CKE: Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych - etap praktyczny egzaminu zawodowego w czerwcu 2014 r.

Data publikacji: 20 maja 2014 r.
Poleć znajomemu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłosił wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w czerwcu 2014 roku.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) oraz własne przybory, które są wymienione w poniższej tabeli:

Lp.

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa przedmiotu

Zdający przynosi na egzamin

1.

346[02]

Asystent osoby niepełnosprawnej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

347[09]

Florysta

kalkulator, ołówek HB, gumka, linijka, cyrkiel, temperówka, kredki zwykłe lub świecowe 21 kolorów

3.

346[05]

Opiekun osoby starszej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

4.

346[04]

Opiekun w domu pomocy społecznej

ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

346[03]

Opiekunka środowiskowa

ołówek, gumka, linijka, temperówka

6.

343[01]

Technik administracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

7.

341[01]

Technik agrobiznesu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

8.

321[07]

Technik architektury krajobrazu

kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe

9.

348[02]

Technik archiwista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

10.

315[01]

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

11.

311[04]

Technik budownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

12.

311[05]

Technik budownictwa okrętowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

13.

311[49]

Technik budownictwa wodnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

14.

311[45]

Technik drogownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

15.

311[06]

Technik dróg i mostów kolejowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

16.

342[03]

Technik eksploatacji portów i terminali

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

17.

311[12]

Technik geolog

kalkulator, ołówek, linijka, kątomierz, ekierka, gumka, kredki 12 kolorów

18.

311[13]

Technik górnictwa odkrywkowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

19.

311[14]

Technik górnictwa otworowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

20.

311[15]

Technik górnictwa podziemnego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

21.

321[01]

Technik hodowca koni

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

22.

311[16]

Technik hutnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

23.

348[03]

Technik informacji naukowej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

24.

311[18]

Technik instrumentów muzycznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, cyrkiel, ekierka

25.

311[19]

Technik inżynierii środowiska i melioracji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

26.

522[02]

Technik księgarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

27.

321[02]

Technik leśnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

28.

342[04]

Technik logistyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

29.

311[20]

Technik mechanik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

30.

515[01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

31.

311[24]

Technik ochrony środowiska

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

32.

311[26]

Technik odlewnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

33.

321[03]

Technik ogrodnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

34.

313[07]

Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

35.

342[01]

Technik organizacji reklamy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, kredki 12 kolorów, temperówka

36.

341[07]

Technik organizacji usług gastronomicznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

37.

322[13]

Technik ortopeda

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

38.

311[27]

Technik papiernictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

39.

311[28]

Technik poligraf

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

40.

315[02]

Technik pożarnictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

41.

311[53]

Technik przeróbki kopalin stałych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

42.

321[12]

Technik przetwórstwa mleczarskiego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

43.

321[04]

Technik pszczelarz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

44.

321[05]

Technik rolnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

45.

342[02]

Technik spedytor

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

46.

311[31]

Technik technologii chemicznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

47.

311[32]

Technik technologii drewna

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka

48.

311[34]

Technik technologii odzieży

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz, temperówka

49.

311[33]

Technik technologii szkła

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

50.

311[35]

Technik technologii wyrobów skórzanych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

51.

321[09]

Technik technologii żywności

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

52.

342[05]

Technik transportu drogowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

53.

311[38]

Technik transportu kolejowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

54.

311[39]

Technik urządzeń sanitarnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

55.

421[01]

Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

56.

322[14]

Technik weterynarii

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

57.

311[40]

Technik wiertnik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

58.

314[02]

Technik żeglugi śródlądowej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, przenośnik, cyrkiel, trójkąty nawigacyjne 2 sztuki

59.

322[01]

Asystentka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

60.

322[20]

Dietetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

61.

322[03]

Higienistka stomatologiczna

ołówek, gumka, linijka, temperówka

62.

512[01]

Kelner

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

63.

512[02]

Kucharz

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

64.

322[21]

Opiekunka dziecięca

ołówek, gumka, linijka, temperówka

65.

322[05]

Ortoptystka

ołówek, gumka, linijka, temperówka

66.

322[17]

Protetyk słuchu

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

67.

311[46]

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

68.

314[06]

Technik awionik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

69.

311[47]

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

70.

311[07]

Technik elektronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

71.

322[19]

Technik elektroradiolog

xxx

72.

311[08]

Technik elektryk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

73.

311[54]

Technik energetyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

74.

322[10]

Technik farmaceutyczny

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

75.

341[03]

Technik handlowiec

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

76.

341[04]

Technik hotelarstwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

77.

322[12]

Technik masażysta

xxx

78.

314[05]

Technik mechanik lotniczy

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

79.

314[01]

Technik nawigator morski

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, linijka, trójkąty nawigacyjne 2 sztuki, przenośnik nawigacyjny, cyrkiel nawigacyjny, temperówka, gumka

80.

341[05]

Technik obsługi turystycznej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

81.

341[08]

Technik turystyki wiejskiej

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

82.

322[16]

Technik optyk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

83.

514[02]

Technik usług fryzjerskich

ołówek, gumka, linijka, temperówka

84.

514[03]

Technik usług kosmetycznych

xxx

85.

321[10]

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

86.

322[15]

Terapeuta zajęciowy

ołówek, gumka, linijka, temperówka

87.

[EKSP]

Technik usług bankowych i ubezpieczeniowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

88.

313[06]

Asystent operatora dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

89.

313[01]

Fototechnik

xxx

90.

311[01]

Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

91.

322[06]

Ratownik medyczny

odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

92.

322[09]

Technik dentystyczny

odzież ochronna/strój do ćwiczeń, kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

93.

31102]

Technik analityk

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, odzież ochronna (fartuch bawełniany biały)

94.

311[51]

Technik cyfrowych procesów graficznych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

95.

347[10]

Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

96.

313[08]

Technik dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

97.

341[02]

Technik ekonomista

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

98.

311[55]

Technik gazownictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

99.

311[10]

Technik geodeta

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi, ołówek, gumka, linijka, ekierka

100.

312[01]

Technik informatyk

xxx

101.

314[02]

Technik mechanik okrętowy

xxx

102.

311[22]

Technik mechanizacji rolnictwa

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

103.

311[50]

Technik mechatronik

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

104.

311[52]

Technik pojazdów samochodowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

105.

419[01]

Technik prac biurowych

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

106.

412[01]

Technik rachunkowości

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

107.

313[09]

Technik realizacji dźwięku

kalkulator, ołówek, gumka, linijka, temperówka

108.

312[02]

Technik teleinformatyk

xxx

109.

311[37]

Technik telekomunikacji

kalkulator, ołówek, gumka, linijka

110.

312[03]

Technik tyfloinformatyk

xxx

Słowa kluczowe:
CKEegzamin zawodowy

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel