Nowy wymiar urlopu wychowawczego

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 27 września 2013 r.
Poleć znajomemu
Nowy wymiar urlopu wychowawczego
Dokument archiwalny

1 października 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy o urlopach wychowawczych. Aby matka mogła wykorzystać 36 miesięcy urlopu wychowawczego, ojciec dziecka będzie musiał zrezygnować na miesiąc z pracy. Poznaj szczegóły.

35 lub 36 miesięcy urlopu wychowawczego

Po zmianie przepisów, każdy z rodziców lub opiekunów dziecka, uprawnionych do urlopu wychowawczego, będzie miał wyłączne prawo do jednego miesiąca takiego urlopu. W praktyce oznacza to, że matka dziecka będzie mogła przebywać na urlopie wychowawczym nie dłużej niż 35 miesięcy, jeżeli ojciec dziecka nie zdecyduje się na skorzystanie ze swojej części urlopu wychowawczego.

Jeśli rodzic (opiekun) skorzysta z co najmniej jednego miesiąca urlopu wychowawczego, będzie to jednoznaczne ze skorzystaniem z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego.

Samotne wychowywanie dziecka daje prawo do 36 miesięcy urlopu

Powyższej zasady nie stosuje się jeżeli:

  1. drugi rodzic dziecka nie żyje,
  2. drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
  3. drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
  4. dziecko jest pod opieką jednego opiekuna.

 

W tej sytuacji rodzic (opiekun) sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Razem na wychowawczym - do 4 miesięcy

Dotychczas rodzice lub opiekunowie dziecka mogli jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Teraz wymiar wspólnego korzystania z urlopu wychowawczego wzrośnie do 4 miesięcy.

Urlop wychowawczy - w max 5 częściach

Z urlopu wychowawczego będzie można korzystać do ukończenia przez dziecko 5 roku życia (18. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego), a urlop ten będzie mógł być wykorzystany najwyżej w 5 częściach, a nie jak dotychczas w 4.

Urlop wypoczynkowy nie ulegnie obniżeniu

Jeśli pracownik, po nabyciu prawa do urlopu na dany rok kalendarzowy skorzysta z urlopu wychowawczego i jeszcze w tym samym roku wróci do pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok nie ulegnie obniżeniu. Obecnie obowiązujące rozwiązanie prawne, zgodnie z którym w powyższym przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego, obniżany - narusza standardy wynikające z prawa unijnego w zakresie urlopu rodzicielskiego zawarte w klauzuli 2 porozumienia dotyczącego urlopu rodzicielskiego,

Urlop wypoczynkowy nie przedawni się w czasie urlopu wychowawczego

Nowe brzmienie Kodeksu pracy przyjmuje zasadę, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Przepis ten ma zagwarantować możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo przed przejściem na urlop wychowawczy, po powrocie z tego urlopu.

Osoby już przebywające na urlopach wychowawczych skorzystają z nowych przepisów

Przepisy przejściowe przyznają prawo do wykorzystania urlopu wychowawczego w 5 częściach oraz łącznego korzystania z urlopu wychowawczego przez okres 4 miesięcy także tym rodzicom, którzy w przed dniem wejścia w życie zmienionych przepisów korzystali już z urlopu wychowawczego. Po 1 października 2013 r. będą oni mogli wykorzystać urlop wychowawczy w jednym czasie w wymiarze uzupełniającym do 4 miesięcy, a także (łącznie z dotychczas wykorzystanym urlopem) w 5 częściach.

Jeśli do 1 października 2013 r. rodzice wykorzystali np. 2 miesiące urlopu wychowawczego jednocześnie, od 1 października 2013 r. będą mogli skorzystać z kolejnych 2 miesięcy urlopu w tym samym czasie. Jeśli do 1 października 2013 r. rodzice wykorzystali urlop wychowawczy np. w 3 częściach, od nowego roku będą mogli korzystać z niego jeszcze w 2 częściach.
   
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel