Nowy wzór deklaracji do PFRON

Anna Trochimiuk

Anna Trochimiuk

Data publikacji: 24 listopada 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowy wzór deklaracji do PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. publiczne i niepubliczne żłobki skorzystają z preferencyjnych zasad dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W konsekwencji zmianie ulegną dwa wzory formularzy składanych do PFRON.

Niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych także w żłobkach

Zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON przy wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2% będzie przysługiwało już nie tylko publicznym i niepublicznym szkołom oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym ale także publicznym i niepublicznym żłobkom. Pamiętać przy tym należy, że do wpłat zobowiązani są tylko pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oblicza się zaś jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika dzieci, wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania (art. 21 ust. 2b i ust. 2c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zmiana przepisów = zmiana wzorów deklaracji

Powyższa zmiana powoduje konieczność modyfikacji dwóch formularzy składanych do PFRON. Jest to deklaracja DEK-I-b oraz DEK-Z. 

Deklaracje te, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.
Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel