Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Skutki przekształcenia szkoły i zmiany jej nazwy w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Od 1 września 2017 r. szkoła zmienia nazwę, do nazwy dołączony zostaje „Nr 2”. Czy przekształcenie szkoły oraz zmiana nazwy skutkują zmianami w dokumentacji szkolnej, tzn. czy uczniom wymieniane są legitymacje szkolne na nowe, zakłada się nową księgę uczniów oraz wydaje wszystkim uczniom nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

Jakiej pieczątki ma używać dyrektor szkoły podstawowej po włączeniu gimnazjum

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zespół szkół zostanie przekształcony w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Jakiej pieczątki powinien używać dyrektor szkoły? Czy na dokumentach gimnazjum dyrektor ma postawić pieczątkę „Dyrektor Szkoły Podstawowej”, czy na pieczątce napisać tylko „Dyrektor”?

Jakie pieczątki należy stosować w bibliotece szkolnej

Pytanie: Jak powinna wyglądać pieczątka biblioteki szkolnej w szkole podstawowej, którą stempluje się książki? Czy jest jakiś przepis mówiący o używaniu przez bibliotekę szkolną okrągłej pieczęci?

Jaką pieczątką podbić legitymacje uczniów klas gimnazjalnych po włączeniu do szkoły podstawowej

Pytanie: Do szkoły podstawowej zostało włączone gimnazjum. Którą pieczątką w nowym roku szkolnym należy podbić legitymacje uczniów klas gimnazjalnych – pieczątką szkoły podstawowej czy pieczątką gimnazjum?

Legitymacje dla uczniów klas VII od nowego roku szkolnego

Pytanie: Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczali do klasy VII na posiadanych dotychczas legitymacjach szkolnym nie mają już miejsca na potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego. Na jakich zasadach należy wymienić im legitymacje?

W jakim języku dyrektor musi wydać dokument poświadczony przez szkołę

Pytanie: Uczeń składa do potwierdzenia przez szkołę druk w języku angielskim, gdyż tata pracuje w Wielkiej Brytanii. Czy taki druk nie powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego? Jakie przyjąć zasady postępowania w takiej sytuacji?

Wymiana legitymacji szkolnych w związku ze zmianą nazwy szkoły

Pytanie: Od 1 września 2017 r. w związku z reformą oświatową szkoła podstawowa zmieni nazwę. Czy  legitymacje szkolne już wydane dzieciom, powinny być zmienione?

Instrukcja kancelaryjna w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenie

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt?

Uchwały rady pedagogicznej – jaka podstawę prawną należy uwzględnić

Pytanie: Czy wpisując podstawę prawną uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną w okresie od 20 stycznia 2017 r. - do 31 sierpnia 2017 r., należy uwzględniać Ustawę o systemie oświaty czy Prawo Oświatowe?

Instrukcja kancelaryjna w szkole publicznej – czy obowiązkowo

Pytanie: Czy w szkołach publicznych prowadzonych przez urząd gminy jest obowiązkowa instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt? Jeśli tak to proszę o podstawę prawną?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel