KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Data publikacji: 18 lipca 2014 r.
Poleć znajomemu

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2014/2015. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 22 do 31 grudnia 2014 r., zaś wiosenna przerwa świąteczna od 2 do 7 kwietnia 2015 r. Sprawdź pozostałe terminy.

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

(§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)

3.

Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2014 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia)

5.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych  (z wyjątkiem wymienionych w pkt 8)

9 stycznia 2015 r. lub 24 kwietnia 2015 r.

(§ 2 ust. 4 ww. rozporządzenia)

8.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych

9 stycznia lub 26 czerwca 2015 r.

(§ 2 ust. 3 ww. rozporządzenia  i § 109 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ).

9.

Egzamin maturalny

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

10.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ogłasza dyrektor CKE. Sprawdź termin>>

11.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu.

(§ 1 pkt 5 rozporządzenia MEN z 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

12.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

(§ 2 ust. 1 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego)

13.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(§ 3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel