Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

ZNP: Nauczyciel może otrzymać dożywotni zakaz wykonywania zawodu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w placówkach oświatowych
Data publikacji: 18 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

W świetle prasowych doniesień, że nauczyciel podejrzany do molestowanie dzieci może nadal uczyć w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta Nauczyciela umożliwia natychmiastowe odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Karta Nauczyciela pozwala dożywotnio pozbawić nauczyciela pracy

W związku z zamieszczeniem w dniu 12 lutego 2013 r. na jednym z portali informacyjnych artykułu zatytułowanego: „Oskarżony o molestowanie dzieci chce nadal uczyć” - Związek Nauczycielstwa Polskiego raz jeszcze z całą mocą podkreśla, iż Karta Nauczyciela nie chroni osób przeciwko którym wszczęto postępowanie karne, a tym bardziej osób skazanych za przestępstwa. Wręcz przeciwnie, umożliwia szybkie odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

3 z 4 kar dyscyplinarnych powoduje utratę pracy

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6KN .Art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne:

1)  nagana z ostrzeżeniem,

2)  zwolnienie z pracy,

3)  zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Trzy z czterech przewidzianych ustawą kar skutkują ustaniem stosunku pracy. Ponadto wydalenie z zawodu nauczycielskiego dożywotnio uniemożliwia pracę w charakterze nauczyciela.
Natychmiastowe odsunięcie nauczyciela od pracy z uczniami

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 KN). W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie jest obligatoryjne, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w razie tymczasowego aresztowania nauczyciela lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Art. 10 ust. 5 pkt 4 w związku z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela uniemożliwia zatrudnianie w szkołach państwowych osób karanych za przestępstwa popełnione umyślnie.
Przepisami regulującymi postępowanie dyscyplinarne nauczycieli objęci są zarówno nauczyciele w szkołach państwowych (bez względu na wymiar zatrudnienia) oraz zatrudnieni w szkołach prywatnych (o ile wymiar ich zatrudnienia wynosi co najmniej połowę etatu).

Źródło:

strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel