"Ojczysty Panteon i ojczyste spory" w podstawie programowej z historii

Data publikacji: 13 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 12 czerwca odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas, dotycząca zmian  w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Minister podkreślała, że chce by
„Ojczysty Panteon i ojczyste spory" był wątkiem obowiązkowym w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Odpowiedni projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w którym znajduje się zapis o obowiązkowej realizacji wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" trafił do konsultacji zewnętrznych.

Obowiązkowa realizacja wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podjęła decyzję o zmianie podstawy programowej wyłącznie w tym zakresie, wypełniając jednocześnie ustalenia ze spotkania poświęconego poprawie jakości nauczania historii, zorganizowanego 16 kwietnia z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Obligatoryjna realizacja wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" zobowiąże nauczycieli historii do dyskusji z uczniami o najistotniejszych tematach z dziejów Polski.

Do tej pory wątek „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" w podstawie programowej był jedynie zalecany. Po nowelizacji rozporządzenia będzie to już twardy przepis prawny.
Dla kogo przedmiot historia i społeczeństwo?

Przedmiot historia i społeczeństwo, zgodnie z nową podstawą programową będą realizowali obowiązkowo uczniowie liceów i techników, którzy w zakresie rozszerzonym wybiorą przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanie się on więc kontynuacją nauczania historii dla uczniów, którzy nie zechcą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia.

Wiedza historyczna - klucz do zrozumienia współczesności

Celem tego przedmiotu jest pokazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodniczymi, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do zrozumienia  współczesności i pomaga odnaleźć się w otaczającym świecie.

Zajęcia mają zatem pomóc zrozumieć uczniom zafascynowanym naukami ścisłymi i eksperymentalnymi, jak ważna jest historyczna ciągłość i jak wiele wydarzeń współczesnych jest zakorzenionych w doświadczeniach poprzednich pokoleń.

W podstawie programowej dziewięć wątków tematycznych

Podstawa programowa przedmiotu historia i społeczeństwo obejmuje dziewięć przykładowych wątków tematycznych. Przewidziano również możliwość realizacji przez nauczyciela autorskiego wątku, np. obejmującego dzieje regionalne. Obok treści historycznych występują w tym przedmiocie elementy wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze.

Nowy wątek w podstawie programowej historii nie dotyczy roku szkolnego 2012/2014

Wprowadzenie obowiązku realizacji wątku tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" nie ma wpływu na już określoną i przyjętą organizację nauczania w szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo będzie bowiem realizowany w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli od roku szkolnego 2013/2014.
Uzupełnienia w podręcznikach do historii

W równolegle przygotowanej zmianie rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wskazano, że każdy podręcznik przeznaczony do nauczania przedmiotu  historia i społeczeństwo ma obejmować wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel