Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Rewalidacja w świadectwie i w arkuszu ocen

Pytanie: Uczeń korzysta z zajęć rewalidacyjnych. Czy i w którym miejscu należy to zapisać w arkuszu i świadectwie ucznia?

Jak powinien wyglądać duplikat świadectwa ukończenia szkoły

Pytanie: Jakie elementy powinny znaleźć się w duplikacie świadectwa ukończenia szkoły

Uzupełnianie dziennika elektronicznego przez nauczyciela w czasie wolnym od pracy

Pytanie: Czy nauczyciel może wystawić oceny w czasie wolnym od pracy, jeśli w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny?

Uczeń szkoły specjalnej – czy może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem

Pytanie: Czy uczeń szkoły specjalnej może otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem?

Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – czy są wpisywane na świadectwie

Pytanie: Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W szkole przeznaczono je na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów. Czy mają być one wpisane na świadectwie ucznia, jeżeli tak to w jakiej formie? Czy ma być z tych zajęć wystawiana ocena końcowa oraz czy należy obecność na tych zajęciach wliczać do frekwencji ucznia?

Czy można wydać duplikat świadectwa ukończenia szkoły osoby zmarłej

Pytanie: Na jakiej podstawie dyrektor szkoły może wydać duplikat świadectwa ukończenia szkoły osoby zmarłej, o który ubiega się syn w celu przedłożenia w sądzie w sprawie spadkowej?

Zeszyt obserwacji ucznia – czy można prowadzić

Pytanie: Czy można prowadzić zeszyt obserwacji ucznia szkoły podstawowej, w którym byłyby zapisywane informacje o jego zachowaniu i który byłby codziennie przekazywany za pośrednictwem ucznia rodzicom? Czy nie byłoby to naruszenie przepisów RODO?

Jak sporządzić duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum w szkole z klasami gimnazjalnymi

Pytanie: Jakie pieczęcie powinny się znaleźć na duplikacie świadectwa ukończenia gimnazjum w przypadku gdy wystawiającym duplikat jest szkoła podstawowa z włączonymi oddziałami gimnazjalnymi?

Jaki zapis w świadectwie dla ucznia zwolnionego z zajęć wf

Pytanie: Uczeń otrzymał z wychowania fizycznego pozytywną śródroczną ocenę klasyfikacyjną. W II półroczu ma zwolnienie z udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Czy na świadectwie promocyjnym można wpisać ocenę śródroczną czy należy wpisać "zwolniony"?

Co dzieje się z arkuszami ocen w przypadku zmiany szkoły przez ucznia

Pytanie: Uczeń trzeci raz zmienia szkołę. Czy należy przesłać arkusze ocen do kolejnej szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel