ZNP: Nauczyciel może otrzymać dożywotni zakaz wykonywania zawodu

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 18 lutego 2013 r.
Poleć znajomemu

W świetle prasowych doniesień, że nauczyciel podejrzany do molestowanie dzieci może nadal uczyć w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta Nauczyciela umożliwia natychmiastowe odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

W świetle prasowych doniesień, że nauczyciel podejrzany do molestowanie dzieci może nadal uczyć w szkole, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta Nauczyciela umożliwia natychmiastowe odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

Karta Nauczyciela pozwala dożywotnio pozbawić nauczyciela pracy

W związku z zamieszczeniem w dniu 12 lutego 2013 r. na jednym z portali informacyjnych artykułu zatytułowanego: „Oskarżony o molestowanie dzieci chce nadal uczyć” - Związek Nauczycielstwa Polskiego raz jeszcze z całą mocą podkreśla, iż Karta Nauczyciela nie chroni osób przeciwko którym wszczęto postępowanie karne, a tym bardziej osób skazanych za przestępstwa. Wręcz przeciwnie, umożliwia szybkie odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi, a skazanego pozwala dożywotnio pozbawić prawa wykonywania zawodu.

3 z 4 kar dyscyplinarnych powoduje utratę pracy

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6KN .Art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne:

1)  nagana z ostrzeżeniem,

2)  zwolnienie z pracy,

3)  zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4)  wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Trzy z czterech przewidzianych ustawą kar skutkują ustaniem stosunku pracy. Ponadto wydalenie z zawodu nauczycielskiego dożywotnio uniemożliwia pracę w charakterze nauczyciela.
Natychmiastowe odsunięcie nauczyciela od pracy z uczniami

Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole (art. 83 KN). W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie jest obligatoryjne, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w razie tymczasowego aresztowania nauczyciela lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Art. 10 ust. 5 pkt 4 w związku z art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela uniemożliwia zatrudnianie w szkołach państwowych osób karanych za przestępstwa popełnione umyślnie.
Przepisami regulującymi postępowanie dyscyplinarne nauczycieli objęci są zarówno nauczyciele w szkołach państwowych (bez względu na wymiar zatrudnienia) oraz zatrudnieni w szkołach prywatnych (o ile wymiar ich zatrudnienia wynosi co najmniej połowę etatu).

Źródło:

strona internetowa Związku Nauczycielstwa Polskiego (www.znp.edu.pl).

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel