Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Lista obecności nauczycieli gdy prowadzony jest dziennik elektroniczny – czy nadal obowiązkowa

Pytanie: Czy jeżeli w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, to nadal potrzebna jest papierowa lista obecności nauczycieli?

Jaka data w księdze uczniów, gdy uczeń przeszedł do innej szkoły

Pytanie: Jaką datę należy wpisać w papierowej księdze uczniów, gdy uczeń otrzymuje promocję w danym roku szkolnym do następnej klasy, a od nowego roku szkolnego przechodzi do innej szkoły? Szkoły przesyłają potwierdzenie, że uczeń przyjęty zostaje 1 września. Jak ma wyglądać wpis w naszej księdze uczniów, z jaką datą – 1 września czy 31 sierpnia?  

Wyniki klasyfikacji śródrocznej – czy wpisywać w arkusz ocen ucznia

Pytanie: Czy w arkuszach ocen ucznia muszą być wpisane wyniki klasyfikacji śródrocznej, czy mogą być tylko wyniki klasyfikacji rocznej?

Doradztwo zawodowe – w jakim dzienniku zapisywać

Pytanie: Czy zajęcia z doradztwa zawodowego trzeba zapisywać w dzienniku lekcyjnym czy dodatkowym?

Czy świetlica może prowadzić dzienniki w formie papierowej, gdy w szkole przyjęta jest forma elektroniczna

Pytanie: Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Gdy brakuje miejsca do wpisywania uczniów danego rocznika w księdze ewidencji...

Pytanie: Jak prawidłowo dokonać zapisu nowych uczniów w księdze ewidencji z każdego rocznika, gdy brakuje pozycji (na kolejnych stronach wpisane są już dalsze roczniki)? Czy dopuszczalne jest doklejanie czy raczej założenie dodatkowej strony każdemu rocznikowi?

Prowadzenie jednej księgi uczniów w zespole szkół – czy możliwe

Pytanie: Czy w zespole szkół należy prowadzić odrębne księgi uczniów dla każdego typu szkoły, np. dla Szkoły Podstawowej, dla Branżowej Szkoły I stopnia, dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej? Co w sytuacji kiedy do tej pory prowadzona była jedna księga uczniów dla wszystkich typów szkół?

Nowe indeksy w szkołach dla dorosłych od roku szkolnego 2018/2019

Pytanie: Czy od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach zaocznych dla dorosłych będzie trzeba obowiązkowo zakładać i prowadzić indeksy?

Czy wzór arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów MEN-II/163/2 nadal obowiązuje

Pytanie: Czy jest konieczne prowadzenie zbioru arkuszy ocen dla szkół wszystkich typów (MEN-II/163/2) zawartego w rozporządzeniu z 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, skoro nie ma takiego druku w nowych rozporządzeniach?

Niepromowanie ucznia klasy II – czy trzeba wydać świadectwo

Pytanie: Czy uczeń II klasy szkoły podstawowej, który na wniosek rodzica za zgodą rady pedagogicznej zostanie w klasie II na kolejny rok, powinien otrzymać jakieś świadectwo na koniec roku szkolnego? Czy jest wtedy klasyfikowany (ze względu na obecności), ale nie jest promowany do kolejnej klasy? Jeśli nie świadectwo, to jaki dokument należy wydać takiemu uczniowi?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel