Poznaj harmonogram konferencji online 21–23 sierpnia 2017

Data publikacji: 21 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Poznaj harmonogram konferencji online 21–23 sierpnia 2017

Zapoznaj się z planem konferencji online „Zmiany prawne od 1 września 2017 w szkołach i przedszkolach”.

21 sierpnia: Zmiany prawne od 1 września 2017 w szkołach i przedszkolach

Najważniejsze wydarzenia!

Godz. 10 - warsztat na żywo z p. Leszkiem Zaleśnym: „Nowy rok szkolny – nowe przepisy w zakresie organizacji roku szkolnego”.

Eksperci wyjaśnią takie tematy, jak:

 • Kolejne zmiany ustawy - Prawo oświatowe i ustawy przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
 • Plan działań wdrażających reformę krok po kroku
 • Nowości w statusie nauczyciela
 • Nowe reguły ustalania dni wolnych od zajęć
 • Zasady organizacji zajęć edukacyjnych
 • Warunki pobytu w internacie
 • Organizacja rekolekcji
 • Organizacja zajęć wychowania fizycznego

22 sierpnia: Nowości kadrowe w roku 2017/2018

Najważniejsze wydarzenia!

Godz. 10 – warsztat na żywo z p. Michałem Kowalskim: „Dalsze losy dyrektorów i wicedyrektorów oraz nowości w Karcie Nauczyciela od 2018 roku”.

Godz. 13 – czat online z p. Michałem Kowalskim o tematyce kadrowo-płacowej *

* Z wyłączeniem pytań o sposób obliczenia danego świadczenia, ponieważ pytania te wymagają głębszej analizy, przez co odpowiedź na czacie nie jest możliwa.

Eksperci omówią m.in.:

 • Czy transformacja szkoły spowoduje skrócenie kadencji dyrektora i wicedyrektora
 • Możliwość przedłużenia kadencji dyrektora specyficzne rozwiązania w gimnazjach
 • Nowości w Karcie Nauczyciela od 2018 roku: urlop zdrowotny, awans zawodowy, ocena pracy i inne zmiany

23 sierpnia: Zarządzanie przedszkolem w roku 2017/2018

Najważniejsze wydarzenia!

Godz. 9–11 – dyżur telefoniczny z p. Leszkiem Zaleśnym o tematyce zarządzania placówką oświatową.

Godz. 13 – czat online o tematyce kadrowo-płacowej* z p. Michałem Kowalskim. Okienko czatu pojawi się w prawej kolumnie na stronie Portalu Oświatowego.
* Z wyłączeniem pytań o sposób obliczenia danego świadczenia, ponieważ pytania te wymagają głębszej analizy, przez co odpowiedź na czacie nie jest możliwa.

Eksperci poruszą takie tematy, jak:

 • Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola w świetle ustawy Prawo oświatowe – na czym polega wzmocnienie roli wspomagania nauczycieli i jakie kompetencje przyznano kuratorom oświaty.
 • Monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – sposoby oraz narzędzia pozwalające na analizę osiągania celów wychowania przedszkolnego ujętych w czterech obszarach rozwoju dziecka.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego zgodnie z nowymi przepisami – jak zmieniają zadania wynikające z dostarczenia do przedszkola orzeczenia.
 • Nowe warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci z niepełnosprawnością –zmiany w zasadach organizacji oddziałów specjalnych, nowe limity liczby dzieci w tych oddziałach, obowiązki nauczycieli i specjalistów.
 • Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu – jak postępować w przypadku otrzymania od rodziców wniosku o organizację zajęć umożliwiających dziecku poznawanie i kultywowanie tradycji narodowych i poczucia odrębności kulturowej.
 • Nowe rozporządzenie o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli – sprawdź do prowadzenia których zajęć możesz zaangażować zatrudnionych nauczycieli

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel