Większa anonimowość gromadzonych danych - nowelizacja ustawy o SIO

Data publikacji: 10 kwietnia 2012 r.
Poleć znajomemu

MEN planuje zmiany w ustawie o SIO. Projekt nowelizacji zwiększa poziom anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 5 kwietnia projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

MEN planuje zmiany w ustawie o SIO. Projekt nowelizacji zwiększa poziom anonimowości gromadzonych w systemie danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 5 kwietnia projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Bez personalnych danych o uczniach objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zgodnie z projektem, do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą. W celu zapewnienia rzetelności, dane te będą generowane na podstawie informacji o poszczególnych uczniach zgromadzonych w lokalnej bazie danych SIO szkoły lub placówki.
Do bazy danych SIO przekazywany tylko numer, data i przyczyna wydania orzeczenia

W przypadku wydawanych przez poradnie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia nie będzie przekazywała do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie:

  • numer,
  • datę,
  • przyczynę wydania orzeczenia.
Ten zestaw informacji służy zapewnieniu rzetelności danych dotyczących kształcenia specjalnego organizowanego przez szkołę lub placówkę.
Jeżeli dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje uczniowi takie kształcenie, zobowiązany jest sprawdzić, czy w bazie danych SIO znajduje się informacja o przedłożonym mu dokumencie (numer, data i przyczyna wydania orzeczenia). 

Po pozytywnej weryfikacji, dyrektor przekazuje do bazy danych SIO informację o objęciu ucznia kształceniem specjalnym. Dane te posłużą do rzetelnego podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Inne zmiany porządkujące

W projekcie ustawy wprowadzono również szereg zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym.

Do projektu ustawy dołączony został, jako materiał informacyjny, także projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO. W projekcie rozporządzenia normuje się szczegółowy zakres danych gromadzonych w SIO w przypadkach, w których zakres danych określony w ustawie wymaga konkretyzacji.

Źródło informacji:

  • strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel