MEN przedstawiło dane z SIO

Data publikacji: 3 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawiło dane z SIO

Większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów – tak wskazują zebrane dane z SIO. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków. Przedstawiamy szczegóły!

Szczegółowe dane z bazy SIO

Nauczyciele w szkołach i placówkach:

 • W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli 
  w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach – o 10 207. Wzrosła także liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702 293, czyli o 7 326 więcej niż rok wcześniej.
 • W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154.
 • Wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – o 9 615, wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.
 • Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54% nauczycieli (9 114) zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,44%.
 • Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54% (3 194) nauczycieli, a w ubiegłym roku było to 0,44% (2 632).
 • Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96%, a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19%.

Przedszkola:

 • W bieżącym roku szkolnym jest 1 392 481 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 31 298 więcej niż w roku ubiegłym.
 • Wzrosła liczba przedszkoli do 12 519. Jest ich więcej o 373 niż w roku poprzednim.
 • O 2,67% wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 87,34%. 
 • O 4,2% wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 77,8% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,6% więcej w placówkach (ogółem 89,3%), zaś 5-latków – więcej o 1,5%. 
 • W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20% przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65%, a na wsi 79,12% - więcej o 3,91%.

6-latki w I klasach szkół podstawowych:

 • 3,3 % dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Rodzice 95,9% 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym.

Gimnazja:

 • W bieżącym roku szkolnym jest 1 678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach - ubiegłym roku szkolnym  funkcjonowało 1 941 gimnazjów. 
 • W 5 781 szkół działają oddziały gimnazjalne – klasa III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.
 • 97,8% budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane.

Szkoły ogółem:

W roku szkolnym 2018/2019 do 26 304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 903 114 uczniów i słuchaczy. Do 14 431 szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów (w tym 376 606 uczniów VIII klasy):

 • do 1 678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354 701 uczniów (klasa III),
 • do 3 488 liceów ogólnokształcących – 601 539 uczniów,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 46 510 uczniów (klasa III),
 • do 1 575 branżowych szkół I stopnia – 99 602 uczniów.
 • w 1 877 technikach uczy się 505 443 uczniów.

Aktualnie jest 1 925 szkół policealnych, do których uczęszcza 215 105 słuchaczy, a do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 541 słuchaczy.

Ze strony MEN można pobrać prezentację dotyczącą szczegółowych danych z SIO>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel