawiska wpływają błędy w danych zgromadzonych w rejestrze PESEL.

Pół roku to za mało żeby wyeliminować nieprawidłowości

Wprowadzając „nowe SIO” zakładano półroczny okres,  w którym dane przekazane do SIO będą zweryfikowane, a ewentualne błędy zostaną skorygowane.  Po uruchomieniu systemu okazało się jednak, że liczba przypadków negatywnej weryfikacji danych przekracza pierwotne założenia, a sprawne przeprowadzenie korekty błędów w półrocznym okresie jest niemożliwe.

5 mln osób do zweryfikowania

W nowym SIO gromadzone są dane całej populacji uczniów i nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych - łącznie jest to ponad 5 mln osób. Oznacza to, że ponad 5 mln danych osobowych wymaga pozytywnej weryfikacji. W kolejnych latach liczba danych będzie znacznie niższa, dotyczyć będzie bowiem jedynie osób, które wcześniej nie zostały zarejestrowane w systemie. Resort edukacji szacuje, że jest to ok. 300-400 tyś. osób. W związku z tym skala problemu zgodności danych identyfikacyjnych zgromadzonych w SIO i PESEL w przyszłości będzie odpowiednia niższa.

Weryfikacja danych - nowa, tymczasowa procedura

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów (planowo - 1 stycznia 2014 r.) do 31 grudnia 2016 r. będzie funkcjonować zmodyfikowany mechanizm weryfikacji danych identyfikacyjnych uczniów i nauczycieli. W okresie przejściowym, dane te nie będą usuwane z bazy danych SIO po zakończeniu weryfikacji z danymi zgromadzonymi w zbiorze PESEL (nie dotyczy to lokalnych baz w poradniach psychologiczno - pedagogicznych). Po pozytywnej weryfikacji danych będą one automatycznie rejestrowane w bazie danych SIO, a szkoła przekaże do SIO dane dziedzinowe. W przypadku negatywnej weryfikacji, użytkownik SIO w pierwszej kolejności będzie musiał sprawdzić, czy nie popełnił omyłki przekazując dane do bazy danych SIO. W drugiej kolejności, gdy nadal weryfikacja będzie negatywna, będzie sprawdzał prawidłowość danych zawartych w dokumentacji szkoły. Nowe rozwiązanie przewiduje, że wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego dyrektor szkoły przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe ucznia lub nauczyciela, którego dane identyfikacyjne zostały negatywnie zweryfikowane względem zbioru PESEL. Po wyjaśnieniu stanu faktycznego właściwe dane identyfikacyjne będą przykazywane do systemu i zostanie przeprowadzana procedura weryfikacji.

Zmienione przepisy nie przewidują terminu, do którego ma nastąpić pozytywna weryfikacja danych. Przyjmuje się, ze proponowany 3-letni okres przejściowy będzie wystarczający na wyeliminowanie błędów w danych identyfikacyjnych.

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (projekt z 31 lipca 2013 r., skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych).
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel