Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dokumentacja szkolna - przepisy ogólne

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej związane jest ze znajomością aktualnych przepisów prawa. Dlatego ważne jest, aby najważniejsze informacje o dokumentach znaleźć w jednym miejscu. W zakładce tej znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej, w tym dotyczące dokonywania zmian, korekt w dokumentach, a także zasad ich przechowywania. Najwięcej pytań dotyczy: instrukcji kancelaryjnej, statutu szkoły, uchwał rad pedagogicznych, regulaminów, legitymacji szkolnych, czy ksiąg ewidencji uczniów.

Czy należy podać dane uczniów objętych kształceniem specjalnym organowi prowadzącemu

Pytanie: Organ prowadzący zwrócił się z prośbą o podanie danych uczniów, którzy posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym, w związku z koniecznością wyliczenia aktualnych kwot dotacji. Czy dyrektor może przekazać do organu dane uczniów?

Czy świetlica może prowadzić dzienniki w formie papierowej, gdy w szkole przyjęta jest forma elektroniczna

Pytanie: Szkoła otrzymała od organu prowadzącego zgodę na prowadzenie dzienników zajęć edukacyjnych i dzienników zajęć innych tylko w formie elektronicznej. Czy w związku z tym możemy dla świetlicy prowadzić tylko dzienniki papierowe?

Uchylenie patrona szkoły – co z dokumentacją

Pytanie: Szkoła ma uchylone imię patrona. Czy w związku z tym należy zmienić wszystkie regulaminy i procedury? Jeśli tak, to w jaki sposób należy zatwierdzać regulaminy: wycieczek, pracowni, regulamin korzystania z boiska szkolnego, sali gimnastycznej, korzystania z szatni, regulamin korzystania z terenu przyszkolnego, regulamin placu zabaw, procedur postępowania w szkole, stołówki?

W jakiej formie powinna być wydana informacja o terminie zebrania z rodzicami

Pytanie: Czy informacja o terminie i przebiegu zebrania z rodzicami powinna mieć formę zarządzenia?

Wydanie uczniom e-legitymacji – na jakich zasadach

Pytanie: Dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej chce wydać uczniom e-legitymacje. Jest zgoda organu prowadzącego na taką dyspozycję. Co należy zrobić, aby wydać taki dokument?

Połączenie szkoły i przedszkola w zespół – czy trzeba zmienić NIP i REGON

Pytanie: Od 1 września na mocy uchwały gminy zostanie utworzony zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego wchodzą: szkoła podstawowa oraz przedszkole gminne, do tej pory funkcjonujące jako odrębne jednostki. Każda z nich miała nadany swój indywidualny NIP. Czy w przypadku takiego połączenia jednostek w zespół należy dokonać jedynie aktualizacji numeru NIP czy należy złożyć wniosek o nowy numer? Czy tak samo będzie w przypadku numeru REGON?

Prowadzenie dzienników w poradniach psychologiczno-pedagogicznych – czy obowiązkowe

Pytanie: Czy pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi) zobligowani są do prowadzenia dzienników?

Czy można jeszcze wydawać legitymacje szkolne na starych drukach

Pytanie: Czy legitymacje uczniowskie wydane na drukach według wzoru obowiązującego przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 26 kwietnia 2018r. będą nadal ważne? Czy dopuszczalne jest wydanie legitymacji uczniowskiej na starym druku.

O zniszczeniu lub zgubieniu podręcznika w regulaminie

Pytanie: Co powinno się znaleźć w regulaminie udostępniania podręczników dotowanych przez MEN?  W szczególności kwestia postępowania w przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika przez ucznia.

Czy w związku z RODO trzeba rejestrować dokumenty w GIODO

Pytanie: Jakie dokumenty i co trzeba zarejestrować w GIODO w związku z wejściem w życie przepisów RODO? Dotyczy przedszkola publicznego i szkoły niepublicznej w jednej placówce?

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel