Do 31 października 2019 r. trzeba dopłacić zwiększony odpis na ZFŚS

Data publikacji: 8 października 2019 r.
Poleć znajomemu
Do 31 października 2019 r. trzeba dopłacić zwiększony odpis na ZFŚS

Nietypowo, bo w trakcie roku, zmienia się wysokość odpisu na ZFŚS. Do 31 października 2019 r. należy dopłacić różnicę między już wpłaconymi środkami a odpisami naliczonymi według nowej stawki, która obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.

Wyższy odpis na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą wysokość odpisu na ZFŚS w 2019 r. W wyniku nowelizacji w tym roku naliczamy odpisy na podstawie dwóch podstaw tj.:

  • za okres od 1 stycznia do 31 lipca podstawą naliczenia odpisu jest kwota 3.278,14 zł,
  • za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia podstawę naliczenia odpisu jest kwota 3.389,90 zł.

Obrazuje to poniższa tabela:

Rodzaj odpisu (zwiększenia)

Wysokość odpisu (zwiększenia) od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.  

Wysokość odpisu  (zwiększenia) od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Podstawowy

1 229,30 zł

1 271,21 zł

Zwiększony (praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze)

1 639,07 zł

1 694,95 zł

Na pracowników młodocianych:

- I rok nauki

- II rok nauki

- III rok nauki

163,91 zł

196,69 zł

229,47 zł

169,50 zł

203,39 zł

237,29 zł

Zwiększenie odpisu na każdego pracownika niepełnosprawnego

204,88 zł

211,87 zł

Zwiększenie funduszu na emeryta/rencistę

204,88 zł

211,87 zł

Pracodawcy do 31 października 2019 r. muszą przekazać na rachunek bankowy Funduszu Socjalnego równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, z uwzględnieniem ich nowej wysokości.
W praktyce, trzeba osobno policzyć wysokość należnych odpisów za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., a osobno od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., a na konto przelać różnicę między kwotą wpłaconą do 30 września 2019 r., a kwotą należną po zmianie wysokości odpisu.

Odpis na ZFŚS nauczycieli bez zmian

Przypomnijmy, że w szkołach samorządowych podstawą odpisu na ZFŚS nauczycieli jest 110 % kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku, zaś emerytów i rencistów - byłych nauczycieli jest 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 1 i ust. 2 Karty Nauczyciela). Przy czym  w roku 2019 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czynnych zawodowo stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r.  tj. 2.717,59 zł (art. 3 ustawy z 9 listopada 2018 r.). W konsekwencji, powyższa zmiana wysokości odpisu na ZFŚS nie dotyczy tej grupy osób uprawnionych.

Opracowanie: Anna Trochimiuk

Słowa kluczowe:
odpis na ZFŚS w szkole

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel