Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Uczestnictwo w Erasmusie na świadectwie szkolnym

Pytanie: Czy udział ucznia w projekcie unijnym Erasmus, w którym uczestniczy szkoła odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako osiągnięcia w aktywności społecznej?

Zajęcia szachowe w klasach I-III na świadectwie

Pytanie: Czy ocenę opisowa z zajęć szachowych prowadzonych w klasach 1-3 na świadectwie wpisujemy w rubryce: edukacja wczesnoszkolna czy zajęcia dodatkowe?

Kiedy uzupełniać arkusz ocen

Pytanie: Czy arkusz ocen ucznia wypełnia się na koniec roku szkolnego, czy też po każdym półroczu?

Duplikaty świadectw na oficjalnych drukach

Pytanie: Czy duplikat świadectwa ukończenia szkoły można wydrukować na zwykłej kartce?

Okres ważności opinii o dysleksji

Pytanie: Czy opinia o dysleksji wydana po klasie III szkoły podstawowej jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne?

Jakie przedmioty na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Pytanie: Grupa tegorocznych maturzystów miała lekcje z etyki w klasie pierwszej. W kolejnych latach przedmiot ten nie był jednak kontynuowany z powodów kadrowych. Czy ocenę klasyfikacyjną z etyki na koniec klasy pierwszej należy uwzględnić na świadectwie ukończenia szkoły średniej?

Czy należy wypełniać dziennik elektroniczny w trakcie zawieszenia

Pytanie: Czy nauczyciele powinni wpisywać tematy lekcji i obecność uczniów w dzienniku elektronicznym w okresie zawieszenia funkcjonowania jednostek oświaty?

Dziennik nauczyciela w zdalnym nauczaniu

Pytanie: Czy w dobie pracy zdalnej nauczyciel możne zamiast dziennika w wersji papierowej stworzyć samodzielnie nowy „dziennik” w postaci pliku tekstowego?

Raport z realizacji podstawy programowej

Pytanie: Szkoła nie korzysta z dziennika elektronicznego. W jaki sposób powinna dokumentować realizację podstawy programowej w okresie zawieszenia działalności jednostek oświaty?

Osiągnięcia uczniów na świadectwie ukończenia szkoły

Pytanie: Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mogą być ujęte jedynie osiągnięcia ucznia z ostatniej klasy?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel