W jaki sposób wydać świadectwa ukończenia LO i technikum

Data publikacji: 23 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
W jaki sposób wydać świadectwa ukończenia LO i technikum

W dniu 24 kwietnia przypada zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników. Z uwagi na pandemię wykluczona jest organizacja tradycyjnej uroczystości zakończenia zajęć. Dyrektorzy muszą natomiast wydać absolwentom świadectwa ukończenia szkoły. MEN radzi, jak to zrobić.

Należy ustalić tryb i termin odbioru świadectw

Jak wiadomo, uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Przepisy nie regulują trybu wydania świadectwa i terminu jego odbioru. Szkoła ma za zadanie określenie terminu, w którym absolwent odbiera świadectwo ukończenia szkoły. Poza tym w prowadzonej ewidencji wydanych świadectw ukończenia szkoły należy odnotować datę odbioru świadectwa, a pełnoletni absolwent powinien potwierdzić swoim podpisem fakt odbioru dokumentu.

Zalecane jest, by dyrektor określił tryb i indywidualne terminy odbioru świadectw ukończenia szkoły. Należy w tym zakresie przestrzegać przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Aw związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Świadectwo musi zachować firmę pisemną

Świadectwem jest dokument publiczny, który służy do identyfikacji osób, rzeczy lub potwierdza stan prawny lub prawa osób posługujących się takim dokumentem, zabezpieczony przed fałszerstwem:

  • wytwarzany według wzoru określonego w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo
  • którego wzór graficzny i forma zostały zatwierdzone przez podmiot realizujący zadania publiczne uprawniony na podstawie odrębnych przepisów i który jest zgodny z wymogami dla blankietu tego dokumentu określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Co istotne, świadectwo wydawane jest na oficjalnym druku określonym w przepisach i opatrywane odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Poza tym musi być podpisane przez dyrektora i wychowawcę klasy. Nie jest dopuszczalna inna forma świadectwa.
Źródło:
  • Strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel