Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Doradztwo zawodowe w dzienniku lekcyjnym

Pytanie: Nauczyciel realizujący doradztwo zawodowe prowadzi dziennik doradcy zawodowego. Czy w związku z tym nie odnotowuje się tych zajęć w dzienniku lekcyjnym?

Kto wydaje duplikat świadectwo ukończenia gimnazjum

Pytanie: Kto po 31 sierpnia 2019 r. powinien wydać absolwentowi wygaszonego gimnazjum duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum?

Od kogo uzyskać gimnazjalny arkusz ocen

Pytanie: Do VIII klasy przyszła uczennica, która nie ukończyła gimnazjum. Muszę zwrócić się do o przekazanie z archiwum odpisu arkusza ocen. Do kogo się zwrócić i na jaką podstawę prawną się powołać?

Tłumaczenie świadectwa szkolnego

Pytanie: Kto powinien przetłumaczyć świadectwo szkolne ucznia cudzoziemca, który rozpocznie naukę w polskiej szkole?

Numer arkusza ocen dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Pytanie: Jaki arkusz ocen założyć uczniowi, który został zapisany od 1 września 2019 r. do klasy VII szkoły podstawowej?

Długopis ścieralny w dzienniku lekcyjnym

Pytanie: Czy nauczyciel w dzienniku lekcyjnym może pisać długopisem ścieralnym?

Zapis dziennika elektronicznego na nośniku – w jakim terminie

Pytanie: Do kiedy należy zapisać dziennik elektroniczny na nośniku?

Egzamin ósmoklasisty w arkuszu ocen

Pytanie: W jaki sposób w arkuszu ocen ucznia klasy ósmej (2018/2019) należy wpisać wyniki egzaminu ósmoklasisty?

Jedna księga uczniów w jednej szkole

Pytanie: Czy od nowego roku szkolnego dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia po szkole podstawowej należy założyć nową księgę uczniów? Czy dla uczniów po gimnazjum kontynuować starą księgę?

Odrębny dziennik dla niepełnosprawnego ucznia w klasie integracyjnej

Pytanie: Czy nauczyciel wspomagający powinien prowadzić odrębny dziennik dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasie integracyjnej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel