ZNP: Nauczyciel może otrzymać dożywotni zakaz wykonywania zawodu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Prawnik, redaktor i autor publikacji dotyczących spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Data publikacji: 18 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

W świetle prasowych doniesień, że nauczyciel podejrzany do molestowanie dzieci może nadal uczyć w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta Nauczyciela umożliwia natychmiastowe odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Karta Nauczyciela pozwala dożywotnio pozbawić nauczyciela pracy

W związku z zamieszczeniem w dniu 12 lutego 2013 r. na jednym z portali informacyjnych artykułu zatytułowanego: „Oskarżony o molestowanie dzieci chce nadal uczyć” - Związek Nauczycielstwa Polskiego raz jeszcze z całą mocą podkreśla, iż Karta Nauczyciela nie chroni osób przeciwko którym wszczęto postępowanie karne, a tym bardziej osób skazanych za przestępstwa. Wręcz przeciwnie, umożliwia szybkie odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

3 z 4 kar dyscyplinarnych powoduje utratę pracy

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6KN .Art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne:

1)  nagana z ostrzeżeniem,

2)  zwolnienie z pracy,

3)  zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Trzy z czterech przewidzianych ustawą kar skutkują ustaniem stosunku pracy. Ponadto wydalenie z zawodu nauczycielskiego dożywotnio uniemożliwia pracę w charakterze nauczyciela.
Natychmiastowe odsunięcie nauczyciela od pracy z uczniami

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 KN). W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie jest obligatoryjne, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w razie tymczasowego aresztowania nauczyciela lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Art. 10 ust. 5 pkt 4 w związku z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela uniemożliwia zatrudnianie w szkołach państwowych osób karanych za przestępstwa popełnione umyślnie.
Przepisami regulującymi postępowanie dyscyplinarne nauczycieli objęci są zarówno nauczyciele w szkołach państwowych (bez względu na wymiar zatrudnienia) oraz zatrudnieni w szkołach prywatnych (o ile wymiar ich zatrudnienia wynosi co najmniej połowę etatu).

Źródło:

strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel