Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Wystawienie duplikatu legitymacji po wydaniu świadectwa ukończenia szkoły

Pytanie: Czy uczniowi, który odebrał świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu bieżącego roku można w czerwcu tego roku wystawić duplikat legitymacji szkolnej? Oryginał został zagubiony.

Koncepcja pracy szkoły kandydata na dyrektora – co powinna zawierać

Pytanie: Jak powinna wyglądać przykładowa koncepcja pracy szkoły stworzona przez kandydata na dyrektora szkoły?

Lekcje otwarte – jak dokumentować

Pytanie: W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia referendum – czy konieczne

Pytanie: W szkole odbyło się referendum strajkowe. Czy powinno być sporządzone zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia referendum?

Jak archiwizować dzienniki elektroniczne

Pytanie: W jakiej formie trzeba archiwizować dzienniki w szkole, jeżeli jest to dziennik elektroniczny? Czy wystarczy archiwizacja na nośniku, czy trzeba te dzienniki drukować?

Długotrwała nieobecność dyrektora szkoły – jakiej pieczątki używać

Pytanie: Jaką pieczątka powinien posługiwać się wicedyrektor szkoły w przypadku gdy dyrektor szkoły przebywa do końca roku szkolnego na urlopie bezpłatnym? Organ prowadzący nie powołał wicedyrektora na pełniącego obowiązki. Kto w takiej sytuacji może podpisać dokumenty związane z egzaminami gimnazjalnymi?

Jak cofnąć decyzję dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć WF

Pytanie: Wydano decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W I semestrze uczeń był zwolniony. W lutym rodzic przyniósł podanie o zezwolenie na ćwiczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim, że uczeń może wykonywać wszystkie ćwiczenia. Czy dyrektor powinien cofnąć decyzję zwolnienia? W jakiej formie należy to zrobić?

Wykonanie zobowiązania sądu przez szkołę nie zawsze możliwe

Pytanie: Do szkoły wpłynęło pismo z sądu rejonowego z prośbą o przesłanie dokumentu, którego szkoła nie posiada? Jak zareagować?

Arkusz obserwacji w poradni

Pytanie: Jaką treść powinien mieć arkusz obserwacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

O nagradzaniu uczniów bursy …

Pytanie: W jaki sposób nagrodzić młodzież za wyróżniającą się postawę i pracę na rzecz bursy? Czy należy podjąć w tym przedmiocie uchwałę?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel