Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Zmiana w arkuszu przed jego zatwierdzeniem – czy tak można

Pytanie: Czy po pozytywnym zaopiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego przez związki zawodowe i kuratorium może on ulec radykalnej zmianie (zatrudnienie nowego nauczyciela) przed zatwierdzeniem w maju przez organ prowadzący ?

Jak udokumentować działalność wolontariacką ucznia

Pytanie: Jakie dokumenty musi posiadać szkoła, aby można uznać uczniowie działalność w wolontariacie?

Dziennik lekcyjny w domu nauczyciela

Pytanie: Czy w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor może wydać nauczycielowi dziennik lekcyjny do domu?

7b79b9d513830d30bde600b82d2f7e330e66f624-large

63 obowiązkowe oraz nieobowiązkowe rejestry i ewidencje w szkole podstawowej

Poszczególne obszary pracy szkoły wymagają prowadzenia ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa lub prowadzone są one pomocniczo w celu usprawnienia pracy szkoły. Rejestry i ewidencje muszą być prowadzone nie tylko w zakresie nauczania, ale także w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, spraw administracyjnych czy też np. w zakresie awansu zawodowego. Poznaj wykaz rejestrów, które należy, a które warto prowadzić w szkole podstawowej.

Terminy przechowywania dokumentacji z wypoczynku

Pytanie: Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja z wypoczynku w trakcie ferii zimowych organizowanego przez szkołę?

Kto odtworzy akt założycielski

Pytanie: Szkoła posiada akt założycielski sprzed kilkudziesięciu lat. Jednak z upływem lat, pieczątki na nim stały się niewidoczne, wyblakły. Czy akt założycielski może zostać odtworzony

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Uwaga na antydatowanie dokumentów!

Pytanie: Dyrektor wydał zarządzenia, które zostały antydatowane. Czy grożą za to konsekwencje?

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w OREW – jaki wpis w SIO

Pytanie: W zespole szkół specjalnych są przypisani uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Czy w SIO należy wykazać, że realizują oni naukę poza szkołą?

Wpis do SIO: nauczyciel stażysta czy bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego z uwagi na zbyt niski wymiar zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego. Czy w SIO powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel