Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Zwolnienie z w-f – jaki zapis w dokumentacji nauczania

Pytanie: Uczeń przyniósł zwolnienie z wychowania fizycznego na pierwszy semestr. Czy w dzienniku jego nieobecności mają liczyć się do frekwencji (wpis usprawiedliwione nieobecności, czy nie uczęszcza)? Czy nauczyciel na semestr wpisuje "zwolniony" czy "nieklasyfikowany"?

Arkusze ocen – jak archiwizować

Pytanie: Jak archiwizować arkusze ocen – według daty urodzenia czy według roku ukończenia szkoły?

Wprowadzenie dziennika elektronicznego – jakie wymogi należy spełnić

Pytanie: Czy do wprowadzenia dziennika elektronicznego wymagana jest zgoda organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego?

Dokumentacja nauczania w przypadku przeniesienia ucznia do szkoły przyszpitalnej

Pytanie: Uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej, jest tam objęty nauką. Jakich wpisów w przypadku tego ucznia należy dokonywać w dokumentacji nauczania w szkole, do której dotychczas uczęszczał?

Jak dokumentować nauczanie sportowca z indywidualnym tokiem

Pytanie: Uczeń-sportowiec przyznany ma indywidualny tok nauczania, trenuje w innej miejscowości. W jaki sposób dokumentować jego obecność na zajęciach?

Szkoła dla dorosłych – czy obecność musi być potwierdzona podpisem

Pytanie: Czy w publicznej szkole policealnej (dziennej, zaocznej i stacjonarnej) konieczne jest potwierdzanie obecności na zajęciach przez słuchaczy własnoręcznymi, czytelnymi podpisami na listach obecności?

„Kwarantanna” dla prac pisemnych – czy to konieczne

Pytanie: Czy kartkówki, sprawdziany i prace klasowe uczniów podlegają „kwarantannie”?

Wyniki egzaminu zawodowego w arkuszu ocen

Pytanie: Czy do arkusza ocen w technikum wpisujemy wyniki egzaminów zawodowych, kiedy skoro wyniki szkoła otrzymuje po zakończeniu roku szkolnego?

Dziennik elektroniczny – czy konieczny podpis kwalifikowany

Pytanie: Czy kopia xml dziennika elektronicznego na płycie CD musi być opatrzona tylko podpisem elektronicznym?

Zmiana nazwiska ucznia – co z dokumentacją nauczania

Pytanie: Matka ucznia przyniosła decyzję sądu o zmianie nazwiska ucznia. Jakich zmian należy dokonać w dokumentacji nauczania, dziennikach, arkuszach, SIO, księdze uczniów oraz księdze ewidencji dzieci?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel