"Ojczysty Panteon i ojczyste spory" w podstawie programowej z historii

Data publikacji: 13 czerwca 2012 r.
Poleć znajomemu

Dnia 12 czerwca odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas, dotycząca zmian  w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Minister podkreślała, że chce by
„Ojczysty Panteon i ojczyste spory" był wątkiem obowiązkowym w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Odpowiedni projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w którym znajduje się zapis o obowiązkowej realizacji wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" trafił do konsultacji zewnętrznych.

Dnia 12 czerwca odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas, dotycząca zmian  w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Minister podkreślała, że chce by
„Ojczysty Panteon i ojczyste spory" był wątkiem obowiązkowym w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo. Odpowiedni projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w którym znajduje się zapis o obowiązkowej realizacji wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" trafił do konsultacji zewnętrznych.

Obowiązkowa realizacja wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podjęła decyzję o zmianie podstawy programowej wyłącznie w tym zakresie, wypełniając jednocześnie ustalenia ze spotkania poświęconego poprawie jakości nauczania historii, zorganizowanego 16 kwietnia z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Obligatoryjna realizacja wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" zobowiąże nauczycieli historii do dyskusji z uczniami o najistotniejszych tematach z dziejów Polski.

Do tej pory wątek „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" w podstawie programowej był jedynie zalecany. Po nowelizacji rozporządzenia będzie to już twardy przepis prawny.
Dla kogo przedmiot historia i społeczeństwo?

Przedmiot historia i społeczeństwo, zgodnie z nową podstawą programową będą realizowali obowiązkowo uczniowie liceów i techników, którzy w zakresie rozszerzonym wybiorą przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanie się on więc kontynuacją nauczania historii dla uczniów, którzy nie zechcą realizować w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia.

Wiedza historyczna - klucz do zrozumienia współczesności

Celem tego przedmiotu jest pokazanie uczniom zainteresowanym naukami matematycznymi i przyrodniczymi, że wiedza humanistyczna może stanowić klucz do zrozumienia  współczesności i pomaga odnaleźć się w otaczającym świecie.

Zajęcia mają zatem pomóc zrozumieć uczniom zafascynowanym naukami ścisłymi i eksperymentalnymi, jak ważna jest historyczna ciągłość i jak wiele wydarzeń współczesnych jest zakorzenionych w doświadczeniach poprzednich pokoleń.

W podstawie programowej dziewięć wątków tematycznych

Podstawa programowa przedmiotu historia i społeczeństwo obejmuje dziewięć przykładowych wątków tematycznych. Przewidziano również możliwość realizacji przez nauczyciela autorskiego wątku, np. obejmującego dzieje regionalne. Obok treści historycznych występują w tym przedmiocie elementy wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze.

Nowy wątek w podstawie programowej historii nie dotyczy roku szkolnego 2012/2014

Wprowadzenie obowiązku realizacji wątku tematycznego „Ojczysty Panteon i ojczyste spory" nie ma wpływu na już określoną i przyjętą organizację nauczania w szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo będzie bowiem realizowany w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej, czyli od roku szkolnego 2013/2014.
Uzupełnienia w podręcznikach do historii

W równolegle przygotowanej zmianie rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników wskazano, że każdy podręcznik przeznaczony do nauczania przedmiotu  historia i społeczeństwo ma obejmować wątek tematyczny „Ojczysty Panteon i ojczyste spory"

Źródło informacji:

  • Strona internetowa MEN.

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel