Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Koncepcja pracy przedszkola – czy jest konieczna

Pytanie: Czy dyrektor wdraża jako dokument obowiązujący w placówce koncepcję pracy przedszkola, opracowaną w związku z konkursem na stanowisko dyrektora i czy taki dokument jest obowiązujący w placówce?

Wpis w księdze uczniów a pozbawienie rodzica praw rodzicielskich

Pytanie: Czy do księgi uczniów wpisujemy dane rodzica pozbawionego praw rodzicielskich?

Kto ma prawa autorskie do loga szkoły i innych wytworów pracownika

Pytanie: Czy nauczyciel który jest autorem loga szkoły, prowadził stronę internetową szkoły według własnego pomysłu oraz tworzył dokumenty np. dziennik wychowawczy, może żądać od dyrektora by nie używać loga szkoły, zatrzymać dla siebie pliki stworzonych dokumentów oraz usunąć stronę szkoły? Pracownik otrzymywał z tego tytułu dodatek motywacyjny.

Wystawienie duplikatu legitymacji po wydaniu świadectwa ukończenia szkoły

Pytanie: Czy uczniowi, który odebrał świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu bieżącego roku można w czerwcu tego roku wystawić duplikat legitymacji szkolnej? Oryginał został zagubiony.

Koncepcja pracy szkoły kandydata na dyrektora – co powinna zawierać

Pytanie: Jak powinna wyglądać przykładowa koncepcja pracy szkoły stworzona przez kandydata na dyrektora szkoły?

Lekcje otwarte – jak dokumentować

Pytanie: W jaki sposób dokumentować w szkole lekcje otwarte?

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia referendum – czy konieczne

Pytanie: W szkole odbyło się referendum strajkowe. Czy powinno być sporządzone zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie przeprowadzenia referendum?

Jak archiwizować dzienniki elektroniczne

Pytanie: W jakiej formie trzeba archiwizować dzienniki w szkole, jeżeli jest to dziennik elektroniczny? Czy wystarczy archiwizacja na nośniku, czy trzeba te dzienniki drukować?

Długotrwała nieobecność dyrektora szkoły – jakiej pieczątki używać

Pytanie: Jaką pieczątka powinien posługiwać się wicedyrektor szkoły w przypadku gdy dyrektor szkoły przebywa do końca roku szkolnego na urlopie bezpłatnym? Organ prowadzący nie powołał wicedyrektora na pełniącego obowiązki. Kto w takiej sytuacji może podpisać dokumenty związane z egzaminami gimnazjalnymi?

Jak cofnąć decyzję dyrektora o zwolnieniu ucznia z zajęć WF

Pytanie: Wydano decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W I semestrze uczeń był zwolniony. W lutym rodzic przyniósł podanie o zezwolenie na ćwiczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim, że uczeń może wykonywać wszystkie ćwiczenia. Czy dyrektor powinien cofnąć decyzję zwolnienia? W jakiej formie należy to zrobić?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel