Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej

Pytanie: Zamierzamy wprowadzić elektroniczne protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej. Jaka będzie podstawa prawna?

Karta zgłoszenia do świetlicy – czy powinna zawierać miejsce zatrudnienia i numery telefonów rodziców

Pytanie: Czy w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy można żądać o rodziców podania miejsca zatrudnienia i nr telefonu? Jak to się ma do przepisów dotyczących danych osobowych?

Jak wystawić legitymację uczniowi-cudzoziemcowi, gdy nie ma numeru PESEL

Pytanie: Od nowego roku szkolnego do naszej szkoły uczęszcza uczennica z Białorusi. Nie posiada numeru PESEL. Czy na legitymacji szkolnej należy wykreślić miejsce, gdzie należy wpisać numer PESEL, czy może jest jakiś inny druk legitymacji dla cudzoziemców?

Wymiana legitymacji po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową

Pytanie: Zespół szkół został przekształcony w szkołę podstawową. Czy trzeba wymieniać uczniom szkoły podstawowej legitymacje szkolne, jeżeli widnieje na nich pieczątka zespołu? Co z legitymacjami uczniów wygaszającego gimnazjum?

Udostępnianie nauczycielowi danych z arkusza organizacyjnego szkoły

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o udzielenie informacji publicznej. Jakie dane można mu udostępnić?

Jakie zapisy dotyczące gimnastyki korekcyjnej można zawrzeć w regulaminie

Pytanie: Czy można w ramach własnej procedury ustalić regulamin przyjmowania dzieci na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej? Szkoła chce wprowadzić zapis, że na takie zajęcia przyjmowane są tylko dzieci na podstawie zaświadczenia od ortopedy, a nie np. od lekarza rodzinnego.

Przejście ucznia do innej szkoły - co zrobić z legitymacją?

Pytanie: Czy w przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły należy poprosić o zwrot legitymacji szkoły, z której uczeń odchodzi?

Skutki przekształcenia szkoły i zmiany jej nazwy w dokumentacji szkolnej

Pytanie: Od 1 września 2017 r. szkoła zmienia nazwę, do nazwy dołączony zostaje „Nr 2”. Czy przekształcenie szkoły oraz zmiana nazwy skutkują zmianami w dokumentacji szkolnej, tzn. czy uczniom wymieniane są legitymacje szkolne na nowe, zakłada się nową księgę uczniów oraz wydaje wszystkim uczniom nowe arkusze ocen z aktualnymi pieczęciami urzędowymi i szkolnymi?

Jakiej pieczątki ma używać dyrektor szkoły podstawowej po włączeniu gimnazjum

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zespół szkół zostanie przekształcony w szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Jakiej pieczątki powinien używać dyrektor szkoły? Czy na dokumentach gimnazjum dyrektor ma postawić pieczątkę „Dyrektor Szkoły Podstawowej”, czy na pieczątce napisać tylko „Dyrektor”?

Jakie pieczątki należy stosować w bibliotece szkolnej

Pytanie: Jak powinna wyglądać pieczątka biblioteki szkolnej w szkole podstawowej, którą stempluje się książki? Czy jest jakiś przepis mówiący o używaniu przez bibliotekę szkolną okrągłej pieczęci?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel