Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Promocja ucznia w ciągu roku – kiedy wystawić świadectwo

Pytanie: Uczeń klasy I szkoły podstawowej zostaje w trakcie roku szkolnego (maj) promowany do klasy drugiej. Czy takiemu uczniowi należy wypisać świadectwo ukończenia klasy I z datą majową, czy też w czerwcu dać świadectwo ukończenia klasy II?

Dokumentowanie wycieczek i zielonych szkół w dziennikach lekcyjnych

Pytanie: W jaki sposób najlepiej dokumentować w dziennikach lekcyjnych wycieczki i zielone szkoły? Jak w trakcie kontroli wykazać, że nie odbywa się to kosztem realizacji podstawy programowej – dotyczy szkoły niepublicznej?

Świadectwo wystawione zagranicą – czy musi być przetłumaczone

Pytanie: Czy dziecko powracające do szkoły z zagranicy musi mieć świadectwo szkolne przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?

Innowacja pedagogiczna na świadectwie ukończenia technikum

Pytanie: Wystawiamy świadectwa ukończenia technikum. Jedna z klas technikum realizowała innowacje pedagogiczną w cyklu nauczania finanse i bankowość. Czy tę innowacje wpisujemy na świadectwie? Jeśli tak to w jakiej formie?

Ocena z religii – zasady wpisywania na świadectwo szkolne

Pytanie: Jaką informację o nauce religii należy zamieścić na świadectwie ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną?

Czy dyrektor podpisuje duplikat świadectwa

Pytanie: Wystawiając duplikat świadectwa zgodnie z rozporządzeniem MEN z 18 stycznia 2017 r. mam wątpliwość, czy na tym dokumencie podpisuje się aktualny dyrektor szkoły, która wystawia duplikat świadectwa?

Dokumentacja nauczania indywidualnego

Pytanie: Jakie dokumenty należy przygotować, żeby zorganizować nauczanie indywidualne ucznia?

Czy ucznia odbywającego nauczanie domowe należy wpisać do dziennika elektronicznego

Pytanie: Jak w dzienniku elektronicznym odnotować fakt nauczania domowego (dziecko przebywa za granicą z rodzicami, ma zdawać wszystkie egzaminy klasyfikacyjne, jest orzeczenie oraz decyzja dyrektora)?

Dokumentowanie zajęć WDŻ w dzienniku lekcyjnym

Pytanie: Jak w dzienniku lekcyjnym należy dokumentować zajęcia WDŻ? Czy odnotowujemy je na karcie ocen i na koniec semestru wpisujemy „uczęszczał/uczęszczała” lub „uczestniczył/uczestniczyła”?

Zmiana danych adresowych ucznia – czy trzeba poprawiać w dokumentacji nauczania

Pytanie: Czy przy zmianie danych adresowych ucznia (każdorazowej), należy zmieniać dane w dokumentacji szkolnej? Zdarza się, że uczeń wielokrotnie zmienia miejsce zamieszkania w trakcie kilku lat i trzeba korektę danych powielać (wielokrotność skreśleń, brak miejsca itp.).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel