Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Terminy przechowywania dokumentacji z wypoczynku

Pytanie: Jak długo powinna być przechowywana dokumentacja z wypoczynku w trakcie ferii zimowych organizowanego przez szkołę?

Kto odtworzy akt założycielski

Pytanie: Szkoła posiada akt założycielski sprzed kilkudziesięciu lat. Jednak z upływem lat, pieczątki na nim stały się niewidoczne, wyblakły. Czy akt założycielski może zostać odtworzony

Kto ewidencjonuje 6-latków

Pytanie: Czy 6-latki powinny być wpisane do księgi ewidencji dzieci prowadzonej przez szkołę czy przedszkole?

Uwaga na antydatowanie dokumentów!

Pytanie: Dyrektor wydał zarządzenia, które zostały antydatowane. Czy grożą za to konsekwencje?

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w OREW – jaki wpis w SIO

Pytanie: W zespole szkół specjalnych są przypisani uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w ośrodku rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczym. Czy w SIO należy wykazać, że realizują oni naukę poza szkołą?

Wpis do SIO: nauczyciel stażysta czy bez stopnia awansu zawodowego

Pytanie: Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego z uwagi na zbyt niski wymiar zajęć nie rozpoczął stażu na stopień kontraktowego. Czy w SIO powinien być wykazany jako nauczyciel stażysta?

Uczeń na wycieczce – co wpisać do dziennika elektronicznego

Pytanie: Czy uczniom, którzy przebywają na wycieczce szkolnej, należy w dzienniku elektronicznym zapisać w dniu wycieczki nieobecność?

Czy dziecko w oddziale przedszkolnym może otrzymać legitymację

Pytanie: Do szkoły podstawowej przynależy oddział przedszkolny. Kilkoro z uczęszczających do niego dzieci dojeżdża autobusem, w związku z czym jeden z rodziców prosi o wydanie legitymacji dziecku na potrzeby kontroli w autobusie. Czy szkoła podstawowa może wydać takiemu 6-latkowi uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego legitymację?

Koncepcja pracy przedszkola – czy jest konieczna

Pytanie: Czy dyrektor wdraża jako dokument obowiązujący w placówce koncepcję pracy przedszkola, opracowaną w związku z konkursem na stanowisko dyrektora i czy taki dokument jest obowiązujący w placówce?

Wpis w księdze uczniów a pozbawienie rodzica praw rodzicielskich

Pytanie: Czy do księgi uczniów wpisujemy dane rodzica pozbawionego praw rodzicielskich?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel