Rząd przyjął „Ustawę przedszkolną"

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 20 grudnia 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Rząd przyjął założenia „Ustawy przedszkolnej”, zmieniającej płatność za przedszkola. Zmiany wprowadzają mniejsze opłaty dla rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu - od 1 września 2015 r.  wszystkie dodatkowe godziny powyżej pięciu bezpłatnych będą opłacane przez rodziców w wysokości 1 zł. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.

Rząd przyjął założenia „Ustawy przedszkolnej”, zmieniającej płatność za przedszkola. Zmiany wprowadzają mniejsze opłaty dla rodziców za dodatkowe godziny w przedszkolu - od 1 września 2015 r.  wszystkie dodatkowe godziny powyżej pięciu bezpłatnych będą opłacane przez rodziców w wysokości 1 zł. Projekt został przesłany do konsultacji społecznych.

Projekt gwarantuje upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Na rok 2013 rząd zaplanował na ten cel w budżecie państwa 320 ml zł., w następnych latach 1 mld 148 tys. i 1mld 703 tys., co nie tylko zrekompensuje samorządom zmiany w systemie opłacania przedszkoli przez rodziców, ale pomoże w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej

3 główne cele nowej ustawy

Najważniejsze cele przedstawione w założeniach  do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty obejmują:

  1. miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci,
  2. niższe opłaty za pobyt w przedszkolu,
  3. dotacje dla samorządów na rozwój edukacji przedszkolnej.

 

Od września 2016 r. - miejsce dla każdego przedszkolaka

Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat będą miały zapewnione miejsce w wychowaniu przedszkolnym. Tym samym Polska uzyska wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na poziomie porównywalnym z innymi krajami Unii Europejskiej (około 90%) kilka lat wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Od września 2014 r. gmina będzie miała obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdemu czterolatkowi, a od 2016 r. także trzylatkowi, jeżeli tylko rodzice wyrażą wolę zapisania dziecka do przedszkola.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkoli będą mogły być przyjmowane dzieci, które ukończyły 2 lata. Będą one również objęte dotacją przedszkolną, co pozwoli gminom bardziej elastycznie organizować opiekę nad dziećmi do 3 lat.
Od września 2015 r. dodatkowa godzina maksymalnie za 1 zł.

Zmniejszeniu ulegną wysokie obecnie opłaty ponoszone przez rodziców za opiekę nad dzieckiem w placówce ponad ustalone przez gminę bezpłatne godziny. Przyjmuje się, że:

  • od 1 września 2013 r. - za 6 i 7 godzinę rodzice zapłacą po 1 zł.,
  • od września 2014 r. - symboliczną złotówkę będą płacić za 6, 7 i 8 godzinę zajęć,
  • docelowo od września 2015 r. każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar będzie kosztowała maksymalnie 1 zł.

 

Istotne dla rodziców będzie rozwiązanie, które z początkiem stycznia 2014 r. pozwoli gminom zwalniać rodziców - w całości lub części - z opłacania pobytu dziecka w przedszkolu.
Pieniądze dla gmin na zwiększenie liczby miejsc

Zgodnie z założeniami, budżet państwa przekaże gminom pieniądze (dotacja celowa) na zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków wychowania przedszkolnego oraz zmniejszenie opłat jakie ponoszą rodzice. Pieniądze będą przekazywane na dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, także prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Docelowo w 2016 r., po obniżeniu opłat za wszystkie godziny płatne pobytu dziecka w przedszkolu do maksymalnie 1 zł, dotacja dla organu prowadzącego przedszkole na jedno dziecko będzie wynosiła 1 433 zł.

W latach 2015, 2014, 2013 odpowiednio - 1 398 zł, 1 136 zł i 333 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice zapłacą za opiekę nad dzieckiem mniej niż dotychczas, a samorządy pozyskają dodatkowe środki na rozwój edukacji przedszkolnej.
Dotacja na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat

Samorząd będzie otrzymywał dotację na każdego przedszkolaka w wieku od 2 do 5 lat, bez względu na:

  • czas jego pobytu w placówce (dotacja obejmie również dzieci przebywające w przedszkolu do ustalonych ustawowo minimum 5 godzin) oraz
  • to, czy dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego, niepublicznego, publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w szkole.

 

Od 1 września 2014 przedszkola niepubliczne, będą mogły otrzymać dotację w pełnym wymiarze, jeśli przyjmą warunki rekrutacji i opłat dla rodziców ustalone przez gminy dla przedszkoli gminnych.

Od 1 września 2014 r. gmina będzie zwracała koszty edukacji przedszkolnej ponoszonej na dzieci z innej gminy. Rozliczenia między gminami znacznie odciążą te samorządy, na których terenie z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci z okolicznych gmin.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.
Opracowanie:

 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel