Warunki przyznania dotacji na podręczniki w nowym rozporządzeniu

Data publikacji: 4 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Warunki przyznania dotacji na podręczniki w nowym rozporządzeniu

Wzory i terminy składania wniosków o udzielenie dotacji na podręczniki zawiera nowe rozporządzenie z 16 marca 2017 r. Wzory formularzy uwzględniają również sytuację, gdy w wyniku przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innego typu szkoły, klasy dotychczasowego gimnazjum funkcjonują w innych typach szkół.

Co reguluje rozporządzenie

Obowiązujące już rozporządzenie określa:

  • sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzór formularza zawierającego te informacje,
  • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  • sposób przekazywania wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,
  • tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,
  • sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Nowe przepisy także dla gimnazjum

Przepisy rozporządzenia stosuje się także do dotychczasowego gimnazjum i klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, aż do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach i klasach.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia br.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. poz. 691).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel