3-dniowy kurs on-line daje uprawnienia opiekuna kolonii

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 16 lipca 2013 r.
Poleć znajomemu

Na rynku pojawiły się oferty, które za mniej niż 90 zł, w 3 dni umożliwiają zdobycie kwalifikacji opiekuna kolonii. Nikt jednak nie sprawdza, czy osoba kończąca taki kurs ma doświadczenie i odpowiednie umiejętności by zostać opiekunem kolonii.

Na rynku pojawiły się oferty, które za mniej niż 90 zł, w 3 dni umożliwiają zdobycie kwalifikacji opiekuna kolonii. Nikt jednak nie sprawdza, czy osoba kończąca taki kurs ma doświadczenie i odpowiednie umiejętności by zostać opiekunem kolonii.

Ukończenie internetowego kursu daje możliwość opiekowania się dziećmi na koloniach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:

  1. nauczyciele,
  2. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
  3. słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia,
  4. osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania,
  5. instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika,
  6. przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
  7. trenerzy i instruktorzy sportowi.
Poza tym, aby być opiekunem kolonii wystarczy mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Żeby zostać opiekunem wystarczy także odbyć internetowy kurs, na zakończenie którego dostaje się świadectwo uprawniające do opiekowania się dziećmi na koloniach, czy szkolnej wycieczce. Uprawnienia można uzyskać już w 3 dni, a koszt szkolenia internetowego jest nawet o kilkaset złotych tańszy niż przy tradycyjnym, stacjonarnym kursie. Ta oferta kusi wiele osób, które chcą dorobić w wakacje opiekując się uczniami na koloniach. Nikt jednak nie sprawdza, czy osoba, która ma opiekować się uczniami, faktycznie ma do tego predyspozycje i odpowiednie umiejętności. Co więcej, taką formę zdobywania uprawnień opiekuna kolonijnego dopuszcza resort edukacji.

Agnieszka Rumik
radca prawny

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel