e-Stołówka – system zarządzania stołówką online, praktyczne narzędzie dla intendenta oraz rodzica nie tylko na czasy Pandemii.

Data publikacji: 26 stycznia 2021 r.
Poleć znajomemu
e-Stołówka – system zarządzania stołówką online, praktyczne narzędzie dla intendenta oraz rodzica nie tylko na czasy Pandemii.

Coraz częściej w stołówkach szkolnych funkcjonuje oprogramowanie e-Stołówka wspierające pracę intendenta oraz usprawniające weryfikację deklaracji, dzięki wykorzystaniu kart zbliżeniowych lub e-legitymacji szkolnych – zamiast papierowych list, karnetów czy innych standardowych sposobów sprawdzania. Opcjonalnie funkcjonuje również dodatkowy moduł rodzica pozwalający na zarządzanie kontem żywienia swojego dziecka za pośrednictwem telefonu lub komputera.

Oprogramowanie e-Stołówka dostarczane jest przez Grupę LOCA, która od 14 lat wdraża w placówkach oświaty rozwiązania na karty zbliżeniowe, a od 2018 roku również na e-legitymacje szkolne, czyli plastikową wersję legitymacji z modułem RFID. Coraz częściej są to rozwiązania kompleksowe, w których uczeń z jedną kartą może korzystać ze wszystkich dostępnych opcji tj. wejść na teren szkoły, odebrać książkę w bibliotece, potwierdzić swoją obecność w świetlicy czy właśnie potwierdzić odebranie obiadu.

Oprogramowanie e-Stołówka to kilka modułów, które w zależności od potrzeb każdej placówki może tworzyć sprawne narzędzie dla lepszej organizacji stołówki szkolnej.

Podstawowy moduł to Rozliczenia w ramach którego można prowadzić szczegółową kartotekę osób korzystających z żywienia, szczegółowy kalendarz, rejestr wpłat i zwrotów, odwołań, wydanych posiłków. Dodatkowo pozwala na wysyłkę seryjnej korespondencji e-mail do rodziców. W zaawansowanych opcjach, możliwy jest również import pliku z banku zawierającego wykaz płatności. W tym celu, niezbędne jest przypisanie każdemu dziecku indywidualnego nr konta do wpłat. Aktualnie system obsługuje płatności masowe tzw. subkonta z banku PeKaO S.A oraz PKO BP S.A.

Rys. 1. Ekran modułu rozliczeń

Kolejny istotny moduł to Stołówka – czyli weryfikacja wydań przy pomocy karty zbliżeniowej.

  • Uczeń zbliża kartę do czytnika

  • Na ekranie wyświetlają się jego dane

  • Panel czerwony oznacza brak deklaracji

  • Panel zielony oznacza, że na tą kartę można odebrać posiłek

  • Po 3 sekundach, program zapisuje automatycznie wydanie posiłku, co widoczne jest później w raportach.

Rys. 2. Wydawanie posiłków przy pomocy karty zbliżeniowej

Trzecim modułem jest e-Rodzic czyli dostęp rodzica do konta żywienia swojego dziecka. Konstrukcja tego modułu pozwala na indywidualne ustawienie parametrów i zasad działania. W najprostszej wersji może służyć tylko do wglądu do kalendarza deklaracji, rozliczeń oraz do dokonywania odwołań, ale może również pozwalać na samodzielne założenie konta przez rodzica, samodzielne dodanie dziecka oraz wybór innych parametrów, wgląd do jadłospisu, samodzielne wybieranie dni żywieniowych, odwoływanie oraz dokonywanie płatności za pośrednictwem systemy PayNow, Przelewy24 lub KiR.

Rys. 3. Dostęp rodzica online do konta żywienia dziecka

System działa na dowolnym urządzeniu z zainstalowaną przeglądarkę internetową oraz dostępem do internetu.

Rys. 4. e-Stołówka na urządzeniu mobilnym .

Prezentacja Video jak odwołać obiad: https://www.youtube.com/watch?v=c4YrjXqkbaQ

Istotnym elementem systemu są karty zbliżeniowe, które mogą być wykonane wg dowolnej grafiki. W zależności od potrzeb placówki, może to być karta dedykowana tylko na potrzeby stołówki, lub może to być również karta uniwersalna pozwalająca na jej wykorzystanie w innych dowolnych systemach dostępnych w placówce.

Rys. 5. Karty posiłkowe / obiadowe

Od 2018 roku decyzją MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków , Dz.U. 2019 poz. 1700 – placówka oświaty może zamiast papierowej legitymacji szkolnej wydać legitymację plastikową tzw. e-legitymację, która może być wykorzystana również jako karta obiadowa.

Rys. 6. E-legitymacja szkolna

Więcej informacji na stronie producenta https://e-stolowka.pl

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel