MEN: Do 20 stycznia samorządy muszą zweryfikować dane niezbędne do wyliczenia subwencji

Data publikacji: 4 stycznia 2016 r.
Poleć znajomemu

Samorządy muszą podać dane związane z naliczeniem ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało w tej sprawie pisma do jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczne korekty należy przekazać do 20 stycznia 2016 r.

Nieprzekraczalny termin dla oświadczeń i korekt

Każdej jednostce samorządu terytorialnego, w celu zweryfikowania zadań rzeczowych, MEN przekazało:

  • wykaz szkół i placówek prowadzonych/dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  • zestawienie zawierające dane o łącznej liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
Samorządy zobowiązane zostały do odesłania ewentualnych korekt w ww. wykazach - do 20 stycznia 2016 r.

Poprawki w bazie danych muszą trafić także do kuratora oświaty

Jednostki samorządu terytorialnego, które będą dokonywać korekt, muszą pamiętać o jednoczesnym przekazaniu kuratorowi oświaty pełną bazę danych SIO z naniesionymi poprawkami - również w terminie do 20 stycznia 2016 r. Przekazanie informacji tylko do MEN nie pozwoli na naniesienie odpowiednich zmian.

Natomiast w przypadku akceptacji załączonych do pisma dokumentów samorząd może przekazać podpisane oświadczenie. Brak zweryfikowanych informacji zostanie uznany za akceptację przesłanych zadań rzeczowych.

Wzór pisma i oświadczenia są również dostępne na stronie www.men.gov.pl

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl).

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel