MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych

Data publikacji: 5 listopada 2020 r.
Poleć znajomemu
MEN zawiesza zajęcia w klasach I-III w szkołach podstawowych

Przynajmniej do 29 listopada potrwa zawieszenie zajęć we wszystkich klasach szkół podstawowych. Zawieszenie obejmuje także uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchaczy i uczestników form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego. Zmiany wchodzą w życie 9 listopada 2020 r.

Które placówki będą funkcjonować stacjonarnie

Nadal nie zawieszono stacjonarnej działalności:

  • przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego,
  • szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
Tak jak dotychczas dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami decydować o trybie nauczania.

Co ciekawe, mimo zawieszenia zajęć możliwe będzie przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły.

Świetlice funkcjonują stacjonarnie

Szkoły podstawowe będą musiały zapewnić stacjonarne funkcjonowanie świetlic szkolnych, w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Praca zdalna w szkole lub w domu

W nowych przepisach uregulowano także miejsce pracy zdalnej nauczycieli. Otóż nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to ma w ocenie resortu edukacji przyczynić się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Jak zapowiada MEN, nauczyciele będą mogli skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 500 zł. w zakresie poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość.

Co z kształceniem zawodowym

Zdalne nauczanie będzie tak jak do tej pory stosowane także w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Przy czym w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych będą prowadzone zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość zdalnej realizacji wybranych efektów kształcenia.

Dodatkowo niektóre zajęcia praktyczne będą mogły być prowadzone stacjonarnie dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Możliwe będzie także przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie bądź egzamin zawodowy. Pozostałe zajęcia praktyczne powinny być uzupełnione w późniejszym terminie.

Tak jak do tej pory praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie zawieszenia będą realizowane zdalnie, a mianowicie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Ewentualnie będą mogły zostać zlaiczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel