Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Poznaj zasady przechowywania arkuszy ocen

Pytanie: W jaki sposób archiwizuje się arkusze ocen uczniów, według roku urodzenia czy według ukończenia w danym roku szkolnym nauki? Jak technicznie należy "zapakować" te dokumenty, tzn. arkusze ocen?

Data rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 w księdze uczniów

Pytanie: Jaką datę rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 należy wpisać w księdze uczniów – 1 czy 3 września?

Data zakończenia roku szkolnego czy zajęć – co wpisujemy w księdze uczniów

Pytanie: Czy w księdze uczniów dla absolwentów szkoły wpisujemy datę zakończenia roku szkolnego (31 sierpnia) czy też datę zakończenia zajęć?

Bez wychowania do życia w rodzinie na świadectwie promocyjnym klasy VI

Pytanie: Czy w bieżącym roku szkolnym w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym promocyjnym klasy 6 należy umieścić wpis dotyczący uczęszczania ucznia na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, a jeśli tak to w którym miejscu? W arkuszu ocen brak bowiem wpisu "inne zajęcia", jest natomiast miejsce na wpisanie zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

3c717b14c7056d003f49861e63612a41c05119b9-large

Działalność w poczcie sztandarowym w świadectwie szkolnym

Pytanie: Czy uczniowi kończącemu szkołę podstawową wpisuje się na świadectwie adnotację, że wykonywał funkcję chorążego w poczcie sztandarowym?

Świadectwo szkolne dla ucznia po powrocie z Wielkiej Brytanii

Pytanie: Uczeń powrócił do klasy VII z Wielkiej Brytanii. Ma świadectwa opisowe przetłumaczone. Jaką wpisać ocenę z przyrody i techniki na zakończenie klasy VIII?

53921652d33fccc11a9628c581d4d58301d987ee-xlarge

Świadectwa szkolne 2019 – rady dla wypełniających

Jednym z obowiązków szkoły w związku z wypełnieniem zajęć jest prawidłowe wypełnienie świadectw szkolnych. Może to rodzić wiele trudności, wszak uczniowie mogą otrzymywać różne rodzaje świadectw. Do tego problemy powoduje również nazewnictwo poszczególnych przedmiotów. Sprawdź, jak prawidłowo wypełniać świadectwa szkolne w związku z zakończeniem zajęć w roku szkolnym 2018/2019.

54fe707045e9b71080f9269134f547a026737e98-xlarge

MEN radzi, jak wypełniać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Z uwagi na liczne wątpliwości i pytania kierowane do MEN opublikowany został specjalny komunikat, zawierający wskazówki, jak wypełniać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo zaznacza przy tym, by zwracać szczególną uwagę na to, jaki jest cel oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia i na czym polega klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

Język migowy w średniej ocen

Pytanie: Czy ocena końcowa z języka migowego (przedmiot obowiązkowy, oceniany, w szkole realizowany jest program) jest wliczana do średniej ocen na świadectwie?

Świadectwo ukończenia szkoły – technika czy zajęcia techniczne

Pytanie: Na wzorze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej widnieje przedmiot technika. Dzieci jednak realizowały nie technikę, a zajęcia techniczne. Czy można dopisać ten przedmiot na świadectwie?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel