Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

Prowadzenie e-dziennika a awaria komputerów

Pytanie: W naszej szkole obowiązuje tylko dziennik elektroniczny. Czy dyrektor musi zapewnić nauczycielom stały dostęp do komputera? Co zrobić w razie długiej awarii sprzętu? Czy dyrektor ma prawo wymagać, aby nauczyciel zostawał po godzinach pracy i na sprzęcie w innej sali uzupełniała np. frekwencję uczniów?

Zajęcia WDŻ i doradztwo zawodowe w szkole branżowej – czy wpisać na świadectwo

Pytanie: Czy w Szkole Branżowej I stopnia należy wpisać na świadectwie i w arkuszu ocen zajęcia z wychowania do życia w rodzinie i z doradztwa zawodowego? Czy zajęcia te podlegają ocenianiu?

Informacje o uczniach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w e-dzienniku

Pytanie: Czy szkoła może zamieścić w e-dzienniku informacje dostępne tylko dla nauczycieli nt. wskazań do pracy z uczniem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np. z dysortografią lub objętych IPET-em? Czy umieszczanie takich danych przy konkretnych uczniach jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?

Duplikaty świadectw dla absolwentów szkoły zawodowej przekształconej w szkołę branżową

Pytanie: Kto wg obecnego stanu prawnego wydaje duplikaty świadectw uczniom (kl. II i III ) i absolwentom dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej? Czy zespół szkół, w skład którego wchodzi branżowa szkoła I stopnia (przekształcona z zasadniczej szkoły zawodowej) czy Kuratorium Oświaty?

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, gdy wszyscy uczniowie są nieobecni na lekcjach

Pytanie: Proszę o udzielenie informacji, w jaki sposób dokonywać zapisów w dzienniku lekcyjnym w przypadku, gdy wszyscy uczniowie są nieobecni na jednej lekcji lub w ciągu całego dnia. Dodam, że nauczyciel jest gotowy do pracy. Jakie działania podjąć w takiej sytuacji, która może się powtarzać, aby zapewnić realizację podstawy programowej?

Czy doradztwo zawodowe należy dokumentować w dzienniku

Pytanie: W jakim dzienniku należy dokumentować doradztwo zawodowe w szkole podstawowej? Jest to 10 godzin rocznie na oddział. Czy w dzienniku lekcyjnym czy też w dzienniku zajęć innych?

Kontrola dzienników – czy jest określona częstotliwość

Pytanie: W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Jak często powinny być kontrolowane dzienniki główne oraz inne np. dzienniki zajęć rewalidacyjnych czy nauczania indywidualnego?

Doradztwo zawodowe – czy jest oceniane i wpisywane na świadectwo

Pytanie: Czy w związku z reformą oświaty należy wpisać na świadectwie uczniów klas VII zajęcia z doradztwa zawodowego (obowiązkowo min 10 godzin w ciągu roku) i czy powinny być oceniane?

Doradztwo zawodowe w szkole specjalnej – w jakim dzienniku odnotowywać tematykę zajęć

Pytanie: W jakim dzienniku należy odnotować tematykę zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w VII klasie szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

Jaki dziennik do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

Pytanie: Proszę o wskazanie właściwego dziennika do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel