Kalendarz dyrektora przedszkola: SIERPIEŃ

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 1 sierpnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Kalendarz dyrektora przedszkola: SIERPIEŃ

Dowiedz się, jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola w sierpniu. Poznaj również kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.

Termin

Zadanie

Podstawa prawna

Uwagi

Do 31 sierpnia

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku

Art. 9b ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.:Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)

 

przedszkola publiczne i niepubliczne

 

termin ustalony w planie urlopów i dostosowany do przerwy wakacyjnej

Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649 ze zm.);

Art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela

Przedszkole niepubliczne zwykle, podobnie jak publiczne, przez część wakacji jest zamknięte i wówczas pracownicy wykorzystują urlopu wypoczynkowe.

termin ustalony przez dyrektora, zwykle w czasie przerwy wakacyjnej

Przegląd budynku przedszkolnego i terenu wokół niego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)

Przeglądy obowiązują także w przedszkolach niepublicznych.

termin ustalony przez dyrektora

Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania plenarnego rady pedagogicznej

art. 69 ust. 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Przedszkole niepubliczne może, ale nie musi tworzyć rady pedagogicznej

termin ustalony przez dyrektora

Kontrola dokumentacji przedszkolnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646)

Przedszkola niepubliczne mogą prowadzić dokumentację na podobnych zasadach, co placówki publiczne

termin ustalony przez dyrektora

Zorganizowanie zebrań z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

Obowiązek informowania rodziców

Przedszkola publiczne i niepubliczne

Kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych: SIERPIEŃ

DATA

WYDARZENIE

1 lipca

Światowy Dzień Architektury,

Dzień Psa,

Międzynarodowy Dzień Owoców

Dzień Sejmu Polskiego

2 lipca

Międzynarodowy Dzień UFO

3 lipca

Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili

4 lipca

Święto Hot-doga,

Światowy Dzień Mleka

6 lipca

Światowy Dzień Pocałunku

7 lipca

Światowy Dzień Czekolady

11 lipca

Światowy Dzień Ludności

12 lipca

Światowy Dzień Imprezy

13 lipca

Dzień Frytek

15 lipca

Dzień bez Telefonu Komórkowego

16 lipca

Dzień Księgowego

17 lipca

Światowy Dzień Międzynarodowej Sprawiedliwości

18 lipca

Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

19 lipca

Dzień Czerwonego Kapturka

20 lipca

Międzynarodowy Dzień Szachów

23 lipca

Dzień Włóczykija

24 lipca

Dzień Policjanta

Dzień Pszczółki Mai

25 lipca

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

29 lipca

Światowy Dzień Tygrysa

30 lipca

Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

Międzynarodowy Dzień Sernika

Agnieszka Rumik-Smolarz

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel