pomoc psychologiczno-pedagogiczna

zrzut_szkolenie

E-szkolenie: Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w obliczu zmian

Zmiany organizacyjne w szkole, nabór nowych uczniów, ograniczenie zatrudnienia specjalistów to tylko niektóre kwestie, którymi musi zająć się dyrektor w związku z wdrażaniem reformy oświaty. Zapraszamy do e-szkolenia Pani Marzenny Czarnockiej, która wyjaśni dyrektorom placówek oświatowych, na co muszą zwrócić szczególną uwagę, organizując pracę szkoły od 1 września 2017 r., również tą związaną z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Program szkolenia:
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne
 • Zatrudnianie specjalistów i dodatkowe zatrudnianie
 • Zmiany dotyczące liczby uczniów w szkole
 • Czas trwania zajęć rewalidacyjnych - projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli
 • Inne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przedłużanie etapu edukacyjnego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w związku ze zmianą środowiska edukacyjnego
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów w związku z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • Prawo oświatowe - zmiany o charakterze porządkującym
 • Terminy i przepisy wprowadzające
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w okresie zmian
Szkolenie prowadzi Marzenna Czarnocka - dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, wykładowca kursów dla nauczycieli i kadry zarządzającej placówek oświatowych, wieloletni współpracownik Portalu Oświatowego, ekspert prawa oświatowego.
Wstęp:
>>>>>>>

Jak współpracować z pedagogiem szkolnym zgodnie z nowymi przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Odpowiednio zorganizowane współdziałanie nauczycieli i wychowawców z pedagogiem szkolnym ułatwia nie tylko właściwy podział zadań i kompetencji, ale też skuteczną ich realizację. Nowe przepisy jednoznacznie wskazują na konieczność współpracy całej kadry pedagogicznej w zakresie zadań zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych podejmowanych wobec ucznia.
Każda placówka powinna zadbać o to, by pedagog szkolny stanowił niezbędne ogniwo w działaniach szkoły i pracach zespołów nauczycielskich. Reforma pedagogiczna wyznacza nowe kierunki działań wszystkich nauczycieli, jak również powoduje, że rola pedagoga, jako specjalisty w określonych realizacjach, jest wręcz nieodzowna. Chodzi tu głównie o obszary związane z obniżeniem wieku szkolnego, zmianami w programach i planach nauczania, a także nową podstawą programową, kładącą szczególny nacisk na wychowanie. Niezwykle ważne są tu też nowelizacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, konieczności indywidualizacji pracy z uczniem czy też wprowadzenie do szkół procedury „Niebieska Karta”. Świeże spojrzenie na współpracę nauczycieli z pedagogiem powinno dotyczyć zwłaszcza rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów, zapewnienia im bezpieczeństwa, jak również musi obejmować kwestie tworzenia odpowiednich do indywidualnych możliwości wychowanków warunków kształcenia, wychowania i opieki.
Pedagog szkolny to także często pomost pomiędzy poszczególnymi środowiskami wychowawczymi, a więc szkołą i domem ucznia, opiekunami, środowiskiem rówieśniczym czy też innymi instytucjami wspierającymi proces wychowania.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel