Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Wskazówki niezbędne w codziennej pracy!

Jak prawidłowo sporządzić księgę uczniów po zmianie przepisów

Pytanie: Obecnie arkusze ocen do księgi arkuszy układa się alfabetycznie dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym. A co należy zrobić z arkuszami, które zgodnie z poprzednim rozporządzeniem MEN układane były według roku urodzenia ucznia? W szkole mamy arkusze ocen uczniów urodzonych  np.: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, którzy opuszczali naszą szkołę w roku, 2011, 2012, 2013, 2014. Gdzie prawidłowo powinny w tej chwili znaleźć się te arkusze (nadmieniam, że czekały one do chwili kiedy uczniowie z danego rocznika ukończą szkołę)? Jak prawidłowo sporządzić całą księgę dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę przed 3 września 2014 r., kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie?

Czy wydrukowany dziennik elektroniczny musi być oprawiony

Pytanie: Szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego po zakończeniu roku należy wydrukować dziennik i posiadać go w wersji papierowej. Czy wydrukowany dziennik musi być oprawiony?

Co wpisać w arkuszu ocen ucznia kontynuującego naukę w klasie I lub II

Pytanie: Kontynuacja nauki w klasie I i II – co należy wpisać w arkuszu ocen ucznia?

Nowy arkusz ocen dla ucznia, który odszedł ze szkoły po 3 miesiącach

Pytanie: Czy uczniowi, który został przyjęty do szkoły w trakcie roku szkolnego i po trzech miesiącach odszedł do innej szkoły, należy założyć arkusz ocen?

Czy trzeba zakładać nowy arkusz ocen w przypadku promocji ucznia w ciągu roku szkolnego

Pytanie: Czy dla ucznia promowanego w ciągu roku szkolnego z kl. I do II trzeba założyć nowy arkusz ocen?

Zajęcia socjoterapeutyczne i doradztwo zawodowe – w dzienniku i na świadectwie

Pytanie: Niepubliczne gimnazjum (przysposabiające do pracy) prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne (pedagog) oraz doradztwo zawodowe (psycholog). Zajęcia te wpisywane są zarówno do dziennika szkolnego, jak i do białego dziennika zajęć. Czy zajęcia te powinny być oceniane i wykazywane na świadectwie jako przedmioty obowiązkowe i/lub dodatkowe?

Zakończenie zajęć w technikum - jakie daty na świadectwie i zaświadczeniu

Pytanie: Jakie daty powinny znaleźć się na zaświadczeniu dla ucznia klasy IV Technikum dotyczącym pobytu w szkole? Czy uczeń ten jest uczniem do końca sierpnia, skoro świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje w kwietniu?

Świadectwo maturalne wydane z błędami - jak nanieść poprawki

Pytanie: Zgłosił się absolwent szkoły z błędnie wypisanym nazwiskiem na świadectwie maturalnym. Szkołę ukończył w 1992 r. Czy należy wypisać duplikat, czy umieścić pieczątkę „dokonano sprostowania” i podpis dyrektora szkoły?

Zasady udostępniania prac uczniów w szkole

Pytanie: Czy konieczne jest wydawanie prac ucznia do domu, czy można za zgodą rady rodziców ustalić własne zasady udostępniania prac na terenie szkoły i uwzględnić je w statucie szkoły?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego - zasady użytkowania

Pytanie: W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Czy konieczne jest wprowadzenie zasad funkcjonowania dziennika - w formie pisemnej?

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel