Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Dziennik wychowawcy – czy obowiązkowy

Pytanie: Czy wychowawca w szkole podstawowej ma obowiązek prowadzenia dziennika wychowawczego?

Kto wydaje duplikat świadectwa po przekształceniu szkoły

Pytanie: Co zrobić w sytuacji, gdy trzeba wystawić świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, a nie posiada się pieczątki. Szkoła została  przekształcona w gimnazjum. Czy w związku z tym można postawić pieczątkę dyrektora gimnazjum na duplikacie?

Czy dokumentację szkolną ucznia można wydać tylko jednemu z rodziców

Pytanie: Czy szkoła może wydać dokumenty jednemu z rodziców, który planuje przeprowadzkę z dzieckiem do innego miasta bez wiedzy i akceptacji drugiego rodzica? Obydwoje rodzice mają prawa rodzicielskie.

Jakie przepisy obowiązują w sprawie tworzenia protokołów z egzaminów semestralnych

Pytanie: Czy w szkole policealnej dla dorosłych w systemie zaocznym do przeprowadzanych egzaminów semestralnych z zajęć edukacyjnych jest obowiązek tworzenia protokołów według najnowszych obowiązujących przepisów?

Dokumentowanie przedłużenia etapu edukacyjnego

Pytanie: Jak udokumentować przedłużenie etapu edukacyjnego uczniowi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym?

Zwolnienie z wychowania fizycznego wystawione przez rodzica – co wpisać w dzienniku

Pytanie: Co wpisać w dzienniku uczniowi, który jest zwolniony z zajęć z wychowania fizycznego, jeśli jest to ostania lekcja, a zwolnienie wypisane jest rzez rodzica?

Wpisywanie do dziennika lekcyjnego ocen i frekwencji dotyczącej praktycznej nauki zawodu

Pytanie: Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne) odbywają się poza szkołą u pracodawcy, a przedmioty zawodowe realizowane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego (poza szkołą). Czy w dzienniku lekcyjnym należy wykazywać nieobecności uczniów na zajęciach praktycznych oraz przedmiotach zawodowych realizowanych poza szkołą? Czy oceny z przedmiotów zawodowych realizowanych poza szkołą należy przenieść do dziennika, czy wystarczy wpisać je do arkusza ocen?

Czy trzeba założyć nowy arkusz ocen dla ucznia klasy I kontynuującego naukę

Pytanie: 6-latek, który uczęszczał do szkoły w 2015/2016 roku i zgodnie z decyzją rodziców, jeszcze raz zaczyna naukę w klasie I tej samej szkoły, powinien mieć założony jeszcze raz arkusz ocen i nowy numer? Czy zostaje ten sam arkusz i numer księgi uczniów?

Jak prawidłowo sporządzić księgę uczniów po zmianie przepisów

Pytanie: Obecnie arkusze ocen do księgi arkuszy układa się alfabetycznie dla wszystkich uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym. A co należy zrobić z arkuszami, które zgodnie z poprzednim rozporządzeniem MEN układane były według roku urodzenia ucznia? W szkole mamy arkusze ocen uczniów urodzonych  np.: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, którzy opuszczali naszą szkołę w roku, 2011, 2012, 2013, 2014. Gdzie prawidłowo powinny w tej chwili znaleźć się te arkusze (nadmieniam, że czekały one do chwili kiedy uczniowie z danego rocznika ukończą szkołę)? Jak prawidłowo sporządzić całą księgę dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę przed 3 września 2014 r., kiedy weszło w życie nowe rozporządzenie?

Czy wydrukowany dziennik elektroniczny musi być oprawiony

Pytanie: Szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego po zakończeniu roku należy wydrukować dziennik i posiadać go w wersji papierowej. Czy wydrukowany dziennik musi być oprawiony?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel