Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

„Niepełnosprawność” czy „upośledzenie” – jakiego pojęcia należy używać

Pytanie: Czy w dokumentacji szkolnej należy używać pojęcia „niepełnosprawność intelektualna” czy „upośledzenie umysłowe”?

Sprawdź, co wpisywać do dziennika zajęć świetlicowych

Pytanie: Jakie treści powinny znaleźć się w dzienniku zajęć świetlicowych

Uczeń zmienił adres – jak zaktualizować dokumentację nauczania

Pytanie: W jaki sposób aktualizować wpisy w księdze ewidencji, gdy uczeń zmienił adres?

Co z arkuszem ocen w przypadku zmiany nazwiska ucznia

Pytanie: W trakcie nauki w szkole uczeń został adoptowany w związku z czym zmieniono mu nazwisko. Jak postąpić z arkuszem ocen dla tego ucznia?

Świadectwo ukończenia szkoły po rezygnacji z uczęszczania na religię

Pytanie: Uczeń dotychczas uczęszczał na religię, ale zrezygnował z niej w ostatniej klasie liceum. Co w związku z tym należy wpisać w świadectwie ukończenia szkoły?

Przekazanie arkusza ocen przy zmianie szkoły

Pytanie: Jak należy postąpić z arkuszem ocen w przypadku zmiany szkoły przez ucznia?

Doradztwo zawodowe w dzienniku lekcyjnym

Pytanie: Nauczyciel realizujący doradztwo zawodowe prowadzi dziennik doradcy zawodowego. Czy w związku z tym nie odnotowuje się tych zajęć w dzienniku lekcyjnym?

Kto wydaje duplikat świadectwo ukończenia gimnazjum

Pytanie: Kto po 31 sierpnia 2019 r. powinien wydać absolwentowi wygaszonego gimnazjum duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum?

Od kogo uzyskać gimnazjalny arkusz ocen

Pytanie: Do VIII klasy przyszła uczennica, która nie ukończyła gimnazjum. Muszę zwrócić się do o przekazanie z archiwum odpisu arkusza ocen. Do kogo się zwrócić i na jaką podstawę prawną się powołać?

Tłumaczenie świadectwa szkolnego

Pytanie: Kto powinien przetłumaczyć świadectwo szkolne ucznia cudzoziemca, który rozpocznie naukę w polskiej szkole?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel