Będzie limit umów na czas określony dla nauczycieli

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 5 marca 2019 r.
Poleć znajomemu
Będzie limit umów na czas określony dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ograniczyć do 36 miesięcy okres, przez który można będzie zatrudniać nauczycieli na czas określony. Sprawdź szczegóły.

Obecnie – umowy na czas określony w placówkach publicznych bez limitu

Karta Nauczyciela w sposób pełny reguluje zasady zatrudniania nauczycieli w placówkach publicznych i  w związku z tym nauczycieli tych nie obejmuje limit umów o pracę na czas określony, ustalony w Kodeksie pracy. Nauczyciela można zatrudniać na podstawie umowy terminowej tak długo, jak istnieje konieczność zastępowania nieobecnego nauczyciela w pracy lub konieczność wynikająca z organizacji nauczana. Zdarza się, że nauczyciele przez wiele lat nie mogą z tego powodu uzyskać umowy bezterminowej i muszą kwestionować przyczyny leżące u podstaw ich zatrudniania na czas określony przed Sądem pracy.

Nowy limit czasu trwania umów o pracę na czas określony – 36 miesięcy

Do Karty Nauczyciela ma być wprowadzony przepis, który ogranicza okres zatrudniania nauczycieli na czas określony do 36 miesięcy. Limit ma obejmować zarówno czas trwania jednej umowy, jak i łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych między tymi samymi stronami, jeżeli umowy były zawierane na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczy 3 miesięcy. Nie przewiduje się przy tym limitu co do liczby zawieranych umów o pracę.

Limit nie będzie obowiązywał:
  1. umów zawartych na zastępstwo
  2. umów zawartych z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska (art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela)
  3. w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy.
Do okresu 36 miesięcy wliczane mają być okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, zawieranych począwszy od dnia 1 września 2019 r.

Przekroczenie limitu = przekształcenie umowy

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony  przekroczy 36 miesięcy z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształci się:

  1.  w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;
  2. w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania, a w przypadku niespełniania warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 i 6 Karty Nauczyciela – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy będzie potwierdzał na piśmie dyrektor szkoły

Nowy czas trwania umowy o pracę doradcy metodycznego

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela przewiduje także nową regulację dotyczącą zatrudniania nauczyciela realizującego zadania doradcy metodycznego w placówce doskonalenia nauczycieli. W tym przypadku stosunek pracy ma być nawiązywany na podstawie umowy o pracę na czas określony obejmujący okres, na który powierzone zostały zadania doradcy metodycznego.

Źródło:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z 28 lutego 2019 r. ).
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel