Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

W jakim języku dyrektor musi wydać dokument poświadczony przez szkołę

Pytanie: Uczeń składa do potwierdzenia przez szkołę druk w języku angielskim, gdyż tata pracuje w Wielkiej Brytanii. Czy taki druk nie powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego? Jakie przyjąć zasady postępowania w takiej sytuacji?

Wymiana legitymacji szkolnych w związku ze zmianą nazwy szkoły

Pytanie: Od 1 września 2017 r. w związku z reformą oświatową szkoła podstawowa zmieni nazwę. Czy  legitymacje szkolne już wydane dzieciom, powinny być zmienione?

Instrukcja kancelaryjna w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt?

Uchwały rady pedagogicznej – jaka podstawę prawną należy uwzględnić

Pytanie: Czy wpisując podstawę prawną uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w okresie od 20 stycznia 2017 r. - do 31 sierpnia 2017 r., należy uwzględniać Ustawę o systemie oświaty czy Prawo Oświatowe?

Instrukcja kancelaryjna w szkole publicznej – czy obowiązkowo

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez urząd gminy jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt? Jeśli tak to proszę o podstawę prawną?

Czy potrzebne jest uzasadnienie do uchwały rady o niepromowaniu ucznia

Pytanie: Czy jeżeli rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na promocję ucznia z jedną oceną niedostateczną, to uchwała powinna być wydana z uzasadnieniem?

Zasady zgłaszania poprawek do protokołu rady pedagogicznej

Pytanie: Ile czasu ma nauczyciel na zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu rady pedagogicznej? W jaki sposób powinien to zrobić?

Jak nazwać uchwałę w sprawie aneksu do arkusza dotyczącym organizacji nauczania indywidualnego

Pytanie: Jaka powinna być nazwa uchwały w sprawie aneksu do arkusza w związku z nowym nauczaniem indywidualnym? Jak powinien wyglądać wzór takiej uchwały?

Powołanie komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania

Pytanie: Jaką należy podać podstawę prawną w zarządzeniu o powołaniu komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w szkole?

Numer PESEL dla ucznia cudzoziemca

Pytanie: Czy uczeń cudzoziemiec musi mieć PESEL? Kto wnioskuje o przyznanie tego numeru?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel