Organizacja roku szkolnego od 1 września

Data publikacji: 30 sierpnia 2017 r.
Poleć znajomemu
Organizacja roku szkolnego od 1 września

1 września 2017 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie dotyczące organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych oraz publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły i publicznych placówkach kształcenia praktycznego. Sprawdzamy, co zmieni się w tym zakresie.

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze utrzymuje dotychczasowy stan prawny. Zmodyfikowano jedynie liczbę dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jakie można ustalić w poszczególnych typach szkół.

Typ szkoły (w tym szkoły funkcjonujące w placówkach)

Maksymalna liczba dni wolnych

Szkoła podstawowa

8 dni (z przeznaczeniem na: egzamin ósmoklasisty – 3 dni, rekolekcje wielkopostne – 3 dni i 2 dni ustalone na podstawie przepisów § 5 ust. 2 rozporządzenia)

Liceum ogólnokształcące, technikum

10 dni

Branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia

6 dni (z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

Szkoła policealna, placówka kształcenia praktycznego

6 dni

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603).
Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel