Rząd przyjął „Ustawę przedszkolną"

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 20 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rząd przyjął założenia „Ustawy przedszkolnej”, zmieniającej płatność za przedszkola. Zmiany wprowadzają mniejsze opłaty dla rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu - od 1 września 2015 r.  wszystkie dodatkowe godziny powyżej pięciu bezpłatnych będą opłacane przez rodziców w wysokości 1 zł. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.

Projekt gwarantuje upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Na rok 2013 rząd zaplanował na ten cel w budżecie państwa 320 ml zł., w następnych latach 1 mld 148 tys. i 1mld 703 tys., co nie tylko zrekompensuje samorządom zmiany w systemie opłacania przedszkoli przez rodziców, ale pomoże w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej

3 główne cele nowej ustawy

Najważniejsze cele przedstawione w założeniach  do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty obejmują:

  1. miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci,
  2. niższe opłaty za pobyt w przedszkolu,
  3. dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Od września 2016 r. - miejsce dla każdego przedszkolaka

Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Tym samym Polska uzyska wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej (około 90%) kilka lat wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata. Będą one również objęte dotacją przedszkolną, co pozwoli gminom bardziej elastycznie organizować opiekę nad dziećmi do 3 lat.
Od września 2015 r. dodatkowa godzina maksymalnie za 1 zł.

Zmniejszeniu ulegną wysokie obecnie opłaty ponoszone przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że:

  • od 1 września 2013 r. - za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po 1 zł.,
  • od września 2014 r. - symboliczną złotówkę będą płacić za 6, 7 i 8 godzinę zajęć,
  • docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar będzie kosztowała maksymalnie 1 zł.

 

Istotne dla rodziców będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców - w całości lub części - z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Pieniądze dla gmin na zwiększenie liczby miejsc

Zgodnie z założeniami, budżet państwa przekaże gminom pieniądze (dotacja celowa) na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, także prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Docelowo w 2016 r., po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł, dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł.

W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio - 1 398 zł, 1 136 zł i 333 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za opiekę nad dzieckiem mniej niż dotychczas, a samorządy pozyskają dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Dotacja na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat

Samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat, bez względu na:

  • czas jego pobytu w placówce (dotacja obejmie również dzieci przebywające w przedszkolu do ustalonych ustawowo minimum 5 godzin) oraz
  • to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole.

 

Od 1 września 2014 przedszkola niepubliczne, będą mogły otrzymać dotację w pełnym wymiarze, jeśli przyjmą warunki rekrutacji i opłat dla rodziców ustalone przez gminy dla przedszkoli gminnych.

Od 1 września 2014 r. gmina będzie zwracała koszty edukacji przedszkolnej ponoszonej na dzieci z innej gminy. Rozliczenia między gminami znacznie odciążą te samorządy, na których terenie z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci z okolicznych gmin.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel