Rozwiązania dla osób opóźnionych w cyklu kształcenia - od 1 września 2012 r. nowe rozporządzenie

Data publikacji: 9 lipca 2012 r.
Poleć znajomemu

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zostało ono przekazane do podpisu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.  Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września 2012 r.

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zostało ono przekazane do podpisu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.  Rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 września 2012 r.

Ułatwiony obowiązek uczęszczania do szkoły

Obowiązek uczęszczania do szkoły obejmuje osoby, które nie ukończyły gimnazjum oraz mają mniej niż 18 lat.

Rozporządzenie ułatwi realizację tego obowiązku osobom, które ukończyły 16 lat oraz mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dzieci i młodzieży. Przepisy rozporządzenia umożliwiają bowiem takim osobom uczęszczanie do szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych.
Większe szanse na uzyskanie wykształcenia

Ponadto rozporządzenie zwiększa szanse na uzyskanie wykształcenia przez osoby, które ukończyły 16 lat i mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.

Osoby te będą mogły podjąć naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
Zmiany w kształceniu zawodowym

Rozporządzenie uwzględnia także zmiany w kształceniu zawodowym, które rozpoczną się od 1 września 2012 r. - osoby niepełnoletnie, które ukończyły gimnazjum, mają skończone 15 lat, ale ze względów zdrowotnych lub spowodowanych sytuacją życiową nie mogą podjąć nauki w szkole ponadgimnazjalnej, zyskają możliwość wyboru innej ścieżki kształcenia.

Będą one mogły realizować obowiązek nauki na kwalifikacyjnym kursie  zawodowym. Dotyczy to także osób niepełnoletnich przebywających  w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel