Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja nauczania

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. Znajdziesz tu porady, jak wypełniać arkusz ocen i świadectwa uczniów, jak prowadzić dzienniki lekcyjne, jak dokonywać w nich wpisów. Dzięki tym wskazówkom uzyskasz niezbędną wiedzę przydatną w codziennej pracy!

2213a60ce057952748c7a32ba492e452c0f548f3-xlarge (2)

Jak sporządzać duplikaty świadectw

W określonych przypadkach dyrektor zobligowany jest do wydania duplikatu świadectwa szkolnego. Duplikat musi być sporządzony na odpowiednim poddrukuSprawdź, jak przygotować duplikat i jakie warunki musi on spełniać.

Jak ująć temat lekcji

Pytanie: W jaki sposób należy wpisywać tematy lekcji do dziennika?

Wpisywanie ocen dla niepełnosprawnego ucznia w szkole ogólnodostępnej

Pytanie: Uczeń z zespołem Downa uczęszcza do klasy ogólnodostępnej, realizuje podstawę programową dla niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym. Na świadectwie uczeń otrzymuje ocenę opisową oraz ma robioną ocenę wielospecjalistyczną na I i II półrocze przez zespół specjalistów. Czy nauczyciele z przedmiotów takich jak: j. polski, matematyka, przyroda, historia, plastyka, muzyka , wychowanie fizyczne, informatyka, technika mogą wystawić dla tego ucznia oceną cząstkową i ocenę na koniec semestru w dzienniku lekcyjnym klasy ogólnodostępnej?

09bdc8c45ce72914ddb3a4876f2e616ccf95e3e9-xlarge(1)

Co z uczniem, który nie przystąpi do egzaminu w terminie podstawowym i dodatkowym

Może zdarzyć się, że uczeń z powodu choroby nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty ani w terminie podstawowym, ani dodatkowym. Powstaje wówczas pytanie, jak postąpić względem takiego ucznia.

Co wpisać do wykazu uczniów

Pytanie: Czy wykaz uczniów jest obligatoryjnym elementem księgi uczniów. Jakie dane do niego wpisać?

Świadectwa i arkusze ocen dla szkoły branżowej I stopnia i technikum w 2020 r.

Pytanie: Jakie numery świadectw i arkuszy ocen obowiązują w szkole branżowej I stopnia i technikum?

Indywidualny tok nauki na świadectwie szkolnym

Pytanie: Uczeń szkoły podstawowej realizował program dwóch klas w ciągu jednego roku szkolnego. Co w związku z tym wpisać na świadectwie ukończenia szkoły?

Czy gilosze muszą być ewidencjonowane

Pytanie: Czy gilosze należy rejestrować w księdze druków ścisłego zarachowania czy w innym rejestrze? Czy po wydrukowaniu świadectw należy je wpisać do szkolnego rejestru rozrachunku świadectw?

Zmiana danych ucznia – co z arkuszem ocen

Pytanie: Uczeń został przyjęty do klasy pierwszej szkoły podstawowej pod imieniem i numerem PESEL. W klasie drugiej rodzic informuje nauczyciela o zmianie nazwiska i numeru PESEL ucznia, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Co z arkuszem ocen?

Czy można przesłać świadectwo ukończenia szkoły pocztą

Pytanie: Uczeń nie będzie mógł odebrać świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o uzyskanych wynikach ze sprawdzianu ponieważ wyjeżdża z rodzicami do innego miasta? Czy świadectwo można wysłać mu pocztą?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel