Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Polityka antydyskryminacyjna – czy obowiązkowa w szkole

Pytanie: Czy szkoła ma obowiązek wdrożenia polityki antydyskryminacyjnej?

Zmiana terminu zakończenia I półrocza – czy może być dokonana zarządzeniem dyrektora

Pytanie: Czy dyrektor szkoły może zarządzeniem zmienić termin zakończenia I semestru? W statucie szkoły jest zapis, że koniec semestru następuje 15 stycznia.

Duplikat legitymacji – o czym pamiętać w związku z jego wydaniem

Pytanie: Uczeń złożył wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu zniszczenia lub zgubienia. Jaki powinien być numer duplikatu legitymacji? Czy na duplikacie legitymacji szkolnej umieszczamy słowo duplikat? Jaką datę podać na duplikacie?

Podnoszenie kwalifikacji w SIO

Pytanie: Czy należy wprowadzać do SIO informację o ukończonym przez nauczyciela kursie umiejętności zawodowych, który nie podwyższa kwalifikacji nauczycielskich?

Co w przypadku braku miejsca na pieczątkę w legitymacji

Pytanie: Uczennica przyniosła legitymacje, na której nie ma już miejsc na pieczęć, oraz zdjęcie do nowego dokumentu. Co należy zrobić z legitymacja, na której skończyło się miejsce na pieczęć?

Tradycyjna legitymacja wraz z e-legitymacją – czy to możliwe

Pytanie: Czy uczniowie mogą posiadać zarówno tradycyjną legitymację szkolną jak i e-legitymację?

4de928be3b4ff08d90a0c9af661da83b0c72215b-xlarge(1)

O pieczęciach i pieczątkach w oświacie – 10 pytań i odpowiedzi

Funkcjonowanie szkoły wymaga stosowanie pieczęci i pieczątek. Do czynienia mamy nie tylko z pieczęciami urzędowymi ale także z pieczątkami osób sprawujących funkcje kierowniczej. Istotne jest nie tylko to, jak powinny wyglądać pieczęcie i pieczątki, ale też, gdzie je stosować. Poznaj 10 rozwiązań proponowanych przez naszych specjalistów.

Zmiana w arkuszu przed jego zatwierdzeniem – czy tak można

Pytanie: Czy po pozytywnym zaopiniowaniu projektu arkusza organizacyjnego przez związki zawodowe i kuratorium może on ulec radykalnej zmianie (zatrudnienie nowego nauczyciela) przed zatwierdzeniem w maju przez organ prowadzący ?

Jak udokumentować działalność wolontariacką ucznia

Pytanie: Jakie dokumenty musi posiadać szkoła, aby można uznać uczniowie działalność w wolontariacie?

Dziennik lekcyjny w domu nauczyciela

Pytanie: Czy w związku z nauczaniem zdalnym dyrektor może wydać nauczycielowi dziennik lekcyjny do domu?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel