Świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych w 2012 r.

Data publikacji: 8 lutego 2012 r.
Poleć znajomemu
Dokument archiwalny

Co roku zmieniała się podstawa obliczenia wysokości świadczenia urlopowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS w szkole pracowników niepedagogicznych, gdyż ich wysokość była uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim. W 2012 roku jest inaczej - świadczenie urlopowe nauczycieli i odpis na ZFŚS pracowników niepedagogicznych jest taki sam, jak w 2011 r.

Wysokość odpisu na pracowników niepedagogicznych 2012 r.

W 2012 r. podstawę naliczenia odpisów na ZFŚS pracowników niepedagogicznych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II półroczu 2010 r., czyli 2.917,14 zł (art. 5a ustawy o ZFŚS oraz obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r.).

Odpis na ZFŚS w 2012 r. wynosi:

 1. 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach;
 2. 1.458,57 zł na jednego zatrudnionego wykonującego prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych;
 3. na jednego pracownika młodocianego:
 • 145,86 zł (w pierwszym roku nauki),
 • 175,03 zł (w drugim roku nauki),
 • 204,20 zł (w trzecim roku nauki)
  (art. 5 i art. 5a ustawy o ZFŚS).

Ponadto, pracodawca może zwiększyć odpis na ZFŚS o:

 1. 6,25%, czyli 182,32 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy.
 1. 7,5%, czyli 218,79 zł, na:
 • każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę.
Świadczenie urlopowe nauczycieli w wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚŚ, tj. w 2012 r. 1.093,93 (art. 53 ust. 1a KN).

Anna Trochimiuk

Sprawdź inne nasze serwisy

Karta Nauczyciela od A do Z Poradnik Dyrektora Szkoły Nadzór nad działalnością szkoły Kwadrans dla dyrektora szkoły Zarządzanie przedszkolem Portal BHP Ochrona danych osobowych

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.
wiper-pixel