Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

E-booki

1BA0160_RED do 2_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronawirusa w praktyce- Pytania i odpowiedzi

Obecna, niełatwa sytuacja sprawie, że wielu dyrektorów, nauczycieli,rodziców ma pytania dotyczące prawidłowego postępowania i zgodnego z prawem funkcjonowania placówek oświatowych. Codziennie redakcja oświatowa dostaje od Państwa mnóstwo pytań dotyczących wystawiania ocen, wypełniania dziennika, naliczenia wynagrodzenia,zwalniania pracowników, pracy zdalnej, terminów i zasad przeprowadzania egzaminów, czy zasad bezpieczeństwa. Zbieramy je dlaPaństwa i przedstawiamy odpowiedzi ekspertów oświatowych. Mam nadzieję, że rzeczowe porady wraz ze wskazaniem konkretnego postępowania w problemowej sytuacji pozwolą wywiązać się ze swoich obowiązkóww tym trudnym okresie bez dodatkowych problemów.

1BA0159_RED do 1_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Nadzór dyrektora w czasie kształcenia na odległość

W placówkach oświatowych właściwie wszystko uległo zmianie i każda czynność to nowe wyzwanie, odkrywanie nowych możliwości i wytyczanie ponownie zasad i reguł. Nauczyciele pracują w systemie zdalnym,w szkole przebywają tylko ci pracownicy niepedagogiczni, których praca jest absolutnie niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania placówki. Inaczej też będzie wyglądał nadzór dyrektora, monitorowanie realizacji podstawy programowej czy obowiązków i zajęć przez nauczycieli. Te czynności również muszą przebiegać zdalnie. Jak zatem wywiązać się z tego zadania, jak sprawnie i rzetelnie przeprowadzić nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem szkoły poza jej siedzibą?

1BA0158_RED do 3_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Zagadnienia kadrowe

Trwająca pandemia, która zaburzyła nasze funkcjonowanie w każdym obszarze, bardzo mocno zaingerowała także w edukację doprowadzając do zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania szkół w tym czasie. Jednak przepisy te w dużym stopniu cedują na dyrektorów szkół decyzyjność w zakresie szczegółowych regulacji, które należy stosować w okresie ich zamknięcia. Decyzji tych dyrektorzy szkół w obecnej sytuacji podejmować muszą wyjątkowo dużo, szczególnie w sprawach kadrowych i placowych.

e book nowy

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Współpraca szkoły z rodzicami.

Pandemia, która sparaliżowała naszą codzienność – bardzo mocno wpływa na nią także poprzez zamknięcie szkół. Powoduje to konieczność kształcenia na odległość, na skutek czego dzieci spędzają i będą spędzać mnóstwo czasu przy stanowisku pracy we własnym domu uczestnicząc w lekcjach on-line, wykonując zadania wskazane przez nauczycieli, przygotowując się do lekcji oraz sprawdzianów. Czas, który dotychczas dziecko spędzało w szkole i czas poświęcony na naukę w domu – obecnie został skumulowany i przeniesiony do miejsca nauki w domu ucznia. Dlatego każdy rodzic powinien sprawdzić czy miejsce do nauki dziecka na pewno jest odpowiednie do zaistniałej sytuacji i jest bezpieczne dla dziecka spędzającego wiele godzin dziennie przy biurku.

1BA0155_RED do 5_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Zagadnienia gospodarcze

Zapraszam do lektury bardzo ważnego materiału – ekspert analizuje sytuację w placówkach oświatowych od strony gospodarczej, mi.n.: zasady pracy zdalnej, procedury bezpieczeństwa, zarządzanie pracownikami administracji w okresie pandemii. Przedstawiamy kompendium wiedzy: COVID-19 (SARS-CoV-2) – jego wpływ na funkcjonowanie placówkioświatowej

1BA0154_RED do 5_01

Placówki oświatowe w czasie pandemii koronowirusa. Zagadnienia związane z kształceniem i bezpieczeństwem.

Z powodu istniejącej pandemii nieoczekiwanie znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości, której kształtu nikt nie przewidział. Obecnie wszyscy się zastanawiamy kiedy to się skończy i co ten koniec będzie oznaczał – czy powrót do tego, co było czy uczenie się żyć inaczej.Będzie to zależało od wielu czynników takich jak skuteczność prac naukowców, lekarzy i dyscypliny nas wszystkich w przestrzeganiu nakazów i zakazów.

1ba_oswiata_w_obliczu_koronawirusa okładka

Placówki oświatowe w obliczu pandemii koronowirusa

Nowa specustawa w sprawie koronawirusa – co oznacza dla dyrektoraCoraz większa liczba stwierdzonych zachorowań na wirusa COVID-19 poskutkowała wprowadzeniem nowej ustawy kryzysowej. Sprawdzamy, co nowe przepisy oznaczają dla szkół i placówek oświaty.

nowe przepisy dotyczace organizacji wypoczynku

Archiwalny Nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży – od 1 kwietnia 2016 roku

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, karty wypoczynku, liczby uczestników w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, obowiązków kierownika i wychowawcy, programu kursów na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, wzorów karty kwalifikacyjnej i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

rekrutacja do szkol

Archiwalny Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2016/2017 – na nowych zasadach

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązują nowe zasady rekrutacji do szkół. Dotychczas regulacje dotyczące przyjmowania kandydatów były określane w statucie szkoły. Teraz trzeba wziąć pod uwagę zasady zawarte w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN z 2 listopada 2015 r.

trudnosci w ocenianiu klasyfikowaniu i promowaniu uczniow

Archiwalny Trudności w ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów według nowych przepisów. 22 przykłady

Od początku roku szkolnego 2015/2016 obowiązują nowe przepisy, które przyniosły takie zmiany, jak m.in. możliwość śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej uczniów uczących się na każdym etapie edukacyjnym, a nie tylko do uczniów I etapu edukacyjnego. Zmianie uległa również możliwość zgłaszania zastrzeżeń do dyrektora szkoły w sprawie niezgodnego z przepisami ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel