Dopasuj treści do swoich potrzeb.

Wybierz filtr:

Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Wskazówki niezbędne w codziennej pracy!

Zakończenie zajęć w technikum - jakie daty na świadectwie i zaświadczeniu

Pytanie: Jakie daty powinny znaleźć się na zaświadczeniu dla ucznia klasy IV Technikum dotyczącym pobytu w szkole? Czy uczeń ten jest uczniem do końca sierpnia, skoro świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje w kwietniu?

Świadectwo maturalne wydane z błędami - jak nanieść poprawki

Pytanie: Zgłosił się absolwent szkoły z błędnie wypisanym nazwiskiem na świadectwie maturalnym. Szkołę ukończył w 1992 r. Czy należy wypisać duplikat, czy umieścić pieczątkę „dokonano sprostowania” i podpis dyrektora szkoły?

Zasady udostępniania prac uczniów w szkole

Pytanie: Czy konieczne jest wydawanie prac ucznia do domu, czy można za zgodą rady rodziców ustalić własne zasady udostępniania prac na terenie szkoły i uwzględnić je w statucie szkoły?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego - zasady użytkowania

Pytanie: W szkole obowiązuje dziennik elektroniczny. Czy konieczne jest wprowadzenie zasad funkcjonowania dziennika - w formie pisemnej?

Wpisywanie do dziennika elektronicznego ocen z egzaminów próbnych

Pytanie: Czy istnieje obowiązek wpisywania do dziennika elektronicznego wyników egzaminów próbnych i wyników egzaminu zewnętrznego?

Zapisy w dzienniku lekcyjnym dotyczące odwołania zajęć

Pytanie: Ze względu na nieobecność nauczyciela klasa miała odwołane zajęcia i przyszła godzinę później. Wychowawca uzupełnił w dzienniku w rubryce danej lekcji zapis „klasa przychodzi na 2 lekcję”. Czy powinien tutaj złożyć podpis, czy postawić „myślnik” i potraktować wpis jako uzupełnienie dziennika,  a nie przeprowadzoną lekcję?

Braki w dzienniku z powodu nieobecności nauczyciela - kto powinien je uzupełnić

Pytanie: Nauczyciel został zwolniony z powodu porzucenia pracy. W czasie, kiedy prowadził zajęcia, nie wpisał do dziennika części tematów (jest podpis bez tematu lub w ogóle brakuje wpisu). Na podstawie zeszytów ćwiczeń uczniów i zeszytu przedmiotowego wiadomo, jakie tematy były zrealizowane. Czy dyrektor szkoły lub wychowawca klasy mają prawo wpisać tematy do dziennika, a jeśli ni, to jak uzupełnić braki?

Elementy protokołu egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych

Pytanie: Czy w protokole egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych powinny być również umieszczone oceny z części pisemnej i części ustnej, czy tylko ocena klasyfikacyjna? Czy w protokole należy umieścić podstawę prawną?

Podpisy i pieczęcie na duplikacie świadectwa ukończenia gimnazjum

Pytanie: Jak prawidłowo wystawić duplikat świadectwa ukończenia gimnazjum. Czy na pierwszej stronie duplikatu świadectwa podpisuje się dyrektor - jako wystawiający duplikat? Czy pierwszą stronę zostawia się bez pieczęci urzędowej i bez podpisu dyrektora, a dopiero na drugiej stronie na końcu dokumentu piszemy, kto podpisał oryginał i stawia się dużą pieczęć urzędową szkoły?

Dziennik nauczyciela wspomagającego - czy obowiązkowy

Pytanie: Jaki dziennik powinien prowadzić nauczyciel wspomagający?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Excel w praktyce Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel