Powrót pielęgniarek i higienistek do szkół

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Data publikacji: 21 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Przywrócenie dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach, czyli powrót szkolnych higienistek i pielęgniarek oraz walkę z niedożywianiem poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez szkoły bezpłatnego ciepłego posiłku dla uczniów - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

Przywrócenie dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach, czyli powrót szkolnych higienistek i pielęgniarek oraz walkę z niedożywianiem poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez szkoły bezpłatnego ciepłego posiłku dla uczniów - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

Powrót pielęgniarek i higienistek do szkół

Obecnie w szkołach istnieją jedynie punkty pomocy medycznej, ale często otwarte są przez zaledwie kilka godzin w tygodniu. Statystyki i badania pokazują, że stan fizyczny polskich dzieci i młodzieży stale się pogarsza. Dlatego niezbędne jest przywrócenie obowiązkowej opieki medycznej w każdej szkole. Punkt medyczny powinien funkcjonować w każdym czasie, gdy na terenie szkoły w ramach zajęć przebywają dzieci lub młodzież.

Ciepły, bezpłatny posiłek dziennie dla każdego ucznia

Druga zmiana w ustawie o systemie oświaty dotyczy kwestii zapewnienia zdrowego wyżywienia dla wszystkich dzieci, co dodatkowo spowodowałoby znikniecie problemu ich niedożywienia. Podstawowym sposobem na walkę z niedożywieniem ma być wprowadzenie zasady, że szkoły mają obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku dziennie bezpłatnie dla każdego ucznia. Koszt zapewnienia posiłków ponoszony będzie przez budżet państwa, w ramach ogólnych środków przeznaczanych na funkcjonowanie szkół.

Za nowelizację zapłaci budżet państwa

Skutki przedmiotowej nowelizacji wymagać będą dodatkowych obciążeń budżetu państwa. W związku z faktem, że nowelizowane przepisy dotyczą obciążeń w ramach oświaty, finansowane będą z subwencji oświatowej. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

Niezbędne przepisy o organizacji gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz stołówek

Nowelizacja przepisów wymagać będzie wydania dwóch aktów wykonawczych, z czego jeden będzie określać organizację gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach publicznych zapewniając dostęp do nich przez cały czas przebywania dzieci lub młodzieży w placówce. Do tego niezbędne będzie wydanie również rozporządzenia, które określi organizację stołówek w przedszkolach, szkołach lub placówkach publicznych zapewniającą jeden darmowy gorący posiłek. Ponadto, w ramach obu aktów wykonawczych powinien zostać opracowany program profilaktyki zdrowotnej w szkołach, który kładłby nacisk na zdrowe odżywianie, higienę oraz zdrowy tryb życia.

Źródło:

  • Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 22 listopada 2012 r. (data wpływu do Sejmu - 17 stycznia 2013 r.)
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel