Porozumienie o edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych

Data publikacji: 13 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

13 lutego 2013 r. zostało zawarte porozumienie o realizacji i promowaniu programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Będzie on realizowany w drugim semestrze 2012/2013 roku oraz w roku szkolnym 2013/2014.

13 lutego 2013 r. zostało zawarte porozumienie o realizacji i promowaniu programu edukacji prawnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Będzie on realizowany w drugim semestrze 2012/2013 roku oraz w roku szkolnym 2013/2014.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy sześcioma partnerami: Krystyną Szumilas, minister edukacji narodowej; Jarosławem Gowinem, ministrem sprawiedliwości; Krzysztofem Józefowiczem, prezesem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu; Maciejem Bobrowiczem, prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych; Tomaszem Janikiem, prezesem Krajowej Rady Notarialnej oraz Ireną Kamińską, prezesem Stowarzyszenia Sędziów „Themis".

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest odpowiedzialne za promowanie programu edukacji prawnej wśród szkół ponadgimnazjalnych, udzielanie pomocy w kontaktach partnerów ze szkołami oraz przygotowanie we współpracy z partnerami banku tematów lekcji.
Cele edukacji prawnej

Zaangażowanie środowisk prawniczych doskonale wpisuje się w cele edukacji prawnej, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podkreślany jest w niej praktyczny aspekt edukacji prawnej, sprowadzający się do dostarczenia uczniom praktycznych umiejętności korzystania z prawa oraz współdziałania szkoły z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi. Elementy tej edukacji, zawarte m.in. w przedmiocie wiedza i społeczeństwo, mają nauczyć uczniów „używać prawa", poznać procedury załatwiania własnych spraw oraz uwrażliwiać na przejawy niesprawiedliwości, łamania praw człowieka oraz dyskryminacji.

Program przyniesie wiele korzyści

Uzgodniony przez sygnatariuszy program może wpłynąć na poprawę jakości edukacji prawnej poprzez udział ekspertów-praktyków stosujących prawo na co dzień. Lekcje prawa prowadzone przez pragmatyków - ekspertów będą dla uczniów i nauczycieli źródłem dodatkowej wiedzy prawnej, istotnie wspomagającej proces kształcenia i wychowania w tym zakresie, a nauczycielom zapewni również wsparcie w realizacji wybranego przez nich programu nauczania. Uczestnictwo szkół w tym programie
z pewnością uatrakcyjni zajęcia poprzez udział ekspertów zewnętrznych, a w konsekwencji może wpłynąć również na zainteresowania uczniów.

Porozumienie jest kontynuacją programu edukacji prawnej rozpoczętej w roku szkolnym 2011/2012 w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. W ubiegłorocznej edycji w lekcjach prawa wzięło udział 7282 uczniów z 80 szkół, organizowanych w szkołach, w sądach i instytucjach administracji publicznej. Tematami lekcji były m.in. prawa ofiar przestępstw, zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo w Internecie, obowiązki świadka w sądzie, organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, konsekwencje prawne eksperymentowania z dopalaczami i narkotykami.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel