Od marca zwiększą się wpłaty na PFRON

Monika Fidler

Monika Fidler

Data publikacji: 16 lutego 2016 r.
Poleć znajomemu
Od marca zwiększą się wpłaty na PFRON

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r. od marca do maja br. zwiększona będzie wpłata dokonywana przez pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wyższa kwota przeciętnego wynagrodzenia podwyższa wysokość wpłat na PFRON

Wyliczając zobowiązanie na PFRON należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2015 r. wyniosło 4066,95 zł - jak wskazuje komunikat z 9 lutego 2016 r. Wcześniej, bo w III kwartale 2015 r., przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3895,33 zł.

Należy pamiętać, że wpłaty na PFRON dokonuje się w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Okres

Kwota

40,65%

Źródło

marzec-maj 2016 r.

4066,95 zł

1.653,22 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r.

Źródło:
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2015 r.

Opracowanie: Monika Fidler

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel