Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku

Data publikacji: 27 sierpnia 2014 r.
Poleć znajomemu
Sprawdzian szóstoklasistów i egzamin maturalny- nowa formuła od 2015 roku

1 września 2014 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ws. oceniania, która wprowadza nową formułę sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu maturalnego.  Przypomnijmy, co czeka uczniów klas szóstych oraz przyszłorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących.

Sprawdzian przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej:

Sprawdzian będzie się składał z dwóch części, przeprowadzanych jednego dnia. W części pierwszej sprawdzane będą wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym (w zadaniach zamkniętych i otwartych). Na rozwiązanie zestawu zadań uczeń będzie miał 80 minut.

Druga część sprawdzianu obejmuje wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego, do wyboru z następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Będą to tylko zadania zamknięte.

Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach, odrębnie z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i z matematyki, oraz z części drugiej - języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian szóstoklasistów odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa):
 • część pierwsza  o godz. 9:00 (czas trwania 80 minut)
 • część druga  o  godz. 11:45 (czas trwania 45 minut).
 
Egzamin maturalny w 2015 roku dla absolwentów liceów ogólnokształcących

Lista przedmiotów obowiązkowych nie zmieni się, zaś lista przedmiotów dodatkowych obejmie wszystkie przedmioty ujęte w podstawie programowej na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, tj.:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki,
 • informatyka,
 • język polski,
 • języki obce nowożytne,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • języki mniejszości narodowych i języki mniejszości etycznych,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Każdy zdający będzie miał obowiązek przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, bez wymaganego progu zdawalności. Wybór przedmiotu dodatkowego nie jest zależny od przedmiotów, których maturzysta uczył się w zakresie rozszerzonym. Zdający będzie również miał prawo przystąpić do pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, zatem w sumie może przystąpić do sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych.

Część pisemna egzaminu:

 • przedmioty obowiązkowe będą zdawane z poziomie podstawowych,
 • przedmioty dodatkowe będą zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym;
 • języki obce będą zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym;
 • wyniki egzaminu będą wyrażone w procentach i na skali centylowej aby zdający mógł porównać swoje osiągnięcia z wynikami innych uczniów zdających egzamin maturalny z danego przedmiotu.
Część ustna egzaminu:
 • bez określania poziomu;
 • wyniki wyrażone w procentach;
 • w przypadku egzaminu  z języka polskiego, języka mniejszości narodowej oraz języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego odstępuje się od prezentacji na rzecz sprawdzenia umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Maturzysta będzie losował zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz polecenia odnoszącego się do tego tekstu. Będzie miał maksymalnie 15 minut na przygotowanie odpowiedzi. Egzamin będzie trwa 15 minut i będzie składał się z dwóch części: wypowiedzi monologowej maturzysty, która trwa około 10 minut oraz rozmowy zdającego z zespołem, która trwa około 5 minut.

 

Absolwenci technikum przystąpią po raz pierwszy egzaminu maturalnego w nowej formule dopiero w roku szkolnym 2015/2016

Zdający otrzyma świadectwo dojrzałości, jeśli uzyska co najmniej 30% możliwych do uzyskania punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpi do co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Matura pisemna w 2015 roku będzie trwała od 4 do 22 maja 2015 r.
   

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel