Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatkowej pomocy pieniężnej dla uczniów dotkniętych klęską powodzi w maju 2010 r.

Data publikacji: 29 maja 2010 r.
Poleć znajomemu

Ze względu na znaczne zniszczenia materialne, spowodowane przez powódź i podtopienia, które wystąpiły na terenie co najmniej 9 województw, Rada Ministrów podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci i uczniów, których dotknęła powódź, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zasiłek powodziowy w wysokości tysiąca złotych

Wysokość tzw. zasiłku powodziowego, wypłacanego na dziecko lub ucznia, który w roku szkolnym 2009/2010 realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w każdym typie szkoły, wynosi 1000 zł.

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia

Świadczenie będzie wypłacane tym dzieciom i uczniom, których rodziny zostały zakwalifikowane przez samorząd gminny do otrzymania świadczenia pieniężnego wypłacanego przez władze gminne w wysokości do 6000 zł.

W celu otrzymania zasiłku powodziowego rodzic, rodzic zastępczy, prawny opiekun lub uczeń pełnoletni musi zgłosić się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia.

Rodziny nie są zobowiązane do przedkładania dodatkowych informacji oraz zaświadczeń w celu otrzymania zasiłku powodziowego.

Postępowanie dotyczące wypłaty świadczenia

Po zebraniu danych o liczbie dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia z budżetu państwa władze gminne przekażą niezwłocznie zbiorcze informacje do odpowiedniego wojewody. Na podstawie danych z terenu gmin objętych powodzią wojewoda wystąpi do Ministerstwa Edukacji Narodowej o środki na wypłatę pomocy. Zostaną one następnie przekazane do budżetów samorządów gminnych, gdzie będą niezwłocznie wypłacane rodzinom (rodzicom, rodzicom zastępczym, prawnym opiekunom) dzieci i uczniów lub pełnoletnim uczniom uprawnionym do pomocy.

Otrzymanie zasiłku powodziowego nie wyklucza możliwości ubiegania się o pomoc na dofinansowanie zakupu podręczników, zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym  programie.

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel