Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

W jaki sposób przechowywać szkolne zestawy programów nauczania

Pytanie: Czy programy nauczania, ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania, powinny być wydrukowane i przechowywane np. w gabinecie szkoły? Czy może wystarczy, że dyrektor dysponuje jedynie elektroniczną wersją ww. programów?

Wydanie i wysłanie duplikatu świadectwa za granicę – zasady postępowania

Pytanie: Mam pytanie w związku z wystawianiem duplikatów świadectw dojrzałości. Czy osobie mieszkającej za granicą, która zwróciła się o wystawienie duplikatu, można wysłać pocztą taki duplikat? Kto ponosi koszt wysłania takie listu poleconego za granicę?

Wymiana młodzieży – jakie dokumenty należy opracować

Pytanie: Szkoła zaczyna realizować wymianę młodzieży licealnej ze szkołą w Hiszpanii (uczymy języka angielskiego i hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym). Odbędzie się to na podstawie bezpośrednich uzgodnień między szkołami (nie korzystamy z żadnego programu). Co zrobić, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Jak zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom? Co uwzględnić by zmniejszyć ryzyko związane z wyjazdem i pobytem u rodzin uczniów?

Dzieci z oddziału przedszkolnego – czy należy wpisać do księgi uczniów szkoły

Pytanie: Czy uczniów z oddziału przedszkolnego, prowadzonego przez szkołę podstawową, należy wpisywać do księgi uczniów?

Czy po przekształceniu zespołu w ośmioletnią szkołę z klasami gimnazjalnymi trzeba zmienić regulaminy

Pytanie: Dotychczasowy zespół szkół został przekształcony w ośmioletnią szkołę podstawową, do której włączono klasy gimnazjalne. Jakie są procedury związane z regulaminami? Czy istniejące regulaminy mogą nadal funkcjonować? Czy wystarczy zmienić tylko nazwę szkoły na dotychczasowych dokumentach i jaka jest procedura wdrożenia nowych regulaminów jako aktualnie obowiązujących?

Uchwała w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego – z jaką podstawą prawną

Pytanie: Na jaką podstawę prawną powołać się w uchwale w sprawie ustalenia sposobu dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów w roku szkolnym 2017/2018?

Elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej. Jaka będzie podstawa prawna?

Karta zgłoszenia do świetlicy – czy powinna zawierać miejsce zatrudnienia i numery telefonów rodziców

Pytanie: Czy w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy można żądać o rodziców podania miejsca zatrudnienia i nr telefonu? Jak to się ma do przepisów dotyczących danych osobowych?

Jak wystawić legitymację uczniowi-cudzoziemcowi, gdy nie ma numeru PESEL

Pytanie: Od nowego roku szkolnego do naszej szkoły uczęszcza uczennica z Białorusi. Nie posiada numeru PESEL. Czy na legitymacji szkolnej należy wykreślić miejsce, gdzie należy wpisać numer PESEL, czy może jest jakiś inny druk legitymacji dla cudzoziemców?

Wymiana legitymacji po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Pytanie: Zespół szkół został przekształcony w szkołę podstawową. Czy trzeba wymieniać uczniom szkoły podstawowej legitymacje szkolne, jeżeli widnieje na nich pieczątka zespołu? Co z legitymacjami uczniów wygaszającego gimnazjum?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel