Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Długotrwała nieobecność dyrektora szkoły – jakiej pieczątki używać

Pytanie: Jaką pieczątka powinien posługiwać się wicedyrektor szkoły w przypadku gdy dyrektor szkoły przebywa do końca roku szkolnego na urlopie bezpłatnym? Organ prowadzący nie powołał wicedyrektora na pełniącego obowiązki. Kto w takiej sytuacji może podpisać dokumenty związane z egzaminami gimnazjalnymi?

Jak cofnąć decyzję dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć WF

Pytanie: Wydano decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W I semestrze uczeń był zwolniony. W lutym rodzic przyniósł podanie o zezwolenie na ćwiczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim, że uczeń może wykonywać wszystkie ćwiczenia. Czy dyrektor powinien cofnąć decyzję zwolnienia? W jakiej formie należy to zrobić?

Wykonanie zobowiązania sądu przez szkołę nie zawsze możliwe

Pytanie: Do szkoły wpłynęło pismo z sądu rejonowego z prośbą o przesłanie dokumentu, którego szkoła nie posiada? Jak zareagować?

Arkusz obserwacji w poradni

Pytanie: Jaką treść powinien mieć arkusz obserwacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

O nagradzaniu uczniów bursy …

Pytanie: W jaki sposób nagrodzić młodzież za wyróżniającą się postawę i pracę na rzecz bursy? Czy należy podjąć w tym przedmiocie uchwałę?

Sprawdź, jak ewidencjonować druki ścisłego zarachowania

Pytanie: W jaki sposób należy ewidencjonować druki świadectw szkolnych (giloszy), legitymacji szkolnych i kart rowerowych w szkole. Jestem w posiadaniu następujących rejestrów: szkolny rejestr rozrachunku świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych oraz rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych. Czy zakupione i wydawane druki zapisywać w tych rejestrach czy prowadzić oddzielny rejestr druków ścisłego zarachowania? Jaki powinien być prawidłowy zapis w instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania?

Co powinno znaleźć się w statucie liceum z klasami nowego typu

Pytanie: Od 1 września w dotychczasowym 3-letnim liceum pojawią się również klasy pierwsze nowego 4-letniego liceum. W związku z tym jakie regulacje powinien zawierać statut takiego liceum? Co z programem wychowawczo-profilaktycznym?

Jakie dokumenty może podpisywać wicedyrektor szkoły w zastępstwie za dyrektora

Pytanie: Czy do podpisywania dokumentów wicedyrektor powinien posiadać upoważnienie dyrektora? Jakiej pieczątki powinien używać wicedyrektor podczas nieobecności dyrektora (urlop, zwolnienie lekarskie)? Czy wicedyrektor powinien używać pieczątki w zastępstwie, z upoważnienia - w jakich sytuacjach?

Czy zarządzenia dyrektora muszą być numerowane

Pytanie: Czy jest konieczność numerowania zarządzeń dyrektora, czy wystarczy zapis „z dnia...”?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel