Kolejny etap odmrażania systemu oświaty

Data publikacji: 5 czerwca 2020 r.
Poleć znajomemu
Kolejny etap odmrażania systemu oświaty

Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że zawieszenie stacjonarnego funkcjonowania jednostek oświaty będzie trwało do 26 czerwca 2020 r.  Nowelizacja rozporządzenia tylko potwierdza ten stan rzeczy, przy czym w rozporządzeniu podano datę 28 czerwca, która zbiega się z zakończeniem okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom.

Świadectwa będą wydane 26 czerwca

Odbiór świadectw szkolnych co do zasady nastąpi w piątek 26 czerwca. Dyrektor może jednak – z uwagi na sytuację epidemiczną – wyznaczyć inny termin odbioru.

Koniec zawieszenia dla kolejnych placówek

Nowelizacja przewiduje koniec zawieszenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych. Poza tym zakończył się również okres zawieszenia funkcjonowania przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Do pracy stacjonarnej wracają również ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Wraca internat w CKZ

Przewidziana została także możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Dotyczy to w szczególności, którzy korzystają z konsultacji.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 990).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel