MEN przedstawiło dane z SIO

Data publikacji: 3 grudnia 2018 r.
Poleć znajomemu
MEN przedstawiło dane z SIO

Większa liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także więcej etatów – tak wskazują zebrane dane z SIO. Wzrosła też liczba przedszkoli i przedszkolaków. Przedstawiamy szczegóły!

Szczegółowe dane z bazy SIO

Nauczyciele w szkołach i placówkach:

 • W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli 
  w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach – o 10 207. Wzrosła także liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702 293, czyli o 7 326 więcej niż rok wcześniej.
 • W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154.
 • Wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – o 9 615, wzrost o 1,6% w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.
 • Z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54% nauczycieli (9 114) zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym różnica ta wynosi 0,44%.
 • Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54% (3 194) nauczycieli, a w ubiegłym roku było to 0,44% (2 632).
 • Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96%, a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19%.

Przedszkola:

 • W bieżącym roku szkolnym jest 1 392 481 dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, to o 31 298 więcej niż w roku ubiegłym.
 • Wzrosła liczba przedszkoli do 12 519. Jest ich więcej o 373 niż w roku poprzednim.
 • O 2,67% wzrósł odsetek dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej i wynosi obecnie 87,34%. 
 • O 4,2% wzrósł odsetek 3-latków w wychowaniu przedszkolnym, wynosząc ogółem 77,8% wszystkich dzieci w wieku 3 lat. 4-latków jest o 2,6% więcej w placówkach (ogółem 89,3%), zaś 5-latków – więcej o 1,5%. 
 • W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20% przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65%, a na wsi 79,12% - więcej o 3,91%.

6-latki w I klasach szkół podstawowych:

 • 3,3 % dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej. Rodzice 95,9% 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym.

Gimnazja:

 • W bieżącym roku szkolnym jest 1 678 gimnazjów, z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach - ubiegłym roku szkolnym  funkcjonowało 1 941 gimnazjów. 
 • W 5 781 szkół działają oddziały gimnazjalne – klasa III, tj. szkół, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone.
 • 97,8% budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane.

Szkoły ogółem:

W roku szkolnym 2018/2019 do 26 304 szkół dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszcza 4 903 114 uczniów i słuchaczy. Do 14 431 szkół podstawowych chodzi 3 043 197 uczniów (w tym 376 606 uczniów VIII klasy):

 • do 1 678 gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych – 354 701 uczniów (klasa III),
 • do 3 488 liceów ogólnokształcących – 601 539 uczniów,
 • do zasadniczej szkoły zawodowej – 46 510 uczniów (klasa III),
 • do 1 575 branżowych szkół I stopnia – 99 602 uczniów.
 • w 1 877 technikach uczy się 505 443 uczniów.

Aktualnie jest 1 925 szkół policealnych, do których uczęszcza 215 105 słuchaczy, a do 522 szkół specjalnych przysposabiających do pracy chodzi 10 541 słuchaczy.

Ze strony MEN można pobrać prezentację dotyczącą szczegółowych danych z SIO>>

Źródło:

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel