Odpis na ZFŚŚ pracowników niepedagogicznych w 2013 r.

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w szkole w 2013 roku będzie taka sama, jak w roku 2012 oraz 2011. 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis zamrażający wysokość odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych na kolejny rok.

Wysokość odpisów na fundusz socjalny w szkole w 2013 roku będzie taka sama, jak w roku 2012 oraz 2011. 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie przepis zamrażający wysokość odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych na kolejny rok.

Podstawą odpisu na ZFŚŚ nadal wynagrodzenie z 2010 r.

W 2013 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł (art. 5b ustawy o ZFŚS oraz obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.).

Odpis na ZFŚS w 2013 r. wynosi:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
 • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
 • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
 • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
  (art. 5 i art. 5b ustawy o ZFŚS).
Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚS o:
 1. 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.
 1. 7,5%, czyli 218,79 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel