Dni wolne od zajęć dydaktycznych można ustalić na nowo

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 30 kwietnia 2020 r.
Poleć znajomemu
Dni wolne od zajęć dydaktycznych można ustalić na nowo

W związku ze zmianą terminów egzaminów w roku szkolnym 2019/2020, dyrektor może zmienić ustalone wcześniej dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sprawdź, jak to zrobić.

Nowy termin dni wolnych po opinii RP

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. do rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. dodano przepis, zgodnie z którym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki na rok szkolny 2019/2020, mogą być zmienione przez dyrektora szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, i przeznaczone na dni, w których w szkole lub placówce odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odpowiednio:

  1. egzamin ósmoklasisty;
  2. egzamin gimnazjalny;
  3. egzamin maturalny;
  4. egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;
  5. egzamin zawodowy
O nowych terminach egzaminów przeczytasz w artykule „Zawieszenie do 24 maja, pierwsze egzaminy w połowie czerwca

Niezwłocznie przekaż informację o zmianie

W przypadku zmiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły lub placówki niezwłocznie informuje o tym nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców .

Webinar „Wynagrodzenia pracowników oświaty i organizacja pracy w czasie koronawirusa”. Najnowsze porady! SPRAWDŹ >>
Łączny wymiar dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020 pozostaje bez zmian.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel