Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Kontrola dzienników – czy jest określona częstotliwość

Pytanie: W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Jak często powinny być kontrolowane dzienniki główne oraz inne np. dzienniki zajęć rewalidacyjnych czy nauczania indywidualnego?

Doradztwo zawodowe – czy jest oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty należy wpisać na świadectwie uczniów klas VII zajęcia z doradztwa zawodowego (obowiązkowo min 10 godzin w ciągu roku) i czy powinny być oceniane?

Doradztwo zawodowe w szkole specjalnej – w jakim dzienniku odnotowywać tematykę zajęć

Pytanie: W jakim dzienniku należy odnotować tematykę zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w VII klasie szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Jaki dziennik do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Pytanie: Proszę o wskazanie właściwego dziennika do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Arkusze ocen dla uczniów klas VII przekształcanych szkół

Pytanie: Jak prawidłowo założyć arkusz ocen dla ucznia klasy VII w roku szkolnym 2017/2018?

Uczeń, który nie zdał do II klasy gimnazjum i jest uczniem szkoły podstawowej – co z księgą uczniów i arkuszem ocen

Pytanie: Czy uczniowi, który nie otrzymał promocji do klasy II gimnazjum i od 1 września 2017 r. stał się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, zakładamy nowy arkusz ocen w szkole podstawowej i wpisujemy do księgi uczniów? Czy też gimnazjum przekazuje arkusz ocen do szkoły podstawowej?

Zajęcia z godzin dyrektorskich – czy wpisać do dziennika

Pytanie: Czy zajęcia z godzin dyrektorskich, jeżeli uczestniczy cała klasa, powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego czy dziennika zajęć dodatkowych?

Pieczątki na świadectwach gimnazjalistów

Pytanie: Pytanie dotyczy świadectw klas gimnazjalnych w szkole podstawowej od przyszłego roku szkolnego. Jaką pieczęcią należy pieczętować świadectwa klas II i III gimnazjum?

Niepromowanie ucznia gimnazjum i kontynuacja nauki w klasie VII – jak prowadzić dokumentację nauczania

Pytanie: Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Jak powinien być wpisany do księgi uczniów przekształconej szkoły?

Czy dla uczniów szkoły branżowej trzeba założyć nowe księgi

Pytanie: Czy w nowej księdze dla uczniów branżowej szkoły I stopnia numerację zaczynamy od 1, czy mają to być kolejne numery z księgi uczniów zasadniczej szkoły zawodowej?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel