Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Czy w przyłączanym gimnazjum można kontynuować prowadzenie e-dziennika

Pytanie: Do szkoły (w której funkcjonuje dziennik tradycyjny) przyłączone będzie gimnazjum, w którym funkcjonuje tylko e-dziennik. Chcemy od przyszłego roku wprowadzić e-dziennik i dziennik tradycyjny prowadzić przez rok. Czy klasy gimnazjum będą mogły pracować tylko na e-dzienniku, czy też będą musiały prowadzić również dziennik papierowy?

Księgi uczniów po przekształceniu lub włączeniu gimnazjum

Pytanie: Jak postąpić z księgami uczniów gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową lub gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, które rozpoczną działalność 1 września 2017 r.? Czy księgi ww. gimnazjów należy zamknąć, a uczniów kl. II i III dotychczasowego gimnazjum przepisać do księgi uczniów danej szkoły podstawowej?

Czy uczniowie muszą potwierdzić odbiór świadectwa

Pytanie: Czy wszyscy uczniowie szkoły podstawowej powinni potwierdzić odbiór świadectwa szkolnego? Do tej pory tylko uczniowie klas VI potwierdzali odbiór świadectw w Rejestrze wydanych świadectw.

Gdzie wpisać w arkuszu ocen informację o zdanym egzaminie zawodowym

Pytanie: W arkuszu ocen ucznia zasadniczej szkoły zawodowej należy umieścić informację o zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Czy zapis umieszczamy w rubryce pod wynikami klasyfikacji rocznej w klasie III, czy też przy wynikach klasyfikacji końcowej?

Jak wydać duplikat świadectwa, gdy brakuje wzorów z lat poprzednich

Pytanie: Co zrobić w przypadku, gdy skończyły się druki oryginalnych świadectw dojrzałości z lat 80-tych i 90-tych, a istnieje potrzeba wystawiania przez szkołę duplikatów tych świadectw?

Wprowadzenie e-dziennika – czy arkusze ocen można prowadzić w formie pisemnej

Pytanie: Został założony arkusz ocen w formie pisemnej. W trakcie roku szkolnego wprowadzony został e-dziennik. Czy można do arkusza założonego w formie pisemnej dokładać wykaz ocen rocznych w formie elektronicznej?

Jaka powinna być adnotacja w dzienniku lekcyjnym dotycząca dziecka kontynuującego naukę w I klasie

Pytanie: Rodzice złożyli wniosek o kontynuowanie nauki przez dziecko w klasie I w roku szkolnym 2016/2017. Czy w dzienniku lekcyjnym należy wpisać takiemu uczniowi, że jest to jego pierwszy rok nauki czy drugi?

Dziennik wychowawcy – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy wychowawca w szkole podstawowej ma obowiązek prowadzenia dziennika wychowawczego?

Kto wydaje duplikat świadectwa po przekształceniu szkoły

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy trzeba wystawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a nie posiada się pieczątki. Szkoła została  przekształcona w gimnazjum. Czy w związku z tym można postawić pieczątkę dyrektora gimnazjum na duplikacie?

Czy dokumentację szkolną ucznia można wydać tylko jednemu z rodziców

Pytanie: Czy szkoła może wydać dokumenty jednemu z rodziców, który planuje przeprowadzkę z dzieckiem do innego miasta bez wiedzy i akceptacji drugiego rodzica? Obydwoje rodzice mają prawa rodzicielskie.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel