Praktyczna nauka zawodu – co przewiduje projekt rozporządzenia

Data publikacji: 25 kwietnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Praktyczna nauka zawodu – co przewiduje projekt rozporządzenia

Nowe przepisy związane z praktyczną nauką zawodu mają regulować m.in. szczegółowe warunki organizowania nauki, a także określają zakres spraw, które mają być zawarte w umowie o praktyczną naukę zawodu.  Sprawdzamy, co jeszcze się zmieni!

Elementy umowy o praktyczną naukę zawodu…

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe warunki, formę realizacji kształcenia praktycznego, zakres realizacji warunków oraz tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w:

  • placówkach kształcenia praktycznego,
  • placówkach kształcenia ustawicznego,
  • warsztatach szkolnych,
  • pracowniach szkolnych,
  • u pracodawców,
  • w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Projekt uwzględnia również zakres spraw, które powinny być określone w umowie o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, którą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, w tym prawa i obowiązki podmiotów, u których się ona odbywa.

… oraz kwalifikacje nauczycieli – określone w nowych przepisach

Projekt rozporządzenia określa kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. Wśród dokumentów wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu uwzględniono również świadectwo ukończenia nowej branżowej szkoły II stopnia (§ 10 w ust. 5 w pkt 1 i 3 projektu).

Dotychczasowe przepisy rozporządzenia MEN z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w dotychczasowych szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe oraz w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (projekt z 12 kwietnia 2017 r.).
Opracowanie: Monika Fidler 

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel