CKE: Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych - etap praktyczny egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 r.

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 roku.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 roku.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w poniższej tabeli:

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa przedmiotu

Zdający przynosi na egzamin

1.

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

347[09]

Florysta

kalkulator, ołówek HB, gumka, linijka, cyrkiel, temperówka, kredki zwykłe lub świecowe 21 kolorów

3.

346[05]

Opiekun osoby starszej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

346[03]

Opiekunka środowiskowa

ołówek, gumka, linijka, temperówka

6.

343[01]

Technik administracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

7.

341[01]

Technik agrobiznesu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

8.

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

9.

348[02]

Technik archiwista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

10.

315[01]

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

11.

311[04]

Technik budownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

12.

311[05]

Technik budownictwa okrętowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

13.

311[49]

Technik budownictwa wodnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

14.

311[45]

Technik drogownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

15.

311[06]

Technik dróg i mostów kolejowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

16.

342[03]

Technik eksploatacji portów i terminali

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

17.

311[12]

Technik geolog

kalkulator, ołówek, linijka, kątomierz, ekierka, gumka, kredki 12 kolorów

18.

311[13]

Technik górnictwa odkrywkowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

19.

311[14]

Technik górnictwa otworowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

20.

311[15]

Technik górnictwa podziemnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

21.

321[01]

Technik hodowca koni

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

22.

311[16]

Technik hutnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

23.

348[03]

Technik informacji naukowej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

24.

311[18]

Technik instrumentów muzycznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, cyrkiel, ekierka

25.

311[19]

Technik inżynierii środowiska i melioracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

26.

522[02]

Technik księgarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

27.

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

28.

342[04]

Technik logistyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

29.

311[20]

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

30.

515[01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

31.

311[24]

Technik ochrony środowiska

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

32.

311[26]

Technik odlewnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

33.

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

34.

313[07]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

35.

342[01]

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki 12 kolorów, temperówka

36.

341[07]

Technik organizacji usług gastronomicznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

37.

322[13]

Technik ortopeda

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

38.

311[27]

Technik papiernictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

39.

311[28]

Technik poligraf

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

40.

315[02]

Technik pożarnictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

41.

311[53]

Technik przeróbki kopalin stałych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

42.

321[12]

Technik przetwórstwa mleczarskiego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

43.

321[04]

Technik pszczelarz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

44.

321[05]

Technik rolnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

45.

342[02]

Technik spedytor

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

46.

311[31]

Technik technologii chemicznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

47.

311[32]

Technik technologii drewna

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka

48.

311[34]

Technik technologii odzieży

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka

49.

311[33]

Technik technologii szkła

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

50.

311[35]

Technik technologii wyrobów skórzanych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

51.

321[09]

Technik technologii żywności

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

52.

342[05]

Technik transportu drogowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

53.

311[38]

Technik transportu kolejowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

54.

311[39]

Technik urządzeń sanitarnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

55.

421[01]

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

56.

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

57.

311[40]

Technik wiertnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

58.

314[02]

Technik żeglugi śródlądowej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, przenośnik, cyrkiel, trójkąty nawigacyjne 2 sztuki

59.

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

60.

322[20]

Dietetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

61.

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

62.

512[01]

Kelner

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

63.

512[02]

Kucharz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

64.

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

65.

322[05]

Ortoptystka

ołówek, gumka, linijka, temperówka

66.

322[17]

Protetyk słuchu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

67.

311[46]

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

68.

314[06]

Technik awionik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

69.

311[47]

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

70.

311[07]

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

71.

322[19]

Technik elektroradiolog

xxx

72.

311[08]

Technik elektryk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

73.

311[54]

Technik energetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

74.

322[10]

Technik farmaceutyczny

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

75.

341[03]

Technik handlowiec

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

76.

341[04]

Technik hotelarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

77.

322[12]

Technik masażysta

xxx

78.

314[05]

Technik mechanik lotniczy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

79.

314[01]

Technik nawigator morski

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, linijka, trójkąty nawigacyjne 2 sztuki, przenośnik nawigacyjny, cyrkiel nawigacyjny, temperówka, gumka

80.

341[05]

Technik obsługi turystycznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

81.

341[08]

Technik turystyki wiejskiej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

82.

322[16]

Technik optyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

83.

514[02]

Technik usług fryzjerskich

ołówek, gumka, linijka, temperówka

84.

514[03]

Technik usług kosmetycznych

xxx

85.

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

86.

322[15]

Terapeuta zajęciowy

ołówek, gumka, linijka, temperówka

87.

[EKSP]

Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

88.

313[06]

Asystent operatora dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

89.

313[01]

Fototechnik

xxx

90.

311[01]

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

91.

322[06]

Ratownik medyczny

odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

92.

322[09]

Technik dentystyczny

odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

93.

31102]

Technik analityk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, odzież ochronna (fartuch bawełniany biały)

94.

311[51]

Technik cyfrowych procesów graficznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

95.

347[10]

Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

96.

313[08]

Technik dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

97.

341[02]

Technik ekonomista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

98.

311[55]

Technik gazownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

99.

311[10]

Technik geodeta

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka, ekierka

100.

312[01]

Technik informatyk

xxx

101.

314[02]

Technik mechanik okrętowy

xxx

102.

311[22]

Technik mechanizacji rolnictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

103.

311[50]

Technik mechatronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

104.

311[52]

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

105.

419[01]

Technik prac biurowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

106.

412[01]

Technik rachunkowości

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

107.

313[09]

Technik realizacji dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

108.

312[02]

Technik teleinformatyk

xxx

109.

311[37]

Technik telekomunikacji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

110.

312[03]

Technik tyfloinformatyk

xxx

Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Powiązane porady i dokumenty

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel