Nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych

Data publikacji: 20 czerwca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy zakres danych gromadzonych w bazach oświatowych

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych w większości powiela rozwiązania dotychczasowego rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2012 r. Zawiera także nowe regulacje o charakterze doprecyzowującym i porządkującym. Przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące przekazywania danych do SIO.

11 zmian w nowelizacji rozporządzenia

1)  Uchyla się przepisy dotycząc gromadzenia danych o bazie materialnej szkół i placówek oświatowych, tj. o powierzchni, pomieszczeniach i wyposażeniu, tych danych nie przekazuje się do tzw. starego SIO w latach 2013-2017, dane te gromadzone są w nowym SIO.

2)  Uchyla się przepisy dotyczące zbierania danych o liceach profilowanych oraz kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych.

3)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów niepełnosprawności.

4)  Rozszerza się zakres gromadzonych danych o uczniach (którzy są pracownikami młodocianymi) według miejsca odbywania dokształcania teoretycznego.

5)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów zajęć, w których uczestniczą uczniowie, w tym kategorie rodzajów zajęć specjalistycznych.

6)  Doprecyzowuje się katalog rodzajów zajęć organizowanych przez poradnię.

7)  Uchyla się przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów, którzy uzyskali kartę motorowerową.

8)  Doprecyzowuje się kategorie rodzajów umów (forma zatrudnienia) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

9)  Doprecyzowuje się kategorie kwalifikacji nauczyciela w związku z reformą ustroju szkolnego.

10)  Zmienia się okres prowadzenia baz danych oświatowych w związku z przedłużeniem funkcjonowania tzw. starego SIO ustawą z 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.

11)  Dodaje się gromadzenie danych o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 225 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2017 r.

Źródło:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (projekt z 9 czerwca 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel