Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych w 2012 r.

Data publikacji: 8 lutego 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Co roku zmieniała się podstawa obliczenia wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS w szkole pracowników niepedagogicznych, gdyż ich wysokość była uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2012 roku jest inaczej - świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych jest taki sam, jak w 2011 r.

Co roku zmieniała się podstawa obliczenia wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS w szkole pracowników niepedagogicznych, gdyż ich wysokość była uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2012 roku jest inaczej - świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych jest taki sam, jak w 2011 r.

Wysokość odpisu na pracowników niepedagogicznych 2012 r.

W 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł (art. 5a ustawy o ZFŚS oraz obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.).

Odpis na ZFŚS w 2012 r. wynosi:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
 • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
 • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
 • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
  (art. 5 i art. 5a ustawy o ZFŚS).

Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚS o:

 1. 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.
 1. 7,5%, czyli 218,79 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Świadczenie urlopowe nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2012 r. 1.093,93 (art. 53 ust. 1a KN).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

wiper-pixel