„Dzwonek na obiad” – do kiedy można składać wnioski

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 20 lipca 2016 r.
Poleć znajomemu
„Dzwonek na obiad” – do kiedy można składać wnioski

Fundacja „Być Bardziej” przy wsparciu m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia dotyczące dzieci, które będą objęte programem „Dzwonek na obiad”. Podpowiadamy, kto może i w jakim terminie zgłosić dziecko/ucznia, a także, kto zostanie objęty programem.

Kto może ubiegać się o stypendium…

Stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkołach
w programie „Dzwonek na obiad” w roku szkolnym 2016/2017 może otrzymać każdy uczeń uczęszczający do szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej dowolnego typu, jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza 800 zł,

… a kto może złożyć wniosek

Wniosek o stypendium może złożyć każdy, komu znana jest sytuacja ucznia uzasadniająca ubieganie się o stypendium, w szczególności rodzic, opiekun prawny lub faktyczny ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, wychowawca, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Aby zgłosić udział w programie, należy przesłać wniosek do 15 września – dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty:

  • obrazujące sytuację rodzinną i zdrowotną kandydata,
  • potwierdzające wysokość dochodu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl),
  • Strona internetowa www.dzwoneknaobiad.pl.
Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel