MEN: Nowe wzory świadectw w wersjach dwujęzycznych

Małgorzata Celuch

Małgorzata Celuch

Wieloletni wicedyrektor zespołu szkół, autor wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora
Data publikacji: 10 maja 2011 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że przygotowane zostały nowe wzory świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych: w językach polskim oraz w języku mniejszości narodowej, która według danych w Systemie Informacji Oświatowej występuje jako język wykładowy.
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że przygotowane zostały nowe wzory świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych: w językach polskim oraz w języku mniejszości narodowej, która według danych w Systemie Informacji Oświatowej występuje jako język wykładowy.
 

Język mniejszości jako wykładowy

Ze świadectw w wersji dwujęzycznej korzystają szkoły, które prowadzą nauczanie w języku mniejszości narodowej jako wykładowym, organizowane według przepisów § 4 pkt 1 lit a i b rozporządzenia MEN z 14 listopada 2007r.

Dwujęzyczne świadectwa zostały przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych innych i druków szkolnych.

Załącznik 1 do rozporządzenia stanowi, że świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w której zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch części:

 1. Część pierwsza - stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim.
 2. Część druga - stanowi świadectwo według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione w języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym, ale w części dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych po języku polskim wpisuje się język danej mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny.

 

Wskazany język danej mniejszości

Symbol świadectwa dodatkowo zawiera na końcu znak "-" i literę albo litery wskazujące język danej mniejszości narodowej, etnicznej albo mniejszości posługującej się językiem regionalnym odpowiednio:

 • B - białoruski,
 • Cz - czeski,
 • L - litewski,
 • N - niemiecki,
 • O - ormiański,
 • Rs - rosyjski,
 • S - słowacki,
 • U - ukraiński,
 • J (jidysz)
 • Hr (hebrajski) - żydowski,
 • Kr - karaimski,
 • Ł - łemkowski,
 • Rm - romski,
 • T - tatarski
 • Ks - kaszubski.

 

Szkoły i oddziały dwujęzyczne

Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego dwujęzycznie umieszcza się adnotację "nauczany(a) dwujęzycznie", a obok nazwy języka obcego nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania - adnotację "poziom dwujęzyczny".

Wzory tych świadectw znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MEN www.men.gov.pl
Szkoły, które prowadzą nauczanie w języku mniejszości, korzystają ze świadectw w wersji dwujęzycznej, zamawiając je w wybranej drukarni. 

Jak poinformowało MEN w bieżącym roku resort edukacji nie zajmuje się zakupem ani dystrybucją świadectw szkolnych w wersjach dwujęzycznych.

   
Małgorzata Celuch

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel