Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Wnioski do pracy z uczniami w dziennikach innych zajęć – jak często wpisywać

Pytanie: Czy wnioski do pracy z dzieckiem w dziennikach zajęć innych uzupełnia się semestralnie czy rocznie?

Prowadzenie dziennika elektronicznego dla ucznia, który przeszedł na nauczanie domowe

Pytanie: Jak prowadzić dziennik elektroniczny dla ucznia, który był przypisany do klasy w dzienniku z początkiem roku szkolnego i w listopadzie przeszedł na edukację domową? Czy należy takiego ucznia wyłączyć w dzienniku z zajęć (przedmiotów) czy trzeba go inaczej oznaczyć?

Brak wzoru świadectwa do duplikatu – jak postąpić

Pytanie: Duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu. Co zrobić w przypadku, gdy szkoła nie ma dostępu do wersji elektronicznej świadectwa z 2018 roku i nie może go wydrukować?

Zwolnienie z w-f – jaki zapis w dokumentacji nauczania

Pytanie: Uczeń przyniósł zwolnienie z wychowania fizycznego na pierwszy semestr. Czy w dzienniku jego nieobecności mają liczyć się do frekwencji (wpis usprawiedliwione nieobecności, czy nie uczęszcza)? Czy nauczyciel na semestr wpisuje "zwolniony" czy "nieklasyfikowany"?

Arkusze ocen – jak archiwizować

Pytanie: Jak archiwizować arkusze ocen – według daty urodzenia czy według roku ukończenia szkoły?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego – jakie wymogi należy spełnić

Pytanie: Czy do wprowadzenia dziennika elektronicznego wymagana jest zgoda organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego?

Dokumentacja nauczania w przypadku przeniesienia ucznia do szkoły przyszpitalnej

Pytanie: Uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej, jest tam objęty nauką. Jakich wpisów w przypadku tego ucznia należy dokonywać w dokumentacji nauczania w szkole, do której dotychczas uczęszczał?

Jak dokumentować nauczanie sportowca z indywidualnym tokiem

Pytanie: Uczeń-sportowiec przyznany ma indywidualny tok nauczania, trenuje w innej miejscowości. W jaki sposób dokumentować jego obecność na zajęciach?

Szkoła dla dorosłych – czy obecność musi być potwierdzona podpisem

Pytanie: Czy w publicznej szkole policealnej (dziennej, zaocznej i stacjonarnej) konieczne jest potwierdzanie obecności na zajęciach przez słuchaczy własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności?

„Kwarantanna” dla prac pisemnych – czy to konieczne

Pytanie: Czy kartkówki, sprawdziany i prace klasowe uczniów podlegają „kwarantannie”?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel