Powrót pielęgniarek i higienistek do szkół

Agnieszka Rumik-Smolarz

Agnieszka Rumik-Smolarz

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego
Data publikacji: 21 stycznia 2013 r.
Poleć znajomemu

Przywrócenie dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach, czyli powrót szkolnych higienistek i pielęgniarek oraz walkę z niedożywianiem poprzez wprowadzenie obowiązku zapewnienia przez szkoły bezpłatnego ciepłego posiłku dla uczniów - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

Powrót pielęgniarek i higienistek do szkół

Obecnie w szkołach istnieją jedynie punkty pomocy medycznej, ale często otwarte są przez zaledwie kilka godzin w tygodniu. Statystyki i badania pokazują, że stan fizyczny polskich dzieci i młodzieży stale się pogarsza. Dlatego niezbędne jest przywrócenie obowiązkowej opieki medycznej w każdej szkole. Punkt medyczny powinien funkcjonować w każdym czasie, gdy na terenie szkoły w ramach zajęć przebywają dzieci lub młodzież.

Ciepły, bezpłatny posiłek dziennie dla każdego ucznia

Druga zmiana w ustawie o systemie oświaty dotyczy kwestii zapewnienia zdrowego wyżywienia dla wszystkich dzieci, co dodatkowo spowodowałoby znikniecie problemu ich niedożywienia. Podstawowym sposobem na walkę z niedożywieniem ma być wprowadzenie zasady, że szkoły mają obowiązek zapewnienia jednego ciepłego posiłku dziennie bezpłatnie dla każdego ucznia. Koszt zapewnienia posiłków ponoszony będzie przez budżet państwa, w ramach ogólnych środków przeznaczanych na funkcjonowanie szkół.

Za nowelizację zapłaci budżet państwa

Skutki przedmiotowej nowelizacji wymagać będą dodatkowych obciążeń budżetu państwa. W związku z faktem, że nowelizowane przepisy dotyczą obciążeń w ramach oświaty, finansowane będą z subwencji oświatowej. Prognozowany koszt funkcjonowania ustawy to kwota około 3 miliardów złotych. Pieniądze pochodzić będą z części 82, działu 758 ustawy budżetowej.

Niezbędne przepisy o organizacji gabinetów lekarskich i stomatologicznych oraz stołówek

Nowelizacja przepisów wymagać będzie wydania dwóch aktów wykonawczych, z czego jeden będzie określać organizację gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach publicznych zapewniając dostęp do nich przez cały czas przebywania dzieci lub młodzieży w placówce. Do tego niezbędne będzie wydanie również rozporządzenia, które określi organizację stołówek w przedszkolach, szkołach lub placówkach publicznych zapewniającą jeden darmowy gorący posiłek. Ponadto, w ramach obu aktów wykonawczych powinien zostać opracowany program profilaktyki zdrowotnej w szkołach, który kładłby nacisk na zdrowe odżywianie, higienę oraz zdrowy tryb życia.

Źródło:

  • Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 22 listopada 2012 r. (data wpływu do Sejmu - 17 stycznia 2013 r.)
Agnieszka Rumik

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel