Dłuższy czas na odwołanie do sądu pracy?

Michał Kowalski

Michał Kowalski

Data publikacji: 25 maja 2016 r.
Poleć znajomemu
Dłuższy czas na odwołanie do sądu pracy?

Do pierwszego czytania w komisjach skierowano poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakładający wydłużenie terminów na wytaczanie powództw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy. Zaproponowano ujednolicony 30-dniowy termin na ich złożenie przez pracownika.

Terminy 7- i 14-dniowe za krótkie w obecnych realiach

Obecnie, aby zakwestionować wypowiedzenie stosunku pracy przed sądem pracy, należy wytoczyć powództwo w terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia. Natomiast w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy jest to termin 14-dniowy. 14 dni dotyczy również powództwa z żądaniem nawiązania stosunku pracy. Nie ulega wątpliwości, że są to terminy bardzo krótkie i wymagające szybkiej reakcji pracownika, a często utrudniające możliwość skorzystania z pomocy radcy prawnego lub adwokata. W ocenie autorów projektu nie są one również dopasowane do aktualnych realiów społeczno – gospodarczych.

Ujednolicenie terminu

W związku z powyższym autorzy projektu proponują wprowadzenie jednego 30-dniowego terminu na wytoczenie powództwa zarówno w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy, jak i rozwiązania bez wypowiedzenia, wygaśnięcia oraz odmowy nawiązania stosunku pracy. Termin ten byłby liczony tak jak dotychczas, odpowiednio od dnia otrzymania wypowiedzenia, zawiadomienia o rozwiązaniu stosunku pracy, wygaśnięcia stosunku pracy bądź zawiadomienia o odmowie nawiązania stosunku pracy.

Nowe przepisy byłyby stosowane także do terminów, które rozpoczęły swój bieg, a nie upłynęły przed wejściem w życie nowelizacji.

Źródło:

  • Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (projekt z 28 kwietnia 2016 r.)
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel