Dyrektor nie ma dużej swobody w wyborze rodzaju umowy dla nauczyciela

Opis ebooka:

Rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem w dużej mierze zależy od posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego: nauczyciele stażyści zatrudniani są na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu; nauczyciele kontraktowi zatrudniani są na czas nieokreślony; nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudniani są na podstawie mianowania.

Rodzaj umowy zawieranej z nauczycielem w dużej mierze zależy od posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego: nauczyciele stażyści zatrudniani są na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu; nauczyciele kontraktowi zatrudniani są na czas nieokreślony; nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudniani są na podstawie mianowania.

Z ebooka dowiesz się:

  • Z jakim nauczycielem można zawrzeć umowę na czas określony
  • Kiedy dyrektor nie ma wyboru i musi zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony
  • Jak uzasadnić zaistnienie w szkole przesłanki wynikającej z organizacji nauczania, by móc zgodnie z Kartą Nauczyciela zawrzeć z nauczycielem umowę terminową
  • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla nauczyciela, który nie ma wymaganych kwalifikacji do prowadzenia drugich zajęć
  • Jak zatrudnić nauczyciela, który świadczy pracę jednocześnie w szkole i oddziale przedszkolnym

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel