Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia trafiła do konsultacji

Data publikacji: 21 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia trafiła do konsultacji

Znamy już projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r. Jakie założenia uwzględnia proponowana podstawa?

Założenia nowej podstawy

Jak zapowiada MEN, nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ww. szkół charakteryzuje się:

 • powrotem do spiralnego układu treści nauczania (powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania),
 • wzmocnieniem wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych,
 • zastąpieniem idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych),
 • wzmocnieniem edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych,
 • szerszym uwzględnieniem w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów;
 • zapewnieniem możliwości nauczycielom rozwijania umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów i realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Podstawy programowe dla wszystkich wskazanych szkół zostały poprzedzone częścią wstępną, w której określono:

 • główne cele kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze zadania szkoły ponadpodstawowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej,
 • główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.

Rozwiązania przejściowe

Choć rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r., podstawa programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2019/2020. Natomiast podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Natomiast dotychczasowa podstawa programowa będzie stosowana w latach szkolnych:

 • 2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • 2017/2018–2019/2020 – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Wnikliwą analizę treści nowej podstawy przeprowadzimy po wejściu rozporządzenia w życie.

Projekt:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (projekt z 5 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel