MEN, CKE: Wyniki egzaminu maturalnego 2012

Agnieszka Stebelska

Data publikacji: 14 września 2012 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu maturalnego 2012 ze wszystkich sesji egzaminacyjnych (odbyły się maju, czerwcu i sierpniu). Ostatecznie egzamin maturalny zdało 86 proc. przystępujących, czyli 284 755 osób. Nie zdało egzaminu 14 proc., czyli 46 090 osób. Rok wcześniej ostatecznie egzamin zdało 85 proc.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu maturalnego 2012 ze wszystkich sesji egzaminacyjnych (odbyły się maju, czerwcu i sierpniu). Ostatecznie egzamin maturalny zdało 86 proc. przystępujących, czyli 284 755 osób. Nie zdało egzaminu 14 proc., czyli 46 090 osób. Rok wcześniej ostatecznie egzamin zdało 85 proc.

Geografia - najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy

Do egzaminu w trzech sesjach przystąpiły 343 542 osoby ubiegające się o świadectwo dojrzałości. Tegoroczni absolwenci stanowili 96 proc. wszystkich zdających (330  845 osób), pozostali to absolwenci z lat ubiegłych (12 697). To o 1 proc. mniej niż w sesjach roku 2011.

Najczęściej wybieranymi przedmiotami dodatkowymi:

  • były geografia 76 683 - 22 proc.,
  • biologia 65 246 - 20 proc.,
  • wiedza o społeczeństwie 58 372 - 17 proc.,
  • matematyka 57 641 - 15 proc.
Większa liczba osób niż w latach ubiegłych zdawała więcej niż 4 przedmioty dodatkowe. Sześć przedmiotów dodatkowych zdawało 148 osób (0,04 proc.) a pięć przedmiotów dodatkowych zdawało 1326 osób (0,39 proc.). Dla porównania np. w 2010 - 6 przedmiotów zdawały tylko 84 osoby.
Zdający coraz lepiej radzą sobie z analizowaniem różnorodnych źródeł informacji

Analiza wskaźników rozwiązywalności zadań pozwala wyciągnąć wniosek, że zdający coraz lepiej radzą sobie z analizowaniem różnorodnych źródeł informacji (tekstów, map, wykresów, statystyk itp.). Wzrastają, aczkolwiek nieznacznie, wyniki z pisania tekstu własnego (wypracowań).

W zakresie matematyki na poziomie podstawowym widoczny jest postęp w umiejętnościach geometrycznych, w dowodzeniu i umiejętnościach probabilistycznych. Natomiast na poziomie rozszerzonym dodatkowo w modelowaniu matematycznym. W sumie tegoroczną maturę z matematyki zdało 88 proc. zdających (ponad 2 punkty procentowe więcej niż w zeszłym roku).

Na egzaminie 6 języków obcych

Egzamin maturalny zdawany był z sześciu języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego).

Od roku 2012 zmieniona została formuła egzaminu ustnego z języków obcych. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z nowymi zadaniami, które kładły dużo większy nacisk na efektywne porozumiewanie się w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się odsetek osób, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu z języka na poziomie rozszerzonym.

Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność określania głównej myśli tekstu oraz komunikatywnym przekazaniem informacji w tworzonych tekstach użytkowych. Na poziomie rozszerzonym najlepiej opanowali umiejętność selekcjonowania informacji w tekstach pisanych oraz tworzenia spójnej i logicznej wypowiedzi pisemnej.

Zmieniona została także formuła egzaminu z języków obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych. Wyniki pokazują, że absolwenci tych szkół bardzo dobrze opanowali szeroki zakres wymagań określonych dla tego poziomu egzaminu (średni wynik 60 - 75 proc.)

Porównanie zdawalności w latach 2011-2012

Przedmiot

2011

- maj

2011

- sierpień

2011

- maj + sierpień

2012

- maj

2012

- sierpień

2012

- maj + sierpień

język polski

96%

91%

97%

97%

75%

97%

język białoruski

99%

100%

99,6%

100%

---

100%

język litewski

100%

---

100%

100%

---

100%

język ukraiński

100%

---

100%

99%

---

99%

matematyka

79%

53%

86%

85%

37%

88%

język angielski

95%

82%

96%

91%

56%

92%

język niemiecki

91%

81%

93%

96%

59%

96%

język francuski

95%

100%

96%

95%

69%

96%

język rosyjski

95%

65%

96%

89%

69%

90%

język hiszpański

98%

100%

99%

99%

100%

99%

język włoski

99%

80%

100%

96%

0%

96%

ogólna zdawalność

75,5%

59%

85%

80%

51%

86%

Źródło informacji:
  • strona internetowa CKE, MEN.

Opracowanie: Agnieszka Stebelska

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel