Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +63. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu Oświatowego wskazane przez ankietowanych:

46%
Docenia aktualność treści
26%
Docenia merytoryczność treści
21%
Docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
54%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
11%
Klientów proponuje poprawę w zakresie merytoryki treści
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Takie wyniki zobowiązują!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu Oświatowego. Jednocześnie nie spoczywamy na laurach – zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Powiedz nam proszę, jakich tematów, materiałów lub nowych funkcjonalności oczekujesz od Portalu Oświatowego. W podziękowaniu za wypełnienie ankiety przygotowaliśmy drobne upominki.

Aby przejść do ankiety, kliknij tutaj

Redakcja Portalu Oświatowego

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia trafiła do konsultacji

Data publikacji: 21 lipca 2017 r.
Poleć znajomemu
Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i szkoły branżowej II stopnia trafiła do konsultacji

Znamy już projekt podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły II stopnia. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r. Jakie założenia uwzględnia proponowana podstawa?

Założenia nowej podstawy

Jak zapowiada MEN, nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla ww. szkół charakteryzuje się:

 • powrotem do spiralnego układu treści nauczania (powtarzania i utrwalania materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania),
 • wzmocnieniem wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie w podstawie programowej zadań wychowawczo-profilaktycznych,
 • zastąpieniem idei integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przedmiotów przyrodniczych i ścisłych),
 • wzmocnieniem edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych,
 • szerszym uwzględnieniem w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów;
 • zapewnieniem możliwości nauczycielom rozwijania umiejętności pracy zespołowej uczniów, rozwiązywania problemów i realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Podstawy programowe dla wszystkich wskazanych szkół zostały poprzedzone częścią wstępną, w której określono:

 • główne cele kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej,
 • najważniejsze zadania szkoły ponadpodstawowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej,
 • główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.
Rozwiązania przejściowe

Choć rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2018 r., podstawa programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2019/2020. Natomiast podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia będzie stosowana począwszy od roku szkolnego 2020/2021.

Natomiast dotychczasowa podstawa programowa będzie stosowana w latach szkolnych:

 • 2017/2018–2021/2022 – w klasach dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
 • 2017/2018–2022/2023 – w klasach dotychczasowego czteroletniego technikum,
 • 2017/2018–2019/2020 – w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Wnikliwą analizę treści nowej podstawy przeprowadzimy po wejściu rozporządzenia w życie.

Projekt:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (projekt z 5 lipca 2017 r.)

Opracowanie: Michał Kowalski

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel