Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Uwaga na antydatowanie dokumentów!

Pytanie: Dyrektor wydał zarządzenia, które zostały antydatowane. Czy grożą za to konsekwencje?

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w OREW – jaki wpis w SIO

Pytanie: W zespole szkół specjalnych są przypisani uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Czy w SIO należy wykazać, że realizują oni naukę poza szkołą?

Wpis do SIO: nauczyciel stażysta czy bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego z uwagi na zbyt niski wymiar zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego. Czy w SIO powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta?

Uczeń na wycieczce – co wpisać do dziennika elektronicznego

Pytanie: Czy uczniom, którzy przebywają na wycieczce szkolnej, należy w dzienniku elektronicznym zapisać w dniu wycieczki nieobecność?

Czy dziecko w oddziale przedszkolnym może otrzymać legitymację

Pytanie: Do szkoły podstawowej przynależy oddział przedszkolny. Kilkoro z uczęszczających do niego dzieci dojeżdża autobusem, w związku z czym jeden z rodziców prosi o wydanie legitymacji dziecku na potrzeby kontroli w autobusie. Czy szkoła podstawowa może wydać takiemu 6-latkowi uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego legitymację?

Koncepcja pracy przedszkola – czy jest konieczna

Pytanie: Czy dyrektor wdraża jako dokument obowiązujący w placówce koncepcję pracy przedszkola, opracowaną w związku z konkursem na stanowisko dyrektora i czy taki dokument jest obowiązujący w placówce?

Wpis w księdze uczniów a pozbawienie rodzica praw rodzicielskich

Pytanie: Czy do księgi uczniów wpisujemy dane rodzica pozbawionego praw rodzicielskich?

Kto ma prawa autorskie do loga szkoły i innych wytworów pracownika

Pytanie: Czy nauczyciel który jest autorem loga szkoły, prowadził stronę internetową szkoły według własnego pomysłu oraz tworzył dokumenty np. dziennik wychowawczy, może żądać od dyrektora by nie używać loga szkoły, zatrzymać dla siebie pliki stworzonych dokumentów oraz usunąć stronę szkoły? Pracownik otrzymywał z tego tytułu dodatek motywacyjny.

Wystawienie duplikatu legitymacji po wydaniu świadectwa ukończenia szkoły

Pytanie: Czy uczniowi, który odebrał świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu bieżącego roku można w czerwcu tego roku wystawić duplikat legitymacji szkolnej? Oryginał został zagubiony.

Koncepcja pracy szkoły kandydata na dyrektora – co powinna zawierać

Pytanie: Jak powinna wyglądać przykładowa koncepcja pracy szkoły stworzona przez kandydata na dyrektora szkoły?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel