Komunikat CKE: konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych

Data publikacji: 2 stycznia 2012 r.
Poleć znajomemu

Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła na swojej stronie komunikat na temat konkursu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Budowa banków zadań”. Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Cel konkursu

Centralna Komisja Egzaminacyjna w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Budowa banków zadań” ogłasza konkurs na autorów zadań egzaminacyjnych sprawdzających wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego zamieszczonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, z następujących przedmiotów:

 • język polski;
 • język obcy nowożytny: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski;
 • historia;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • matematyka;
 • biologia;
 • fizyka;
 • geografia;
 • chemia.

Zasady uczestnictwa w konkursie

Konkurs jest otwarty, jednoetapowy. Każdy kandydat na uczestnika konkursu może nadesłać maksymalnie 1 pracę konkursową.

Mogą brać w nim udział osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu przedmiotu, którego dotyczy praca konkursowa.

Pracę konkursową stanowi zestaw autorskich zadań egzaminacyjnych opracowanych przez kandydatów na uczestników konkursu.

Termin złożenia prac konkursowych

Prace konkursowe należy złożyć do 31 lipca 2012 r..

Prace można dostarczyć do siedziby organizatora konkursu lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Zespół ds. projektów EFS, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS „BUDOWA BANKÓW ZADAŃ”

Ocenianie prac i nagroda

Ocena prac konkursowych będzie dokonana przez Sąd Konkursowy, powołany przez Dyrektora CKE w terminie nie późniejszym niż do 30 stycznia 2012 r. Sąd Konkursowy będzie oceniał prace konkursowe złożone przez uczestników konkursu

zgodnie z kolejnością zgłoszeń w trzech etapach:

 • prace złożone do 30 stycznia 2012 r.;
 • prace złożone od 31 stycznia 2012r. do 31 marca 2012 r.;
 • prace złożone od 01 kwietnia 2012r. do 31 lipca 2012 r.

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do współpracy w ramach zespołów autorów zadań - w ramach projektu Budowa banków zadań.

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa w konkursie na stronie CKE.

Źródło informacji:

 • strona internetowa CKE.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel