Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Finanse i dotacje w przedszkolu

Finanse i dotacje w przedszkolu, zarówno publicznym, jak i niepublicznym, stwarzają wiele problemów, a przepisy ciągle się zmieniają. W tej zakładce znajdziesz odpowiedzi na pytania, problemy, wątpliwości związane z rozliczaniem zakupów w placówkach. W ostatnim czasie dużo również zmienia się w zakresie finansowania i dotowania placówek – sprawdzamy, kiedy i co można rozliczyć z dotacji. Podpowiadamy również, jak prawidłowo prowadzić księgi rachunkowe.

Dotacja na dziecko obcokrajowca w przedszkolu niepublicznym

Pytanie: Czy w przedszkolu niepublicznym przysługuje dotacja na dziecko, które jest obcokrajowcem i jest zameldowane w kraju?

Dotacja dla przedszkola niepublicznego w okresie wakacji

Pytanie: Czy przedszkole niepubliczne w okresie wakacji powinno otrzymywać dotację na dzieci według stanu z 30 czerwca, czy liczby uczęszczających dzieci w miesiącach wakacyjnych?

Zakup produktów żywnościowych nie może być pokryty z dotacji

Dotacje przedszkolne mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, czyli wydatków poniesionych na cele działalności placówki. Oznacza to, że można je przeznaczyć na utrzymanie kuchni. Nie jest natomiast możliwy zakup żywności z tych środków finansowych.

Zwrot kosztów za dowożenie dziecka do przedszkola

Pytanie: Dziecko 5-letnie uczęszcza do przedszkola znajdującego się w gminie sąsiedniej. Rodzice złożyli wniosek o zwrot kosztów za dowożenie dziecka do przedszkola, w którym realizuje obowiązek. Poinformowali gminę, że obydwoje pracują, a oddział przedszkolny przy szkole podstawowej będącej w ich obwodzie nie zapewnia ich dziecku opieki do godziny 17.00. Gmina posiada przedszkole, które jest czynne do godziny 17.00. W odpowiedzi na pismo rodziców, gmina odpisze, że odmawia zwrotu za dowożenie dziecka do innego przedszkola, proponując rodzicom przedszkole w tej gminie. Czy gmina ma rację?

Wydatki przedszkola klasyfikowane są w rozdziale 80104

Pytanie: W gminie funkcjonuje zespół szkół, w skład którego wchodzi przedszkole. W przedszkolu tym funkcjonuje oddział „0”. Jak należy zaklasyfikować wydatki ponoszone w tym oddziale? Który rozdział jest właściwy: 80103 czy 80104? 

Świąteczne paczki dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji mogą być dofinansowane

Prezenty dla przedszkolaków z okazji obchodzonej w placówce uroczystości z okazji Bożego Narodzenia zazwyczaj są finansowane ze środków rady rodziców. Jednak rodzice dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie paczek.

Wysokość dotacji dla przedszkola niepublicznego zależy od liczby dzieci

Pytanie: W przedszkolu niepublicznym projekt trzech sal obejmuje maksymalnie 30 dzieci. W urzędzie zaproponowano jednak większą ich liczbę (40). Czy na tę dodatkową dziesiątkę dzieci też należy się dotacja?

Kierownik wycieczki "zielone przedszkole" odpowiada za jej rozliczenie

Organizatorem kilkudniowej wycieczki, czyli tzw. zielonego przedszkola jest placówka. Planując taki wyjazd należy przygotować plan finansowy, w którym zostaną opisane wydatki i źródła ich finansowania. Za rozliczenie wycieczki odpowiada wyznaczony przez dyrektora kierownik.

Przedszkole niepubliczne część dotacji może przeznaczyć na pensje dyrektora

Organ prowadzący i dyrektor przedszkola to dwie różne funkcje. Z dotacji oświatowej można pokryć jedynie wynagrodzenie dyrektora (jeśli faktycznie wykonuje swoje obowiązki). Wydatki na rzecz podmiotu prowadzącego nie mogą być finansowane z dotacji.

Odpis na ZFŚS trzeba skorygować przed końcem roku

Obowiązkiem dyrektora jest dokonanie ostatecznej korekty odpisu na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do 31 grudnia. W tym celu należy obliczyć faktyczną, przeciętną liczbę zatrudnionych pracowników w mijającym roku.

Tematyka

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania
 
Zadaj pytanie ekspertowi »

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Zajmie ci to jedynie 2 minuty

wiper-pixel