Wokół awansu zawodowego nauczycieli

Data publikacji: 16 lipca 2010 r.
Poleć znajomemu

23 czerwca 2010 r. odbyło się trzecie  spotkanie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli. Tym razem dyskusja dotyczyła awansu zawodowego nauczycieli. Sprawdź, jakie są bieżące plany wobec zmiany zasad zdobywania stopni awansu zawodowego nauczycieli!

Obszary dyskusji

Na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w którym wzięła udział także Minister Katarzyna Hall, dyskusja skoncentrowała się na poniższych problemach:

 • Czy powinny się zmienić warunki i procedury awansowania nauczycieli?
 • Jak powinien awansować dyrektor szkoły lub placówki oświatowej?
 • Jakimi sposobami zwiększyć autonomię i skuteczność dyrektora szkoły w motywowaniu kadry nauczycielskiej?
 • W jaki sposób ściślej powiązać awans zawodowy z efektami pracy nauczyciela i z jego zaangażowaniem w pracę całego zespołu?
 • Jak uprościć procedurę awansu (ograniczenie biurokracji)?
 • Jakie inne niż obecnie funkcje może pełnić awans (np. świadczyć o specjalizacji, dodatkowych zadaniach, zobowiązaniach, być na czas określony)?
 • Czy i jaką rolę przy podejmowaniu decyzji o awansowaniu może odgrywać opinia społeczności szkolnej?
 • Jakie - niezależne od systemu awansu - mogą być metody motywowania i nagradzania nauczycieli?
 • Czy i na jakich zasadach, w jakich sytuacjach może grozić utrata posiadanego stopnia awansu (np. postępowanie dyscyplinarne, ocena pracy)?
Propozycje zmian dotychczasowych regulacji

W czasie dyskusji pojawiły się następujące propozycje:

 • konieczność rozważenia możliwości powierzania nauczycielom posiadającym różne stopnie awansu zawodowego  funkcji  koordynatorów lub liderów, którzy będą wdrażać zmiany w szkołach lub horyzontalnie koordynować prace zespołu tematycznych, bądź odpowiadać za zadania przekrojowe, np. wewnętrzny system doskonalenia, szkolny system programów nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania;
 • szereg zadań szkolnych mogliby wykonywać najbardziej aktywni nauczyciele, za co otrzymywaliby dodatkowe wynagrodzenie;
 • koordynacja zadań niekoniecznie powinna być szczeblem awansu ponad poziom nauczyciela dyplomowanego;
 • usytuowanie w przepisach prawa dodatkowego stanowiska w szkole mogłoby więc być traktowane jako awans wewnątrzszkolny (poziomy), ależ też jako wzbogacenie palety kadry kierowniczej w szkole oraz budowanie autorytetu nauczyciela. Byłaby to szansa dla nauczycieli, którzy przez pewien czas chcą się zmierzyć z kierowaniem istotnym odcinkiem pracy szkoły.
Na kolejnym spotkaniu Zespołu będzie omawiany status zawodowy dyrektora szkoły.

Źródło informacji:

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel