MEN: Wzór karty indywidualnych potrzeb ucznia

Data publikacji: 13 czerwca 2011 r.
Poleć znajomemu

Na stronie internetowej MEN można znaleźć wzór karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających, które od nowego roku szkolnego przydadzą się zespołom ds. planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Na stronie internetowej MEN można znaleźć wzór karty indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających, które od nowego roku szkolnego przydadzą się zespołom ds. planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Kartę zakłada i prowadzi zespół planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespołowe planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, potwierdzone zostaje wpisem ustaleń do zakładanej karty indywidualnych potrzeb ucznia. Działania adresowane do ucznia lub grupy uczniów zawiera plan działań wspierających.

Szkoła może opracować kartę i plan dostosowane do własnych potrzeb

Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa zawartość tych dokumentów, ale nie podaje ich wzorów. Dlatego ministerstwo proponuje do wykorzystania przykładowe: kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz plan działań wspierających.

Nie oznacza to, że szkoła nie może wypracować własnej karty czy planu dostosowanych do własnych potrzeb. Propozycje MEN podkreślają prostą i krótką formę, pozwalającą zawrzeć najistotniejsze - z punktu widzenia wsparcia udzielanego dziecku - informacje.
Źródło informacji:

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel