Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Znajdziesz tu porady dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, ponadto zasady przechowywania np. dzienników lekcyjnych.

Uczeń realizuje obowiązek szkolny poza szkołą – czy należy wpisać do ewidencji

Pytanie: Czy ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym posiadającego decyzję o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą (Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) należy wpisać na stan oddziału szkolnego i w tym oddziale archiwizować jego arkusz ocen?

Jak długo psycholog szkolny powinien przechowywać dokumentację dotyczącą uczniów

Pytanie: Pracujący w szkole psycholog prowadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to opinie, orzeczenia, IPET, protokoły z rozmów z rodzicami dotyczące ich dzieci. Jak długo powinna szkoła przechowywać tego typu dokumentację?

Czy trzeba ewidencjonować godziny dodatkowych zajęć

Pytanie: Pytanie dotyczy realizacji godzin, które przydzieli dyrektor w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela – w jaki sposób je ewidencjonować?

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – czy przechowywać w arkuszach ocen

Pytanie: Czy trzymanie w arkuszach ocen uczniów oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jest błędem?

Jak przygotować plan pracy, jeśli dyrektor będzie pełnił swoją funkcję tylko przez część roku

Pytanie: Dyrektor szkoły będzie pełnił swoje obowiązki do lutego. Czy plan pracy szkoły powinnam ułożyć na cały rok szkolny czy tylko do lutego?

Zwrot orzeczenia lekarskiego po zakończeniu nauki – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy słuchaczowi kończącemu szkołę policealną należy zwrócić również orzeczenie lekarskie o baku przeciwwskazań do pobierania nauki w danym zawodzie, które złożył przed rozpoczęciem nauki?

Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

Pytanie: Jak prawidłowo wydać duplikat legitymacji szkolnej ucznia gimnazjum? Czy na duplikacie umieszczać i gdzie wpisać „Duplikat”? Jaki numer nadać nowej legitymacji?

Jakie zapisy dotyczące gimnastyki korekcyjnej można zawrzeć w regulaminie

Pytanie: Czy można w ramach własnej procedury ustalić regulamin przyjmowania dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej? Szkoła chce wprowadzić zapis, że na takie zajęcia przyjmowane są tylko dzieci na podstawie zaświadczenia od ortopedy, a nie np. od lekarza rodzinnego.

Zmiana miejsca zamieszkania ucznia i zmiana szkoły obwodowej

Pytanie: Jeżeli szkołą obwodową dziecka jest szkoła w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, co w sytuacji jeżeli to miejsce zamieszkania jest zmieniane? Czy za zamianą miejsca zamieszkania zmienia się również szkoła obwodowa? Jakich formalności należy dokonać?

Świadectwa szkolne – czy przed wydaniem należy sprawdzić

Pytanie: Czy świadectwa muszą być sprawdzane i czy istnieje przepis najadający taki obowiązek (coll)?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel