Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Znajdziesz tu porady dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, ponadto zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych.

Jak nazwać uchwałę w sprawie aneksu do arkusza dotyczącym organizacji nauczania indywidualnego

Pytanie: Jaka powinna być nazwa uchwały w sprawie aneksu do arkusza w związku z nowym nauczaniem indywidualnym? Jak powinien wyglądać wzór takiej uchwały?

Powołanie komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania

Pytanie: Jaką należy podać podstawę prawną w zarządzeniu o powołaniu komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w szkole?

Numer PESEL dla ucznia cudzoziemca

Pytanie: Czy uczeń cudzoziemiec musi mieć PESEL? Kto wnioskuje o przyznanie tego numeru?

Jaką legitymację należy wydać uczniowi niepełnosprawnemu

Pytanie: Czy podstawą do wydania legitymacji dla ucznia niepełnosprawnego jest to, że uczeń przyniesie orzeczenie o niepełnosprawności, czy to orzeczenie musi spełniać dodatkowe wymogi?

Uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą – czy należy wpisać do ewidencji

Pytanie: Czy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadającego decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą (Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) należy wpisać na stan oddziału szkolnego i w tym oddziale archiwizować jego arkusz ocen?

Jak długo psycholog szkolny powinien przechowywać dokumentację dotyczącą uczniów

Pytanie: Pracujący w szkole psycholog prowadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to opinie, orzeczenia, IPET, protokoły z rozmów z rodzicami dotyczące ich dzieci. Jak długo powinna szkoła przechowywać tego typu dokumentację?

Czy trzeba ewidencjonować godziny dodatkowych zajęć

Pytanie: Pytanie dotyczy realizacji godzin, które przydzieli dyrektor w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – w jaki sposób je ewidencjonować?

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – czy przechowywać w arkuszach ocen

Pytanie: Czy trzymanie w arkuszach ocen uczniów oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest błędem?

Jak przygotować plan pracy, jeśli dyrektor będzie pełnił swoją funkcję tylko przez część roku

Pytanie: Dyrektor szkoły będzie pełnił swoje obowiązki do lutego. Czy plan pracy szkoły powinnam ułożyć na cały rok szkolny czy tylko do lutego?

Zwrot orzeczenia lekarskiego po zakończeniu nauki – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy słuchaczowi kończącemu szkołę policealną należy zwrócić również orzeczenie lekarskie o baku przeciwwskazań do pobierania nauki w danym zawodzie, które złożył przed rozpoczęciem nauki?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel