KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Data publikacji: 18 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2014/2015. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2014 r., zaś wiosenna przerwa świąteczna od 2 do 7 kwietnia 2015 r. Sprawdź pozostałe terminy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2014/2015. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2014 r., zaś wiosenna przerwa świąteczna od 2 do 7 kwietnia 2015 r. Sprawdź pozostałe terminy.

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2014 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  (z wyjątkiem wymienionych w pkt 8)

9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych

9 stycznia lub 26 czerwca 2015 r.

(§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia  i § 109 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ).

9.

Egzamin maturalny

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.

(§ 1 pkt 5 rozporządzenia MEN z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)

13.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel