17 grudnia 2014 r. szóstoklasiści zmierzą się z próbnym sprawdzianem

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 6 listopada 2014 r.
Poleć znajomemu

Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasistów rodzi obawy wśród uczniów i nauczycieli. W 2015 r., poza egzaminem z języka polskiego i matematyki, uczniowie będą musieli  rozwiązać zadania także z języka obcego nowożytnego. Wyniki sprawdzianu mają charakter wyłącznie diagnostyczny i  nie wpływają na ukończenie szkoły podstawowej, mimo to warto sprawdzić swoją wiedzę przed sprawdzianem, który odbędzie się 1 kwietnia 2015 r.

Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasistów rodzi obawy wśród uczniów i nauczycieli. W 2015 r., poza egzaminem z języka polskiego i matematyki, uczniowie będą musieli  rozwiązać zadania także z języka obcego nowożytnego. Wyniki sprawdzianu mają charakter wyłącznie diagnostyczny i  nie wpływają na ukończenie szkoły podstawowej, mimo to warto sprawdzić swoją wiedzę przed sprawdzianem, który odbędzie się 1 kwietnia 2015 r.

Próbny sprawdzian ocenią nauczyciele zatrudnieni w szkole, według wytycznych CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia w szkole próbnego sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej:

  • części pierwszej z zakresu języka polskiego i matematyki
  • części drugiej z zakresu języka obcego nowożytnego.
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę 17 grudnia 2014 r.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. O terminie pobrania materiałów dyrektorzy szkół będą powiadomieni przez dyrektorów komisji okręgowych w odrębnym komunikacie. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Przeprowadzenie próbnego sprawdzianu jest dobrowolne. Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych komisji egzaminacyjnych: Centralnej i okręgowych, 17 grudnia 2014 r. po godz. 15:00.
Próbny sprawdzian powinien przebiegać tak, jak prawdziwy

CKE proponuje, aby próbny sprawdzian został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym). W przypadku sprawdzianu szczególnie istotne jest zapoznanie uczniów ze sposobem zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi, które można omówić z uczniami. W drugiej połowie listopada br. na stronie CKE zamieszczony zostanie film przedstawiający sposób zaznaczania rozwiązań zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

Szczegółowe informacje o sprawdzianie dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.edu.pl) oraz komisji okręgowych.
60 szkół zostanie wylosowanych do Diagnozy Kompetencji Szóstoklasistów

Wraz z próbnym sprawdzianem, we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (www.ibe.edu.pl), przeprowadzone zostanie badanie Diagnoza Kompetencji Szóstoklasistów. Do udziału w badaniu wylosowanych zostanie 60 szkół podstawowych z całego kraju. Badanie diagnostyczne obejmie wyłącznie pierwszą część sprawdzianu (zadania z języka polskiego i matematyki). Szkoły wylosowane do udziału w diagnozie będą mogły przeprowadzić część drugą sprawdzianu we własnym zakresie.

O nowej formule sprawdzianu pisaliśmy w artykule: "Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku".

Źródło:

  • informacja dyrektora CKE z 6 listopada 2014 r. o próbnym sprawdzianie
Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel