Wnioski o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych składamy do 6 grudnia

Data publikacji: 3 grudnia 2019 r.
Poleć znajomemu
Wnioski o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych składamy do 6 grudnia

6 grudnia 2019 r. mija termin na składanie wniosków o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Wnioski składane przez szkoły będą przekazywane przez organy prowadzące do właściwego wojewody w terminie do 12 grudnia 2019 r.

Ostatni rok programu

MEN przypomina, że 2020 r. jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Program dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Na zakup książek, w tym nowości wydawniczych i lektur do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Reforma oświaty wymusiła zmiany

Dotychczas z programu korzystały m.in. gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Z uwagi na reformę oświaty konieczne okazało się skorygowanie programu. W tym celu rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Aktualnie wnioski w ramach programu mogą składać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tej liczbie szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów). Reasumując, ze wsparcia mogą korzystać publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, branżowe szkoły I stopnia, czteroletnie licea ogólnokształcące dla dzieci i młodzieży, pięcioletnie technika, szkoły policealne prowadzące kształcenie w formie dziennej i szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.

Formularze składania wniosków dostępne są tutaj>>
Źródło:

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel