Awans zawodowy - rozporządzenie czeka na podpis

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 25 marca 2013 r.
Poleć znajomemu

Od 1 stycznia 2013 r. nie obowiązują dotychczasowe przepisy o awansie nauczycieli. Nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli czeka już tylko na podpis ministrów. Zdaniem MEN, brak regulacji dotyczących awansu zawodowego nie blokuje trwających staży.

Od 1 stycznia 2013 r. nie obowiązują dotychczasowe przepisy o awansie nauczycieli. Nowe rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli czeka już tylko na podpis ministrów. Zdaniem MEN, brak regulacji dotyczących awansu zawodowego nie blokuje trwających staży.

Brak procedur awansu zawodowego

Z dniem 1 stycznia 2013 r. utraciło moc dotychczasowe rozporządzenie o awansie zawodowym nauczycieli. Resort edukacji nie zdążył wprowadzić nowych przepisów w ubiegłym roku, w związku z tym do czasu ich wejścia w życie, nie ma szczegółowych regulacji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

MEN: przepisy ustawowe pozwalają na prowadzenie postępowania awansowego

Na lukę w przepisach zwrócił uwagę jeden z posłów - Marcin Olechowski w interpelacji nr 13913, który zapytał resort edukacji - jakie przepisy dotyczące toczących się postępowań awansowych i staży należy stosować oraz czy dyrektor szkoły ma w tym stanie rzeczy prawo nadzorować nauczycieli odbywających staż oraz opiekunów stażu?  Zdaniem MEN, brak przepisów wykonawczych nie zaburza trwających procedur zdobywania stopni awansu zawodowego, bowiem zastosowanie mają przepisy dotyczące awansu zawarte w ustawie - Karta Nauczyciela (Rozdział 3a). Prawo sprawowania nadzoru przez dyrektora szkoły wynika również z przepisów rangi ustawowej - tj. art. 9c ust. 4 - 5 oraz art. 39 ust. 3 UoSO, zgodnie z którymi dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego musi zostać podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel